DHA-A leader
DHA-A leader

Vakbond met zorgpetitie op 55+ beurs

akbond ABVAKABO FNV is volgende week aanwezig op de 55+ beurs met de actie Red de Zorg!Den Helder – Vakbond ABVAKABO FNV is volgende week aanwezig op de 55+ beurs met de actie Red de Zorg! Bezoekers kunnen een petitie ondertekenen, die de politiek op andere gedachten moet brengen.

“Goede zorg zorgt er voor dat mensen op een veilige manier thuis kunnen blijven wonen wanneer het leven niet zo makkelijk meer gaat”, stelt de bond. “Goede zorg zorgt er voor dat ouderen, zieken, gehandicapten, mensen met psychische problemen en kwetsbare kinderen niet tussen wal en schip vallen. Goede zorg thuis voorkomt dat kwetsbare mensen eerder gebruik moeten maken van duurdere zorg in een instelling. Goede zorg wordt echter in rap tempo afgebroken door de regering!!!”

Volgens de vakbond is het echter nog niet te laat om de politiek op andere gedachten te brengen. Daarom is zij een petitie gestart die nu door de hele FNV is overgenomen. Dit onder het motto Red de zorg! “Wij roepen iedereen op mee te doen en de petitie te ondertekenen. Dit kan ook op 30 september tijdens de 55+ beurs in de Stadshal te Den Helder, waar de senioren van ABVAKABO FNV met een stand aanwezig zijn en mensen de petitie kunnen ondertekenen.”

Zorgtaken
Actie is nodig, stelt de bond, want door het regeringsbeleid sluiten honderden verzorgingshuizen en het kabinet bezuinigt tegelijk op de zorg thuis. Gemeenten krijgen meer zorgtaken voor ouderen, gehandicapten en kinderen en dat zijn meer taken dan de gemeenten aankunnen. Tegelijkertijd wordt er meer dan drie miljard bezuinigd op de zorg aan de meest kwetsbare mensen. “Als gevolg daarvan verliezen tienduizenden medewerkers in verzorgingshuizen, jeugdzorg, dagopvang en thuiszorg hun baan. Vele kwetsbare mensen verliezen hun noodzakelijke zorg. De plicht van het Rijk en van gemeenten om voor hun inwoners te zorgen en het recht op zorg komt te vervallen.”

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook: