DHA-A leader
DHA-A leader

Opbrengst lobbywerk Den Helder lastig aan te geven

Lobbyisten hebben de gemeente de afgelopen jaren zo'n 80.000 euro gekost.

Lobbyisten hebben de gemeente de afgelopen jaren zo’n 80.000 euro gekost.

Den Helder – Lobbyisten hebben de gemeente de afgelopen jaren zo’n 80.000 euro gekost. Dat schrijft het college in antwoord op vragen van de Stadspartij. Wat hun werk Den Helder specifiek heeft opgeleverd, is minder eenvoudig aan te geven.

“Den Helder lobbyt actief op de voor ons belangrijke dossiers”, zo meldt het college. “Dat gebeurt op allerlei manieren en op verschillende momenten. Behartiging van het Helderse belang en de beïnvloeding van besluitvorming bij hogere overheden vereist structurele en incidentele overleggen, bezoeken en afspraken. Daar wordt bestuurlijk en ambtelijk hard aan getrokken.”

Er zijn vaste bestuurlijke overleggen met Defensie en provincie (onder andere TOP-overleg, Stuurgroep luchthaven) ten behoeve van de haven en de luchthaven. En vooral rondom het civiel medegebruik in deze dossiers. Er zijn in de afgelopen jaren op bestuurlijk niveau directe lijnen met de ambtelijke top in Den Haag (Defensie staf, Ministerie van Economische Zaken) en met Tweede Kamerleden opgebouwd.

Regio
Daarnaast is vanaf 2010 de gemeente Den Helder, samen met gemeente Hoorn, gemeente Alkmaar en de Kamer van Koophandel een gezamenlijke, gestructureerde lobby-overleg gaan voeren waarbij de behartiging van de belangen van de regio Noord-Holland Noord wordt aangestuurd in opdrachten aan een lobbyist.

De kosten voor Den Helder met betrekking op het regionale Lobby-Overleg Noord-Holland Noord waren als volgt: 2010: 21.335 euro, 2011: 19.677 euro, 2012: 17.694 euro en in 2013: 24.000 euro. Met ingang van 2014 heeft elk van de subregio’s (Kop van Noord-Holland, regio West-Friesland en regio Alkmaar) besloten om de kosten van de lobby te verdelen over alle gemeenten in Noord-Holland Noord.

Toekomst
“Wat de lobby specifiek voor Den Helder heeft opgeleverd is niet los te zien van andere inspanningen die bestuurders, directeuren en andere bedrijven, organisaties en instanties hebben ingezet. De concentratie voor Den Helder ligt op de ontwikkelingen bij Defensie, de ontwikkelingen ten aanzien van civiel medegebruik van haven en luchthaven en, in bredere zin, het woon-, werk- en leefklimaat in Den Helder en regio, want dat heeft alles te maken met de toekomst van Den Helder.”

“Het belang van Den Helder is de werkgelegenheid te behouden en in de toekomst te zien ontwikkelen. Wij kijken daarom steeds kritisch of er dossiers zijn waarop extra lobby-inzet nodig is”, aldus het college.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Woonachtig in Den Helder / Julianadorp sinds 1973, sinds 2008 hoofdredacteur van Den Helder Actueel.

Lees ook: