Home-Leaderb-1
Home-Leaderb-1

Sporten met een chronische aandoening

Aandacht voor aangepast sporten tijdens de Week vd Chronisch Zieken.Den Helder – Van 7 tot en met 13 november 2014 wordt de landelijke ‘week van de chronisch zieken’ georganiseerd. Via de website: www.chronischziek.nl krijgen belangstellenden meer informatie over de inhoud van deze week. Sportservice Den Helder/Schagen grijpt de week aan om de aangepaste sportmogelijkheden in de regio te presenteren.

Juist voor mensen met een chronische aandoening kan beweging tot een verbeterde uithoudingsvermogen, spierkracht en motoriek leiden. Soms geeft de aandoening te veel beperkingen om aan te kunnen sluiten bij reguliere sportactiviteiten. Gewoonweg omdat het tempo of de intensiteit te hoog is. Speciaal voor deze mensen is er een aanbod van aangepaste sporten. Dit zijn activiteiten die afgestemd zijn op de mogelijkheden van de doelgroep.

Helaas is de onbekendheid over de mogelijkheden om aangepast te sporten een belangrijke reden dat potentiële sporters nog niet actief zijn. Door aandacht te besteden tijdens en na de ‘week van de chronisch zieken’ wil Sportservice meer bekendheid geven aan de sportmogelijkheden voor mensen met een chronische aandoening. Sportservice Den Helder/Schagen afdeling Aangepast Sporten, heeft een volledig overzicht van de sportieve activiteiten die worden aangeboden in de Kop van Noord-Holland.

Beweegactiviteiten
In de Kop van Noord-Holland zijn tal van beweegactiviteiten met een aangepast sportaanbod speciaal voor deze doelgroep. De diversiteit in het sportaanbod is groot. Denk aan verschillende zwemactiviteiten in verwarmd water, sport en bewegen, maar er zijn ook diverse fitnesscentra en oefengroepen in de regio met speciale aangepaste sportprogramma’s. Sommige activiteiten worden uitgesplitst in groepen met aandoeningen als COPD, (ex)-hart patiënten, fibromyalgie en reuma, CVA of diabetes.

Op de website www.aangepastsporten.info is het volledige sportaanbod te bekijken. Voor persoonlijk contact kan worden gebeld met Iris van Paridon, regiomedewerker aangepast sporten, telefoon (0224) 21 47 74 of (0223) 68 47 26. Per e-mail kan ook: ivanparidon@sportservicenoordholland.nl. Ook verenigingen die met het idee rondlopen te starten met een sportgroep voor mensen met een beperking kunnen voor ondersteuning terecht bij de regiomedewerker.

468-Onderbericht

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, persberichten en dergelijke.

Lees ook:

Home-onder-slider