DHA-A leader
DHA-A leader

Provincie voortvarend aan de slag met aanjagen economie

CDA blij met het stimuleren van een duurzame economie, vernieuwing en ondernemerschap door provincie.Den Helder – De provincie geeft een voortvarende slinger aan de economie van Noord-Holland door het stimuleren van een duurzame economie, vernieuwing en ondernemerschap. “De provincie maakt werk van het grootste deel van de economieparagraaf uit het CDA-verkiezingsprogramma. Wij benoemden daarin het belang van MKB en familiebedrijven waar 50 procent van onze economie op drijft, naast het belang van economische krachtpartners als de Greenports, de Haven, Schiphol en Tata Steel”, aldus woordvoerder Jitske Haagsma. Het nieuwe beleid van de provincie is vastgelegd in de Uitvoeringsagenda Economie.

“Concreet gaat de provincie aan de slag met het verbeteren van het regionale vestingsklimaat voor bedrijven en het creëren van voldoende ruimte en kwaliteit van werklocaties. Ook willen we de Greenports, die volop duurzaam bezig zijn met het vinden van een antwoord op dreigende mondiale voedseltekorten, ondersteunen. Ook stelt de provincie geld beschikbaar voor realisatie van innovatieve ideeën vanuit het MKB en staan we ondernemers bij die zoeken naar andere financieringsmogelijkheden”, licht CDA-gedeputeerde Economie Jaap Bond toe.

Het CDA wil dat de provincie een dienstbare overheid is voor ondernemers. Jitske Haagsma: “Zij moeten bij de provincie terecht kunnen met uiteenlopende vragen. De provincie richt een dergelijk loket de komende tijd in, wij zien er op toe dat dit een vindbaar en toegankelijk loket is, waar ondernemers echt iets aan hebben. Ervaringen hierover horen wij ook graag terug via cda@noord-holland.nl.”

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook:

3 reacties

    1. Judge X

      Nader bezien denk ik eigenlijk eerder,dat het CDA zelf ongeoorloofd met het logo van de provincie haar campagne voert; want dit soort volksverlakkerij past wel bij het beestje.
      Het artikel zal dus wel op deze wijze zijn aangeleverd bij DHA.

Reageren is niet meer mogelijk.