DHA-A leader
DHA-A leader

Veilig Thuis Noord-Holland Noord trots op resultaten 2015

Veilig Thuis Noord-Holland Noord trots op resultaten 2015.Den Helder – Veilig Thuis Noord-Holland Noord (NHN) heeft onlangs haar eerste maatschappelijke jaarverslag uitgebracht. Vandaag (13 juli) biedt Elly Deutekom, voorzitter van het dagelijks bestuur GGD Hollands Noorden, het jaarverslag 2015 aan het algemeen bestuur van de GGD aan. Dit gebeurt tijdens de bestuursvergadering.

Het overgangsjaar 2015 was een turbulent jaar voor Veilig Thuis NHN. Het jaar waar de ‘oude’ organisaties: Advies en Meldpunt Kindermishandeling en de Steunpunten Huiselijk Geweld overgingen in een Veilig Thuis organisatie. Vanaf dat moment was er sprake van 24/7 bereikbaarheid via het landelijke toegangsnummer. Vond de lancering van de nieuwe website plaats; een website die positieve kritieken kreeg in de media. Zijn er zorgvuldige trajecten uitgezet om alle personeelsleden over te nemen van de latende organisaties.

Ook vond een verbouwing plaats om een nieuwe locatie voor Veilig Thuis NHN te creëren die aan alle veiligheidseisen voldoet. Er zijn nieuwe regioteams gevormd en nieuwe werkprocessen vastgesteld. Ook is veel aandacht besteed aan het versterken van de samenwerking tussen de (sociale) wijkteams van de gemeenten en Veilig Thuis NHN.

Trots op inspectierapport
Deutekom (voorzitter dagelijks bestuur): “GGD HN is er trots op dat we ondanks deze moeilijke randvoorwaarden zo ver gekomen zijn. In het najaar van 2015 kregen we bezoek van de Inspectie, waarbij gelet op het landelijke beeld wij een redelijk goede score hebben behaald. De in 2015 ontstane wachtlijst met betrekking tot onderzoeken kindermishandeling na de triage (dit probleem speelde ook landelijk) hebben we meteen bij aanvang van dit jaar stevig opgepakt en weggewerkt. Het vraagt continue aandacht en inspanning om geen achterstand te laten bestaan.”

“Veilig Thuis is nog een jonge organisatie, terwijl op landelijk niveau nog volop wordt gesleuteld aan de kwaliteitseisen en functies van Veilig Thuis. GGD HN vertrouwt erop dat we Veilig Thuis NHN de komende jaren samen met de gemeenten kunnen doorontwikkelen naar het door alle betrokkenen gewenste niveau.”

Veilig Thuis NHN
Veilig Thuis NHN is de Veilig Thuis organisatie in de regio Noord-Holland Noord (regio Kop van Noord-Holland, regio Alkmaar e.o. inclusief Uitgeest en regio West-Friesland). Veilig Thuis NHN is het centrale advies- en meldpunt voor iedereen die met huiselijke geweld en/of kindermishandeling te maken heeft of krijgt.

Veilig Thuis NHN biedt advies en ondersteuning bij: huiselijk geweld, kindermishandeling, vechtscheidingen, eergerelateerd geweld en huwelijksdwang, meisjesbesnijdenis, mensenhandel, loverboys en ouderenmishandeling. Indien nodig doet Veilig Thuis NHN onderzoek en leidt toe naar hulpverlening. Op de regionale en de landelijke website: www.vtnhn.nl en www.vooreenveiligthuis.nl staat informatie over hoe Veilig Thuis hulp organiseert.

Belangstellenden kunnen het jaarverslag downloaden van de website van Veilig Thuis NHN: www.vtnhn.nl.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook: