DHA-A leader
DHA-A leader

Voort met aanleg Noorderhaaks

Nu nog weiland, in 2017 de Noorderhaaks.Julianadorp – De Noorderhaaks komt er definitief, het burgerinitiatief heeft daar geen verandering in gebracht. De gemeenteraad wees het initiatief maandag af en besloot verder te gaan met de aanleg van de nieuwe weg, zij het met minder vergaande verkeersremmende maatregelen op de Van Foreestweg en Langevliet. Ook komt er een fietspad bij.

De initiatiefneemster van het burgerinitiatief, Fanneke Eelman-Frinks, toonde zich maandag teleurgesteld. “Velen hadden me al gewaarschuwd: de gemeente doet toch wat ze wil. Voor alle lovende woorden vanuit de commissie koop ik niets!”. Volgens Eelman-Frinks is de lokale politiek niet inhoudelijk ingegaan op de gegeven argumenten, zoals de toename van het geluidsniveau. “Dat wordt volgens uw eigen studio, rooskleurig opgesteld, 64 decibel, terwijl algemeen wordt gesteld dat je niet boven de 46 moet komen.”

Wethouder Pieter Kos verzekerde haar later dat tijdens het participatietraject alsnog aandacht kan worden geschonken aan noodzakelijke maatregelen om het geluidsniveau te beperken. In het kader daarvan vroeg hij de raad ook vooraf niet al te veel vast te leggen over wat wel en niet moet tijdens de aanleg, omdat “hoe meer er nu al wordt vastgelegd, des te minder ruimte er is tijdens de participatie.” En daarmee zou de raad zichzelf in de voet schieten, want een meerderheid wil nu juist dat er bij de realisatie van de weg goed overleg met omwonenden plaatsvindt.

Fietspad
Overigens zijn er op basis van geluiden uit het dorp al wel enkele aanpassingen doorgevoerd. Zo komt er geen bussluis op de Van Foreestweg, worden de verkeersremmende maatregelen op de Van Foreestweg en Langevliet “tot een minimum” beperkt en komt er een fietspad parallel aan de Noorderhaaks, inclusief veilige oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers. Kos toonde zich na de beraadslaging in de raad tevreden: “Na 30 jaar plannen nu in 2017 klaar!”

DHA-H 468

Over de schrijver:

Woonachtig in Den Helder / Julianadorp sinds 1973, sinds 2008 hoofdredacteur van Den Helder Actueel.

Lees ook:

1 reactie

  1. DickB

    Eindelijk, dat heeft lang geduurd zeg………. In 2017 kunnen we dus lekker vlot over de Breewijd / Noorderhaaks naar Den Helder en vice versa.
    Tevens kunnen de Duitse toeristen daarna nog altijd zonder al te veel hinder van het vakantiepark naar het oude dorp.

Reageren is niet meer mogelijk.

DHA-B Home468