DHA-A leader
DHA-A leader

Laatste deel subsidie De Nollen uitgekeerd

Laatste deel subsidie voor Nollenproject uitgekeerd (DHFOTO).

Laatste deel subsidie voor Nollenproject uitgekeerd (DHFOTO).

Den Helder – Het college heeft besloten het laatste deel van de al in 2001 toegekende subsidie voor De Nollen uit te keren. Het gaat om een bedrag van 90.756 euro.

In oktober 2001 heeft de gemeenteraad besloten een bedrag van € 453.780,20 (toen nog één miljoen gulden) beschikbaar te stellen aan Stichting de Nollen, als bijdrage in de kosten van de realisering van een integraal Nollenproject als natuur/beeldende kunst- en woon/werkproject. Dit betrof een uitbreiding aan de zuidzijde van het reeds bestaande Nollenproject aan de Burgemeester Ritmeesterweg.

Het reeds bestaande deel van het Nollenproject is door kunstenaar Ruud van de Wint in het binnenduingebied de Nollen gestart en bestaat uit een verzameling van zijn beelden, bouwsels en schilderijen. Bezoekers worden in dit deel van het Nollengebied ontvangen en rondgeleid over het terrein. Met de uitbreiding aan de zuidzijde van de Burgemeester Ritmeesterweg moet een integraal Nollenproject gerealiseerd worden, waarbij de activiteiten van Ruud van de Wint op één locatie geconcentreerd worden. In de oorspronkelijke plannen zouden op de strook land aan de zuidzijde van het terrein een beheerderswoning, een schildersatelier met opslag en een algemene bedrijfsruimte met materiaalopslag worden gerealiseerd. Deze ruimtes zouden in eerste instantie niet toegankelijk worden gemaakt voor publiek. De gemeentelijke subsidie was bedoeld als tegemoetkoming in de kosten om dit te realiseren.

De nieuwbouw op De Nollen (DHFOTO).

Nieuwbouw
In de periode 2001 tot 2011 zijn de ontwikkelingen rondom het Nollenproject gestagneerd. Het onverwachte overlijden van Ruud van de Wint en de daarop volgende juridische strijd lagen hier voor een groot deel aan ten grondslag. Het door de raad toegekende bedrag is in die periode dan ook niet uitgekeerd. In 2012 is er weer beweging gekomen in het nieuwbouw project en toen heeft het college ook besloten de investeringssubsidie in drie termijnen uit te keren. De helft werd in 2012 overgemaakt (€226.890,-) een tweede deel vorig jaar (€136.134,-) en nu resteert dus nog een bedrag van € 90.756,-. Dit zou worden uitgekeerd als het Nollenproject is ingericht als integraal project en verantwoording van de investeringskosten heeft plaatsgevonden.

Met deze middelen draagt de gemeente bij in de kosten van de bouw van een beeldhouw/constructieatelier, een schildersatelier, een houtwerkplaats met kantine, een beheerderswoning en twee gastenverblijven. Hierdoor zou de concentratie van de activiteiten van Ruud van de Wint voltooid worden en zo, conform het raadsbesluit uit 2001, het integraal nollenproject gerealiseerd zijn. De eerste twee termijnen zijn volgens afspraak uitgekeerd in 2012 en 2013. De stichting heeft eerder dit jaar het college verzocht ook de laatste termijn uit te keren.

Museum
In het raadsbesluit uit 2001 was al aangegeven dat, mocht Van de Wint zijn bedrijfsactiviteiten beëindigen of komen te overlijden, het complex zou worden omgebouwd tot museum. Na zijn onverwachte overlijden is inderdaad besloten om van het bestaande ontwerp een museumcomplex te maken. Voor deze nieuwe functies zijn ook bouwvergunningen afgegeven. Met deze wijziging krijgt ook dit deel van het Nollenproject een duidelijk publieksfunctie, waar dit voorheen niet direct het geval was. “Dit ontwerp heeft dus een duidelijke meerwaarde voor de inwoners van Den Helder, aangezien zij ook gebruik kunnen maken van dit nieuwe culturele aanbod”, zo schrijft het college in een brief aan de gemeenteraad.

De nieuwe invulling van het project is als volgt: het beeldhouw/constructie atelier werd museum/expositieruimte; het schildersatelier werd werkplaats/depot; de houtwerkplaats met kantine werd ontvangstruimte; de beheerderswoning werd bestaande bunker, in een rietenbol wordt horeca gerealiseerd; twee gastenverblijven werden bestaande bunkers, de rietenbollen worden chalets. “De realisatie van dit nieuwe, meer complexe ontwerp kost meer tijd en geld. Er is door de stichting gekozen voor een gefaseerde aanpak. De beschikbaar gestelde subsidie was ook bij het eerdere ontwerp slechts een tegemoetkoming in de kosten en dus niet kostendekkend. Andere financiers zijn onder andere de provincie Noord-Holland en het Waddenfonds.”

Voldaan aan voorwaarden?
Met de aanvraag voor het restant subsidiebedrag moest het college beoordelen of aan de gestelde voorwaarden uit 2001 en 2012 is voldaan. “De kernvraag hierbij was: wanneer spreken we van een voltooid integraal nollenproject? Is dit wanneer de activiteiten van Van de Wint zijn geconcentreerd of wanneer er een operationeel museumcomplex is gerealiseerd? Dit laatste is na de functiewijziging mogelijk de verwachting. Op basis van de genomen besluiten uit 2001 en 2012 kan niet anders dan geconcludeerd worden dat ten tijde van het raadsbesluit en het collegebesluit ‘een concentratie van de activiteiten van Van de Wint’ is bedoeld. Deze concentratie kan gerealiseerd worden zonder dat het gehele museumcomplex operationeel is.”

Na uitkering van het resterende bedrag kan de eerste fase van het bouwproject eind dit jaar worden afgerond. Dit houdt in dat de ontvangstruimte, de werkplaats en het museum casco (wind- en waterdicht) worden opgeleverd. De beheerderswoning en de twee gastenverblijven worden eind dit jaar opgeleverd op het terrein in bestaande bunkers. Bij afronding van fase 1 is er een functionerende werkplaats/depot op het Nollenterrein. De verhuizing vanuit de huidige werkplaats in de loods op het OS&O terrein kan hierdoor plaatsvinden, waarna de concentratie van de activiteiten van Ruud van de Wint is voltooid. Eerder vonden al de verhuizingen uit de boerderij op het OS&O terrein en de activiteiten in de Weststraat (School 7) plaats.

Extra financiering
Om een operationeel museumcomplex te realiseren zijn er nog een aantal vervolgfasen gepland. In deze fasen worden de decoratieve cortenstalen buitenschil, de inrichting van het museum, het klimaatsysteem, de horecavoorziening en gastenverblijven en de inrichting van het buitenterrein gerealiseerd. Voor deze fasen is extra financiering nodig. De stichting heeft aangegeven met de gemeente in ieder geval in gesprek te willen gaan over de inrichting van het buitenterrein. Voor de overige onderdelen heeft de stichting verschillende fondsen benaderd, maar de definitieve dekking van de begrote kosten is nog niet rond. Een einddatum waarop het museum gereed zal zijn is op dit moment dus ook nog niet bekend.

Stichting De Nollen is door de gemeente uitgenodigd om tijdens de commissievergadering van 6 oktober een toelichting te komen geven op de huidige stand van zaken rond het Nollenproject en om inzicht te geven in hun plannen voor de (nabije) toekomst.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook:

8 reacties

 1. Andre de Groot

  Wat gebeurt hier allemaal, het hele project had moeten worden gefinancierd uit de opbrengst van het nalatenschap van de Wint, en niet met middelen van de gemeenschap.Het nalatenschap van van de Wint was ial opgebouwd met en door gemeenschapsgelden.
  Laat het college de gebroeders maar op de proppen komen met de notariële aktes over de erfenis van hun vader.

 2. Q. Rap

  Best mooi die betonnen dozen als entree van Den Helder… als je met de trein komt… #NOT

 3. Dan Helder

  Belachelijk !!!! zonde en pure verspilling van gemeenschap geld, en niet van deze tijd.
  Ik vraag me al tijden af wat dat lelijke betonnen geval moet voorstellen. Het past totaal niet bij de rest van de omgeving, Terug dat geld….

 4. maran

  ze zeggen wel eens mooi rood is niet lelijk…..hotmail2,maar ze zijn nu al spuuglelijk maar ze worden er duidelijk niet mooier op,vreselijk gewoon!!!

 5. Kunst

  Als het net zo’n groot succes wordt als dat het museum van die andere kunstenaar (RS), met 10-tallen {ahum} bezoekers per dag, dan juich ik het project van harte toe.
  Ik vraag mezelf al jaren af, wat die roestige bende aldaar moet voorstellen, ik meende altijd, en dat is serieus, dat het een dependance was van oud ijzerhandel Vos. Kunst heeft mijns inziens in sommige gevallen 2 letters te veel.

Reageren is niet meer mogelijk.