DHA-A leader
DHA-A leader

ROC Kop van Noord-Holland scoort bovengemiddeld in Keuzegids 2015

ROC Kop van Noord-Holland scoort bovengemiddeld in Keuzegids 2015Den Helder – De Keuzegids 2015 verschijnt vandaag en ROC Kop van Noord-Holland scoort bovengemiddeld. De score van dit jaar is net iets hoger dan die in de gids 2014.

De Keuzegids is een uitgave met vergelijkende informatie over het opleidingsaanbod en de kwaliteit van alle mbo-scholen in Nederland. In deze gids scoort het ROC Kop van Noord-Holland, net als in 2014, landelijk bovengemiddeld in het overzicht van beste mbo-school.

Opvallend hoog is het cijfer voor de opleidingen van het Nautisch College (in de Keuzegids ‘Scheepvaart’ genoemd) en de opleiding Autotechniek van het ROC Kop van Noord-Holland. Deze steken met een score van 80 met kop en schouders boven het landelijk gemiddelde uit en komen daarmee op een respectievelijk eerste en tweede plaats in de overzichten van dezelfde opleiding bij alle mbo-scholen in Nederland. Aan deze opleidingen is daarom het Keuzegids kwaliteitszegel ‘Topopleiding 2015’ toegekend.

Kwaliteit onderwijs
In de Keuzegids kunnen studiekiezers, decanen en ouders kennis maken met verschillende mbo-opleidingen en deze onderling op kwaliteit vergelijken. De Keuzegids biedt per vakgebied een uitgebreid overzicht van opleidingen, arbeidsmarktgegevens en een kwaliteitsvergelijking tussen de verschillende scholen. In het totaaloverzicht scoort het ROC bovengemiddeld. Vergeleken met de andere ROC’s in Noordwest-Holland scoort het ROC Kop van Noord-Holland bovendien het hoogst.

Aad de Wit, voorzitter college van bestuur is positief over de ontwikkelingen: “Vorig jaar spraken we de hoop en verwachting uit dat we de stijgende lijn van verbetering van de onderwijskwaliteit konden voortzetten. Met een score van 62 ten opzichte van een 61,5 in 2014, is dat doel behaald. En volgend jaar willen we het uiteraard weer een stukje beter doen.”

Open avond
Scholieren die een kijkje willen komen nemen zijn van harte welkom op de open avond: donderdag 5 februari Van 19.00 tot 21.00 uur zijn alle locaties in Den Helder en Schagen geopend voor toekomstige leerlingen en andere belangstellenden.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook: