DHA-A leader
DHA-A leader

Landelijke pilot: PostNL met Den Helder in zee voor Burgernet

Burgemeester Koen Schuiling op de postfiets (DHFOTO).

Burgemeester Koen Schuiling op de postfiets (DHFOTO).

Den Helder – PostNL gaat als eerste, grote particuliere onderneming buiten de veiligheidssector samen met de gemeente Den Helder en de politie in Den Helder een pilotproject Burgernet beginnen. Door de postbezorgers te stimuleren zich bij Burgernet aan te melden wil het bedrijf een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid van – in dit geval – de Helderse samenleving. Als de proefperiode goed uitpakt, rolt PostNL de interne werving landelijk uit.

Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, gemeente en politie. Met Burgernet worden deelnemende burgers vanuit hun woon- en werkomgeving op directe wijze (per SMS of spraakbericht) betrokken bij het vinden van personen of voertuigen waarnaar de politie (naar aanleiding van een urgente melding) op zoek is.

Burgernet is inmiddels een bewezen succes, maar hoe meer mensen er aan deelnemen, hoe beter het werkt. Den Helder zet onverminderd in op de veiligheid van de stad, want prettig wonen betekent op de eerste plaats: veilig wonen. Daarom heeft de gemeente besloten de campagne om deelnemers te werven, uit te breiden met particuliere bedrijven waarvan de medewerkers zich vaak op straat begeven, als doelgroep.

Midden in de samenleving
De gemeente Den Helder heeft ook PostNL benaderd, omdat postbezorgers meer dan de gemiddelde burger zien wat er op straat gebeurt. Zij komen in alle wijken, op ieder adres. Zij staan hierdoor midden in de samenleving. Omdat zij vooral werken in de wijk waar zij zelf wonen, kennen ze de buurt en de bewoners als geen ander. Postbezorgers kunnen daarom voor de politie een belangrijke troef zijn bij de urgente opsporing en leefbaarheid in de wijken.

PostNL voelt zich betrokken bij de maatschappij en wil daaraan waar mogelijk een bijdrage leveren. Ook PostNL heeft het onderwerp veiligheid hoog in het vaandel staan. Daarom hebben de directie en de ondernemingsraad van het bedrijf positief gereageerd op de vraag van de gemeente om de 89 Helderse postbezorgers te enthousiasmeren zich als deelnemer bij Burgernet aan te melden. Hun deelname kan niet alleen voor Den Helder wat opleveren, maar ook voor de postbezorger. Die kan door zijn betrokkenheid het gevoel krijgen meer grip te hebben op zijn eigen veiligheid in zijn eigen woon- en werkomgeving. De deelname is wel op basis van vrijwilligheid. De aanmelding moet zijn gebaseerd op een persoonlijke gevoel te willen bijdragen aan het veiligheidsvraagstuk van – in dit geval – de gemeente Den Helder.

Schuiling aanwezig bij de start van het pilotproject (DHFOTO).

Schuiling aanwezig bij de start van het pilotproject (DHFOTO).

Proef
Voor een pilot is gekozen omdat het bedrijf eerst wil ervaren of de postbezorgers – als privépersoon maar tevens als postbezorger – zich wel willen aanmelden voor Burgernet. Het zou kunnen zijn dat zij dat beschouwen als een privékeuze die niet aangereikt hoeft te worden tijdens hun werk. Daarnaast mag een burgernetmelding de medewerkers niet extra (emotioneel) belasten en mag het geen extra werktijd kosten. Verder is het van belang dat de proefperiode in Den Helder een voldoende aantal nieuwe deelnemers oplevert om te kunnen bepalen of de interne actie wordt overgenomen door de andere regio’s van PostNL. Het proefproject vindt plaats in Den Helder omdat juist de gemeente Den Helder het bedrijf heeft benaderd voor samenwerking.

Dit pilotproject is ook een voorbeeld van samenwerking tussen maatschappij en bedrijfsleven: door medewerkers te stimuleren zich aan te melden voor Burgernet geeft PostNL invulling aan de wens om gezamenlijk – overheid, bedrijfsleven en burgers – herkenbaar bij te dragen aan de (sociale) veiligheid in de woon- en werkomgeving. De proefperiode in Den Helder loopt van 1 oktober 2014 tot 31 maart 2015. Op basis van de ervaringen bepaalt PostNL daarna of het zinvol is het project landelijk uit te rollen.

Belangrijk
Burgemeester Koen Schuiling gaf vrijdag het startschot voor de pilot en benadrukte het belang van Burgernet. “Ik ben zelf ook ingeschreven en het is in Den Helder van begin af een succces. Met regelmaat worden zaken dankzij de inzet van Burgernet opgelost. De eerste minuten na een misdrijf of vermissing zijn vaak ook cruciaal.” Den Helder telt zo’n 100 postbezorgers. Een deel gaf aan al deel te nemen aan Burgernet, de meeste anderen gaan zich nu alsnog aanmelden.

Foto’s: www.dhfoto.nl

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook: