DHA-A leader
DHA-A leader

Herdenking in teken van persoonlijke verhalen

Den Helder – Op dinsdag 15 augustus wordt in Den Helder herdacht dat het keizerrijk Japan in 1945 op die datum capituleerde voor de geallieerde strijdkrachten, waarmee een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog in de Oost. Het gekozen thema dit jaar is “De kracht van het persoonlijke verhaal”.

Na de overgave van Japan leek het er op dat er een nieuwe toekomst gloorde. Niets bleek echter minder het geval te zijn in wat toen nog Nederlands Indië heette. De onafhankelijkheidsstrijd volgde, hetgeen veel leed en slachtoffers met zich mee bracht. Pas langzamerhand kwamen de verhalen los .

Daarom staat de datum 15 augustus in het teken van die verhalen, juist met het oog op het bewaren van de vrede in de toekomst, ook voor volgende generaties. De gedachten gaan dan uit naar hen die de vrijheid niet met eigen ogen mochten aanschouwen en voor die tijd het leven lieten. De herdenking is een moment van stilte, gedachten en woorden. Herdacht worden de combattanten, koopvaardijpersoneel en gewone burgers die hun leven gewaagd en gegeven hebben.

Vijfsprong
De herdenking vindt plaats bij het monument “Voor hen die vielen” op de Vijfsprong en begint om 11.00 uur. De ontvangst vooraf is in hotel Wienerhof, waar ook na de plechtigheid iedereen welkom is voor een informeel samenzijn. Kransen en bloemstukken, voorzien van naam, kunnen vanaf 09.00 uur afgeleverd worden bij het monument op de Vijfsprong. Zitplaatsen voor hen die slecht ter been zijn kunnen tot vrijdag 11 augustus gereserveerd worden bij mevrouw W. Postma-Reindorp, telefoon: 0223 643362, tussen 10.00 en 16.00 uur, e-mail: w.postma-reindorp@quicknet.nl.

DHA-H 468

Over de schrijver:

Onder ‘Redactie DHA’ staan berichten over DHA zelf, persberichten en dergelijke.

Lees ook:

DHA-B Home468