DHA-A leader
DHA-A leader

Kwaliteit en veiligheid busvervoer toegenomen

Kwaliteit en veiligheid busvervoer toegenomen.

Kwaliteit en veiligheid busvervoer toegenomen.

Regio – Uit het jaarverslag 2013 over de ontwikkeling van het openbaar vervoer in Noord-Holland blijkt dat de kwaliteit en de sociale veiligheid verder zijn toegenomen. Ook zijn de reizigers in 2013 heel tevreden over het busvervoer. Het aantal klachten laat een zeer sterke daling zien.

De kwaliteit van het busvervoer is voor het derde jaar op rij in Noord-Holland Noord verder verbeterd. De punctualiteitscore ligt boven de gestelde norm van minimaal 85 procent op tijd. ‘Op tijd’ betekent dat de bus ten opzichte van de dienstregeling niet meer dan 60 seconden te vroeg is vertrokken of minder dan 180 seconden te laat vertrok.

“Deze positieve trend is het resultaat van een directere sturing van de provincie op de kwaliteit van de dienstuitvoering en extra inzet vanuit Connexxion om een verbetering te realiseren. Ook de ontwikkeling van de rituitval laat een positief beeld zien”, zo meldt de provincie. In Noord-Holland-Noord bleef de rituitval binnen de norm van maximaal 0,2 procent.

Sociale veiligheid
Het aantal incidenten is in 2013 behoorlijk afgenomen ten opzichte van 2012. Sinds de plaatsing van camera’s in alle bussen in 2012 is deze daling ingezet en deze lijn is doorgezet. In totaal liet 2013 een daling zien in het aantal incidenten van 35 procent (voor hele provincie,red.). Dit is een afname van in totaal 166 incidenten. De klanttevredenheid over de sociale veiligheid is nagenoeg gelijk gebleven.

“In 2013 is met name ingezet op extra en meer gerichte toezicht en controle. Hierbij zijn naast de inzet van hiervoor opgeleide opsporingsambtenaren ook medewerkers ingezet op stations en in bussen om preventief toezicht te houden en reizigers waar nodig te begeleiden. Daarnaast heeft Connexxion wederom in 2013 een intensieve ‘Anti zwartrijders’-campagne ingevoerd. Hierdoor is het aantal zwartrijders verder teruggedrongen, maar moest er ook vaker opgetreden worden tegen reizigers als gevolg van hun agressieve gedrag tijdens de controle.”

Financiën
De financiële bijdragen van de provincie zijn als gevolg van de jaarlijkse indexering licht toegenomen. De opbrengsten vanuit de reizigers zijn vrijwel gelijk gebleven in Noord-Holland Noord.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook: