DHA-A leader
DHA-A leader

Vragenkwartier raad over sluiting carport en garantstelling Gemini

Oppositie stelt maandag vragen over garantstelling Gemini (archieffoto).Den Helder – De oppositie maakt maandagavond voorafgaand aan de raadsvergadering gebruik van het vragenkwartier om duidelijkheid te krijgen over de uitvoering van besluiten rond de garantstelling van zes miljoen voor het (toen nog) Gemini. Ook stellen de partijen vragen over de sluiting van de carport.

“Vrijdag heeft een tussentijds overleg met oppositiepartijen plaatsgevonden”, laten Behoorlijk bestuur, Beter voor Den Helder, ChristenUnie, fractie Vermooten, Groenlinks en Vrije socialisten weten. “Op de agenda de ontwikkelingen binnen de organisatie en het plotselinge vertrek van de gemeentesecretaris. In zes jaar tijd is dit nu de vierde gemeentesecretaris die al of niet vrijwillig vertrekt. Het is een opvallende actie nadat het college op vragen van Beter voor Den Helder aangegeven heeft dat er niets aan de hand is.”

De genoemde oppositiepartijen zijn van plan een recent door Deloitte uitgevoerd onderzoek naar de organisatie op te vragen, om zo een beeld te krijgen van de problematiek. “Een in oktober 2015 gehouden onderzoek door Radar heeft al aangegeven dat er zorgelijke ontwikkelingen binnen het Sociale Domein zijn. Een bedrijfsvoering die niet op orde is levert risico op voor de dienstverlening aan cliënten. We hebben veel signalen gekregen dat de problematiek breder is dan alleen binnen het Sociale Domein. Het lijkt ons dan ook wenselijk dat het door de OR/Vakbond gevraagde onderzoek de hele organisatie omvat.”

Gemini
“We hebben nagedacht over de mogelijkheden om de, in onze ogen zorgelijke ontwikkelingen bij de Noordwestgroep ziekenhuizen, onder de aandacht van de portefeuillehouder te brengen. Er is een motie aangekondigd. Daarnaast willen we in het vragenkwartier inzicht krijgen in de uitvoering van besluiten rondom de garantstelling van zes miljoen euro voor, toen nog, het Gemini ziekenhuis. De financiën zijn vanzelfsprekend belangrijk, maar nog belangrijker vinden we de garantie dat er ook in de toekomst spoedeisende hulp en intensive care is gegarandeerd.”

Ook de plotselinge aankondiging van sluiting van de carport wordt onderwerp voor het vragenkwartier. “Afspraken over gezamenlijk overleg lijken niet nagekomen te worden en na jarenlang gedogen, niet alleen van de opstal maar ook van handelingen in die opstal, is er ineens een radicale omkeer naar een vrijwel directe verwijdering.”

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook:

2 reacties

  1. meereboer

    Een ding is duidelijk: Het nieuwe college van VVD CDA D66 PvdA en Stadspartij maakt er een enorme bende van. Uitgekeken kan nu al worden naar de raadsverkiezingen 2018..

  2. Simon H

    het college onder aanvoering van de zeer deskundige koen schuiling die al vier gemeentesecretarissen heb versleten en de stadspartij die staat erbij en kijkt ernaar want meedoen mocht alleen tijdens de onderhandelingen afgelopen zomer en wat hebben ze daar nu gewonnen

Reageren is niet meer mogelijk.