DHA-A leader
DHA-A leader

Tevredenheidsonderzoek naar WMO-taxivervoer

De gemeente Den Helder en het Wmo Platform willen graag weten hoe tevreden de gebruikers van het Wmo-vervoer zijn.Den Helder – De gemeente Den Helder en het Wmo Platform willen graag weten hoe tevreden de gebruikers van het Wmo-vervoer zijn. Besloten is om het Wmo-taxivervoer als onderwerp op te nemen voor het jaarlijks Wmo-klanttevredenheidsonderzoek.

“Om te kunnen meedoen aan de samenleving is het belangrijk dat mensen zich kunnen verplaatsen en dat zij vervoer hebben”, zo stelt de gemeente. “Wanneer iemand dat niet zelf kan en ook niet met behulp van mensen uit de omgeving kan de gemeente, daar waar nodig, ondersteunen, bijvoorbeeld met een scootmobiel, een driewielfiets of taxibonnen.”

De meeste mensen kiezen voor de taxibonnen. Het taxivervoer is voor de gemeente dan ook de belangrijkste uitgavenpost als het gaat om vervoersvoorzieningen. Daarom wil de gemeente deze vorm van vervoer nader onder de loep nemen. Naast de klanttevredenheid wil de gemeente ook achterhalen over welke vervoersalternatieven gebruikers van de taxibon beschikken.

Vragenlijst
Alle inwoners die gebruik maken van het Wmo-taxivervoer hebben de afgelopen week een vragenlijst ontvangen. De vragen gaan over het vervoersgebruik, de verstrekking van de taxibonnen en de tevredenheid daarover. “We vinden het belangrijk te weten hoe de gebruikers denken over deze voorziening en wat hun ideeën zijn om deze ook in de toekomst betaalbaar te houden.” Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau I&O Research uit Hoorn.

De gemeente zegt te hopen dat heel veel mensen meedoen. “Hoe hoger de respons, hoe betrouwbaarder de uitkomsten en hoe beter we deze informatie kunnen gebruiken bij het bieden van passende ondersteuning aan mensen met een beperking.” Als aanmoediging worden onder de inzenders van de vragenlijst vijf cadeaubonnen ter waarde van 20 euro verloot.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook: