DHA-A leader
DHA-A leader

Internationaal Vrouwencentrum Den Helder in Europese spotlights

Het Internationaal Vrouwencentrum (IVC) uit Den Helder staat internationaal in de belangstelling (aangeleverd).Den Helder – Het Internationaal Vrouwencentrum (IVC) uit Den Helder staat internationaal in de belangstelling. Een zelf ontwikkelde werkwijze van deze vrijwilligersorganisatie leidt ertoe dat meer (allochtone) vrouwen reële kansen krijgen op de arbeidsmarkt. ‘Europa’ heeft interesse.

Inmiddels is wetenschappelijk bewezen dat deze Helderse trainingsvorm werkt. De directeur van het IVC, Marlies Pfann, mag haar werkwijze als zogenaamde best practice begin volgende maand toelichten op een internationaal expert-seminar in Oslo, Noorwegen.

(Allochtone) vrouwen in hun kracht zetten zodat zij verder komen in hun leven. Dat is wat het IVC wil bereiken. Zij doet dat onder meer door middel van een zogenaamde participatieladder. Via trainingen bereiken deelnemende vrouwen daarop een steeds hogere trede. “Het gaat ons niet per sé om toetreding tot de arbeidsmarkt, wij zijn geen reïntegratiebedrijf. Wij richten ons op de integratie, participatie en emancipatie van vrouwen in Den Helder. Stijgen op de ladder, dus persoonlijke groei staat centraal”, vertelt Marlies Pfann, directeur van het Helderse IVC.

Groeiproces
Voor de cursussen, activiteiten, trainingen en projecten die het vrouwencentrum daarvoor aanbiedt, melden zich jaarlijks zo’n 400 deelnemers. “Dat groeiproces is voor iedere vrouw anders, de een komt daarin ook verder dan de ander. Als het tot betaalde arbeid leidt is dat natuurlijk fantastisch. Wie de bovenste trede van de participatieladder bereikt, heeft de bagage om met succes de arbeidsmarkt te betreden. En dat gebeurt dan ook heel regelmatig, ondanks de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de huivering van werkgevers om vooral niet-westerse allochtone vrouwen een betaalde baan aan te bieden.”

Het Internationaal Vrouwencentrum (IVC) uit Den Helder staat internationaal in de belangstelling (aangeleverd).De doelgroep (allochtone) vrouwen die zich bij het IVC meldt is complex. Bewijzen van gevolgde opleidingen hebben de vrouwen meestal niet, terwijl onze maatschappij daar wel om vraagt. Hoe overtuig je dan iemand van jouw competenties? Hoe word je interessant voor de arbeidsmarkt? De participatieladder, gestoeld op het erkennen van verworven competenties, helpt daarbij. Financieel ondersteund door het Oranjefonds ontwierp het IVC Den Helder in 2012 een test om te bepalen op welke trede een deelnemer staat: het Vrouwenvolgsysteem. Daaruit bleek dat een aantal deelnemers in een bepaalde fase in het proces stagneerde. Het IVC ontwikkelde vervolgens de training “Spreek je uit”, een leswijze die die vrouwen helpt de volgende trede op de ladder te bereiken. En met succes.

Oslo
De werkwijze neemt een hoge vlucht. Het succes werd ‘uitgevent’ door wetenschappers op het gebied van volwassenenonderwijs (‘non-formal education’). Met internationale belangstelling tot gevolg. Het Helderse materiaal wordt al gebruikt in verschillende landen. In Europese online-publicaties. Pfann wordt steeds vaker gevraagd haar werkwijze toe te lichten ten behoeve van onderzoeken en om die te presenteren tijdens landelijke themabijeenkomsten en op congressen. Nu dus ook voor het internationale Expert-seminar over volwassenenonderwijs in Oslo op 1 en 2 februari, bedoeld voor de ‘crème de la crème’ op dat gebied: Europese experts, beleidsmakers, politici en vakmensen.

Goed-opgeleide allochtonen kunnen vooral voor onze toekomstige arbeidsmarkt van belang zijn. Onderzoek laat zien dat vooral na 2020 een tekort aan werknemers dreigt in bepaalde beroepsgroepen. Pfann: “Er is dus ook voor niet-westerse migranten veel te halen voor de toekomst. Niet alleen voor vrouwen, ook voor mannen! Wij zouden dan ook heel graag onze doelgroep willen uitbreiden maar hoewel we op veel fantastische vrijwilligers kunnen bouwen: met één vaste kracht lukt dat helaas niet. Voorlopig richten we ons op het huidige succes. Iedere vrouw die verder komt in haar leven is er een. Dat wij daaraan een stukje kunnen bijdrage is iets om heel trots op te mogen zijn.”

Burgemeester ook trots
Niet alleen het IVC is trots op de internationale erkenning van het zelf ontwikkelde lessysteem. Ook Koen Schuiling, burgemeester van Den Helder, is blij met die waardering. “Het centrum verdient dat ook. Dat ‘Europa’ ons IVC als voorbeeld aanhaalt zegt iets over de werkwijze, kennis en kunde van deze kleine vrijwilligersorganisatie. Zij werken met ‘hun’ vrouwen aan een beter bestaan. Van gelukkige vrouwen wordt ook de maatschappij gelukkiger. Zo bouwen we samen aan een sterke stad. Ons IVC, met één vaste kracht in dienst, zet Den Helder, een toch relatief kleine stad in Europa, internationaal op de kaart. Geweldig. Het is met recht een pareltje in onze gemeente”.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Woonachtig in Den Helder / Julianadorp sinds 1973, sinds 2008 hoofdredacteur van Den Helder Actueel.

Lees ook: