DHA-A leader
DHA-A leader

De Kluft volgens inspectie ‘zwak’, toezicht geïntensiveerd

De Inspectie van het Onderwijs geeft openbare basisschool De Kluft in Den Helder het oordeel 'zwak'.Den Helder – De Inspectie van het Onderwijs geeft openbare basisschool De Kluft in Den Helder het oordeel ‘zwak’. Hoewel de school over het algemeen goed functioneert, zijn de eindopbrengsten in groep 8 voor het derde achtereenvolgende jaar te laag. De Stichting Meerwerf Basisscholen heeft al een verbeterprogramma in gang gezet.

Daarom verwacht de inspectie dat De Kluft in 2015 weer onder het normale toezicht zal vallen voor scholen die voldoende resultaten laten zien. De inspectie bezocht de school op 23 september in het kader van een kwaliteitsonderzoek. De conclusie is dat De Kluft over het algemeen naar tevredenheid functioneert. De leraren geven goed les. Zij leggen volgens de inspectie de lesstof goed uit, motiveren hun leerlingen waardoor die positief bij de lesstof betrokken zijn en er in de klassen een taakgerichte werksfeer is.

Het belangrijkste verbeterpunt dat de inspectie signaleert, zijn de leeropbrengsten in groep 8. Die moeten omhoog. De afgelopen drie jaar waren die opbrengsten onvoldoende, wat volgens het beoordelingssysteem van de inspectie automatisch het oordeel ‘zwak’ met zich meebrengt. Een ander verbeterpunt is de planmatige zorg van De Kluft. De school moet van de inspectie helder voor ogen blijven houden wat ze met het onderwijs wil bereiken en geregeld checken of de doelstellingen worden gehaald.

Verbeterprogramma
De inspectie heeft aan de directeur van De Kluft en aan de algemene directie van Meerwerf Basisscholen laten weten er vertrouwen in te hebben dat de school bij het volgende kwaliteitsonderzoek in september 2015 niet meer ‘zwak’ zal zijn. Dat vertrouwen heeft te maken met het feit dat Meerwerf Basisscholen samen met de directeur en het team van De Kluft al ruim voor het kwaliteitsbezoek een verbeterprogramma in gang heeft gezet. De eerste positieve ontwikkeling hiervan is al zichtbaar: de huidige groep 8 laat voldoende resultaten zien.

De komende tijd zullen deskundigen van een zogenoemde vliegende brigade De Kluft analyseren en het verbeterprogramma waar nodig aanscherpen. De vliegende brigades kunnen door de PO-Raad – de sectororganisatie van het primair onderwijs in Nederland – worden ingevlogen om de onderwijskwaliteit op zwakke scholen weer op orde te brengen. “Meerwerf Basisscholen maakt hiervan in het belang van de leerlingen van De Kluft uiteraard graag gebruik”, zo meldt de organisatie.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook: