DHA-A leader
DHA-A leader

Digitale infrastructuur regio moet stukken beter

Digitale infrastructuur van de regio moet stukken beter, stelt Ontwikkelingsbedrijf NHN.Den Helder – Een toekomstbestendige digitale infrastructuur is van wezenlijk belang voor ondernemers, maar ook voor bewoners en toeristen in de regio Noord-Holland Noord. De regio Noord-Holland Noord dreigt echter de boot te missen door geen of onvoldoende digitale ontsluiting. Dat stelt het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord.

Voor marktpartijen is het commercieel onvoldoende interessant om in buitengebieden in digitale infrastructuur te investeren. Noord-Holland Noord is een witte vlek op de kaart. Daarom heeft het Ontwikkelingsbedrijf een plan van aanpak opgesteld om de digitale ontsluiting van de regio en met name het buitengebied te verbeteren.

Uit een enquête (uitgevoerd door ONHN voor de Greenport NHN) onder vertegenwoordigers van het agrarisch bedrijfsleven komt expliciet naar voren dat de digitale ontsluiting onvoldoende is in het buitengebied. Dit wordt ondersteund door brancheorganisatie LTO. Ook het Economisch Forum Noord-Holland Noord heeft een glasvezelverbinding voor het bedrijfsleven op haar top 10 wensenlijst staan.

Collectief
De oplossing ligt in het collectief organiseren van initiatieven van ondernemers op bedrijventerreinen en initiatieven van bewoners en ondernemers in het buitengebied. Door de grote vraag naar breedband en het feit dat marktpartijen hier niet op inspringen, hebben al veel bewoners of belangengroepen het heft in eigen hand genomen. Voorbeelden van bestaande bewonersinitiatieven zijn Bergen Breedband, Breedband Beemster, Breedband Alkmaar Buiten, Breedband Castricum, Breedband Hollands Kroon en Breedband Landsmeer. Daarnaast lopen er ook meerdere acties op bedrijventerreinen in Noord-Holland Noord.

Deze bewonersinitiatieven geven aan behoefte te hebben aan een beter georganiseerde samenwerking, kennisdeling en financiële ondersteuning. Niet alleen financiële ondersteuning voor de aanleg van het netwerk zelf, maar ook voor de proceskosten om tot een kwalitatieve onderbouwing van de businesscase te komen en de organisatie en de communicatie naar en met alle betrokkenen.

Plan van Aanpak
Naar aanleiding van de enquête onder het agrarisch bedrijfsleven en het onderzoek onder tuinders bij Alton heeft het Ontwikkelingsbedrijf NHN de volgende aanpak geformuleerd: Stel een kwartiermaker aan met als opdracht; initiatieven te initiëren, te ondersteunen, kennis te delen en te verspreiden. Organiseer dit in een platform. Ondersteun de initiatieven in de vraagbundeling. Dit betekent handhaven van de provinciale subsidieregeling van de afgelopen periode. Ontwikkel een instrument waarmee de initiatieven kunnen komen tot financiering van de aanleg van het netwerk. Voorbeelden hierbij zijn de aanpakken van de provincies Gelderland, Brabant, Overijssel en Drenthe.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook: