DHA-A leader
DHA-A leader

Koninklijke Onderscheiding voor Kees Turnhout

Koninklijke Onderscheiding voor Kees Turnhout.Den Helder – Cornelis Leonard (Kees) Turnhout (56) is vrijdag benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (Met Zwaarden). Dat gebeurde tijdens de installatieplechtigheid en de commando-overdracht van het commando van het Koninklijk Instituut voor de Marine. Hij ontving de bijbehorende versierselen uit handen van burgemeester Koen Schuiling. De Koninklijke onderscheiding is voor zijn inzet voor de Koninklijke Marine als ook voor zijn maatschappelijke nevenactiviteiten.

Turnhout is werkzaam bij de Koninklijke Marine, zijn huidige rang is kapitein-ter-zee. Daarnaast is hij betrokken bij Citymarketing Den Helder als voorzitter van de Stichting Top van Holland. Als secretaris van de Stichting Sail Den Helder is hij betrokken bij dit grootse evenement.

Kees Turnhout is sinds 1977 verbonden aan de Koninklijke Marine. Zijn carrièrepad heeft hem langs diverse functies binnen Defensie geleid. Hij werkte onder andere als Hoofd afdeling Effectiviteit en Efficiency bij de staf van de Commandant Zeemacht in Nederland. Daar gaf hij onder andere advies over de toen net opnieuw ingerichte internationale samenwerking tussen Nederland en België. Mede op zijn initiatief werd de basis gelegd voor samenwerking op het gebied van opleidingen en onderhoud. Later vervulde hij de toen nieuwe functie van Hoofd Management Control bij het Commando Zeestrijdkrachten.

Burgemeester Schuiling feliciteert Turnhout (foto: Willem Koning).Verkenningen
In zijn volgende functie als militair belandde hij in Den Haag. Daar werkte hij als projectsecretaris aan het schrijven van de in 2008 door het Kabinet aan de Kamer toegezegde ‘Verkenningen’. Verkenningen naar het niveau van de defensiebestedingen op langere termijn, onder andere in relatie tot het ambitieniveau en de samenwerking met bondgenoten. Een lang proces met vele verschillende betrokkenen leidde tot het eindproduct: “Eindrapport Verkenningen, Houvast voor de krijgsmacht van de toekomst”. Als projectsecretaris heeft de heer Turnhout een essentiële rol gespeeld bij de totstandkoming van dit rapport.

Sinds 2012 voert hij het commando over de opleidingen van het Koninklijk Instituut voor de Marine (KIM). Hier heeft hij op betrokken wijze de verantwoording gedragen voor de initiële opleiding van Marine officieren en heeft ‘zijn Adelborsten’ klaargestoomd voor het werk binnen Defensie. Als commandant KIM is hij tevens medeverantwoordelijk voor de verkleining van de spreekwoordelijke afstand tussen civiel en militair in Den Helder.

Citymarketing
Voorts is hij betrokken bij promotionele activiteiten voor Den Helder. Als voorzitter van de Stichting Top van Holland onderdeel van Citymarketing Den Helder (sinds 2010) en als secretaris van Sail Den Helder (sinds 2011) is Turnhout een inspirator en verbinder voor velen in Den Helder en de regio. Het activiteitenpalet, waarbij hij betrokken is, is breed. Sail, de Clipperrace, het Napoleonjaar en nog vele andere evenementen. Activiteiten met (inter)nationale uitstraling.

Qua inzet is Kees Turnhout zeer breed en divers. Een oprechte, enthousiaste verbinder. Die met zijn brede netwerk zich heeft ingezet voor zowel de Koninklijke Marine als Den Helder. Hij wordt gekwalificeerd als iemand die bijzondere verdiensten heeft opgebouwd voor de krijgsmacht en de samenleving. Hij heeft anderen gestimuleerd en werkzaamheden verricht die voor de Koninklijke Marine en Den Helder een bijzondere waarde hebben.

Gelet op de aard, duur, uitstraling en betekenis van zijn activiteiten heeft het Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer Turnhout te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau (Met Zwaarden).

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook:

8 reacties

 1. Dick Berts

  Ik had liever gezien dat ze hem al lang commandeur in de orde van de Koninklijke Marine hadden gemaakt. Maar die zure opmerking is uitsluitend bedoeld voor de politiek. Van harte gefeliciteerd Kees!

  1. Anton Hagen

   Waarschijnlijk had/heeft de heer Turnhout niet de juiste kruiwagens.
   Of zijn vrouw Wiltrude heeft zich in het verleden als politica niet op de juiste wijze uitgedrukt richting Marine ,zou ook kunnen toch?
   Zoals u ook heel goed weet geachte heer Bets, vergeet men NOOIT wat bij de Zeemacht.
   En dan ga je dus geen vlagofficier worden!

   1. Dick Berts

    Beste meneer Hagen, achteraf gezien is mijn commentaar misschien niet zo handig geweest. Ik heb de heer Turnhout voor zover ik me kan herinneren, slechts een keer heel vluchtig ontmoet. Leek me een aardige man, meer weet ik beslist niet van hem af. Nou ja en als een aardige man een onderscheiding krijgt, dan roep je gefeliciteerd. Maar toen stak het over ontwikkelde kritische deel in Dickje Berts weer zijn kop op. Vroeger was aan de vlagofficier KIM de rang van schout-bij-nacht gekoppeld, daarna commandeur en nu ‘slechts’ kapitein-ter-zee. Vanwege volstrekt doorgeslagen bezuinigingen bijna geen carriere perspectief meer bieden aan marine-officieren is ook een methode om de krijgsmacht te slopen. Uitsluitend daarop slaat mijn commentaar. Geheel los van zijn al dan niet goed functioneren kon de heer Turnhout dus gewoon geen commandeur worden op deze functie. En dat betreur ik.

  1. dagobert

   Als ze al weg moeten, krijgen ze een schop onder hun kont en een zak geld mee voor een paar jaar. En als toetje, een mes in hun rug van Reenders en consorten.

  1. jonathan

   Ik hoorde via de Tam Tam de naam van Kees Turnhout fluisteren als opvolger van Pieter Los die moet vertrekken.

Reageren is niet meer mogelijk.