Home-Leaderb-1

Sportclubs tevreden met uitwerking Sportbesluit

Het gemeentelijke Sportbesluit van 2010 werkt prima, de meeste clubs zijn tevreden (archieffoto Zeemacht, zwemmen).Den Helder – Het gemeentelijke Sportbesluit van 2010 werkt prima, de meeste clubs zijn tevreden. Zo blijkt uit een evaluatie van het Sportbesluit, waaraan onlangs 31 Helderse sportverenigingen hebben deelgenomen.

Het Sportbesluit heeft er mede voor gezorgd dat bijna alle sportverenigingen in Den Helder financieel gezonder zijn geworden of in ieder geval gezond zijn gebleven. Dankzij de subsidieverordening van de gemeente hebben alle verenigingen de kans subsidie aan te vragen. Daarnaast zijn ze bijna allemaal tevreden over de gemeentelijke sportaccommodaties waarvan zij gebruik maken. De gemeente heeft er de afgelopen jaren dan ook voor gezorgd dat de kwaliteit daarvan vooruit is gegaan.

Het Sportbesluit is vijf jaar geleden tot stand gekomen naar aanleiding van drie belangrijke wensen van de gemeenteraad:
– Geld eerlijker verdelen onder de sportverenigingen.
– Sportparken renoveren en een aantal grote nieuwe investeringen doen.
– Stimuleren dat de jeugd, ouderen en mensen uit achterstandsgroepen gaan sporten.
Uit de evaluatie moest blijken of dat ook werkelijk is gelukt. En of er aanpassingen nodig zijn in het systeem.

Goed bezig
Of ze zich nou bezig houden met volleybal, turnen, zwemmen, biljarten, voetbal, tennis, tafeltennis, atletiek, zaalhockey, karate, judo, paardensport, basketbal, bowling, handbal of wielrennen: de meeste sportclubs werkten mee aan het verzoek van de gemeente om te bekijken of we sinds 2010 samen goed bezig zijn. Van die clubs zijn er 21 sinds die tijd aan de slag gegaan met het organiseren van activiteiten voor achterstandsgroepen. Zo zet de karateschool activiteiten voor kinderen met PDD-NOS, autisme of ADHD op touw waarmee slachtoffers van pesten en geweld hun fysieke en psychische weerbaarheid kunnen vergroten.

Helaas blijkt toch dat de meeste verenigingen de achterstandsgroepen niet bereiken. Echt specifieke activiteiten voor achterstandsdoelgroepen waren er dan ook niet, hoewel er veel clinics, open dagen, toernooien en dergelijke zijn georganiseerd waaraan ook zij konden meedoen.

Allemaal profijt
Ondanks dat is sportwethouder Dirk Pastoor tevreden over de uitkomsten van de evaluatie. “Het zijn mooie en positieve resultaten. Dat vinden de verenigingen zelf ook. Hoewel sommige aangeven dat zij moeite hebben met het werven en bijscholen van vrijwilligers, geven zij hun eigen functioneren bijna een 8. Ze staan er sinds het Sportbesluit financieel gezien goed voor. Vóór 2010 wisten slechts een paar de subsidiepotjes te vinden, nu hebben ze allemaal profijt van de manier waarop de gemeente de subsidie verdeelt. Daardoor hebben we in Den Helder nog steeds sterke sportverenigingen.”

Daarnaast zijn bijna alle verenigingen tevreden over sportaccommodaties die de gemeente aanbiedt. Den Helder heeft daarin de afgelopen jaren dan ook veel geïnvesteerd. HCSC, FC Den Helder, JVC en Hermes kregen bijvoorbeeld nieuwe kunstgrasvelden. Sportpark Guldemond kreeg een opknapbeurt. “En wat ik nu zo mooi vind”, zegt Pastoo, “het blijkt dat onze inspanningen de clubs inspireren: zij zijn ook zelf gaan investeren. Kijk maar eens naar DOK: die heeft de complete keukeninrichting vernieuwd.”

Hoe nu verder?
De gemeente nodigt de betrokken en geïnteresseerde verenigingen, de Sportfederatie en Sportservice Den Helder uit om binnenkort samen de resultaten van de evaluatie én de kansen en mogelijkheden te bespreken. Alle verenigingen hebben het rapport inmiddels ontvangen. Wie geïnteresseerd is, kan het ook downloaden van de gemeentelijke website www.denhelder.nl.

468-Onderbericht

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, persberichten en dergelijke.

Lees ook:

Geef een reactie

Home-onder-slider