DHA-A leader
DHA-A leader

Evenementen op tijd aanmelden voor kalender 2015

Meld evenementen tijdig aan (archief, DHFOTO).

Meld evenementen tijdig aan (archief, DHFOTO).

Den Helder – De gemeente wil voor het jaar 2015 een zo uitgebreid mogelijke evenementenkalender maken. Hierin worden alle activiteiten en evenementen opgenomen die door u zijn of worden gepland. Om volledig te zijn is het echter wel van belang dat evenementen op tijd worden aangemeld.

Of het nu om de Marinedagen gaat of om activiteiten van particuliere initiatiefnemers, sportverenigingen of buurthuizen. Alle evenementmeldingen zijn welkom. Steeds vaker vragen deze evenementen, door hun omvang of door de risico’s die zij meebrengen, de aandacht en capaciteit van gemeenten, politie en de veiligheidsregio Noord-Holland Noord.

Om te voorkomen dat bepaalde risicovolle evenementen tegelijk plaatsvinden, werkt de veiligheidsregio met een regionale evenementenkalender. Deze kalender geeft een overzicht van alle evenementen die in de regio Noord-Holland Noord op stapel staan. Met dit regionale overzicht van de aard en omvang van evenementen, wordt het mogelijk om een ongewenste samenloop van risicovolle evenementen te voorkomen. Op deze manier kan ook rekening worden gehouden met de planning van eventuele inzet van de hulpverleningsorganisaties zoals de brandweer, de politie en het bureau GHOR (geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio). Naast de gemeenten maken ook de hulpdiensten gebruik van deze evenementenkalender., die ook de basis voor de publicatie van evenementen op de gemeentelijke website www.denhelder.nl.

Aanmelden
Evenementen, activiteiten of toernooien aanmelden voor de kalender kan via www.denhelder.nl (via Actueel –> Evenementen –> Aanmelden evenementenkalender). Een briefje sturen of mailen mag ook. Geef dan schriftelijk de volgende informatie door:
– Naam en aard van het evenement
– Datum en locatie
– Aantal (geschatte) deelnemers en of bezoekers
– Profiel van de bezoekers
– Bekende of verwachte specifieke risico’s
– Naam website/e-mail adres organisatie
– Naam en telefoonnummer contactpersoon

Deze gegevens moeten uiterlijk 26 oktober 2014 binnen zijn bij de afdeling Veiligheid, Vergunningen en Handhaving, Postbus 36, 1780 AA Den Helder, ter attentie van mevrouw S. Falkena of per mail naar s.falkena@denhelder.nl.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook:

1 reactie

  1. Q. Rap

    … een rechtstreeks link om een evenement aan te melden is zeker te ingewikkeld voor de gemeente… ?
    .
    (via Actueel –> Evenementen –> Aanmelden evenementenkalender)

Reageren is niet meer mogelijk.