DHA-A leader
DHA-A leader

Bronzen Speld voor Helderse postduivenhouders

v.l.n.r. Marijn van Geel, Bert van Zoolingen, Hessel Bais, Henk Blokker, Jan Roelofsen en Jan Raaijmakers.Den Helder – De heren Hessel Bais, Jan Raaymakers en Henk Blokker zijn tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de postduivenhoudervereniging Den Helder onderscheiden met de Bronzen speld van de Nationale Postduiven Organisatie.

Deze leden hebben zich allemaal zo’n zestig jaar ingezet voor de vereniging en komen dan ook in aanmerking voor deze speld. De gedecoreerde leden hebben zich intensief verdienstelijk gemaakt in het bestuur en hebben veel werk verzet in diverse werkcommissies om het spelen met de duiven voor alle leden mogelijk te maken.

Daarnaast hebben zij zich op sportief vlak regelmatig onderscheiden met mooie presentaties op plaatselijk, provinciaal en landelijk niveau. Al die jaren hebben zij de duivensport gepromoot als hobby en vrije tijdsbesteding. Ze zijn trouw gebleven aan hun passie en zijn nog steeds fanatiek en bevlogen als het gaat om hun passie.

In geheim uitgenodigd
Tijdens de prijsuitreiking voor de beste duiven door de voorzitter van de vereniging Marijn van Geel werden de familieleden naar binnen gehaald. Deze kinderen en kleinkinderen van deze drie jubilarissen waren in het geheim uitgenodigd door het bestuur. De erevoorzitter van de vereniging, Jan Roelofsen, kreeg het woord en ging in een persoonlijke toespraak in op de achtergronden voor het verkrijgen van deze onderscheiding.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook: