DHA-A leader
DHA-A leader

CU en SP Tweede Kamer stellen vragen over ziekenhuis (update)

Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie wil dat minister Schippers van Volksgezondheid actie onderneemt richting de Noordwest Ziekenhuisgroep.Den Helder – Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber van de ChristenUnie wil dat minister Schippers van Volksgezondheid actie onderneemt richting de Noordwest Ziekenhuisgroep over de samenvoeging van het ziekenhuis in Den Helder en Alkmaar en het mogelijk verdwijnen van de cardiologische zorg in Den Helder. Ze heeft de minister een aantal schriftelijke vragen gesteld.

“In Den Helder en omgeving is onrust ontstaan over de plannen om de cardiologische zorg te verplaatsen naar Alkmaar”, schrijft het Kamerlid aan de minister. “Daarmee staat de functie van een basisziekenhuis onder druk. Ik wil graag dat de minister zich inspant om Den Helder als volwaardig ziekenhuis open te laten blijven en de zorg voor de langere termijn te garanderen.”

De gestelde vragen:
1. Heeft u kennisgenomen van de brandbrief van het College van B&W van Den Helder over de situatie van de locatie Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep (kenmerk AU16.07904)?

2. Bent u van mening dat de locatie Den Helder van de Noordwest Ziekenhuisgroep volgens het in juni 2014 vastgestelde locatieprofiel kan blijven bestaan als basisziekenhuis? Zo ja, aan welke voorwaarden moet volgens u worden voldaan om te kunnen spreken van een basisziekenhuis?

3. Wat vindt u van het voornemen om de complexe meerdaagse cardiologische zorg te concentreren in Alkmaar? Wat betekent dit voor de borging van de acute cardiologische zorg in Den Helder?

4. Bent u met mij van mening dat de aanwezigheid van cardiologische zorg in Den Helder een belangrijke pijler is onder het locatieprofiel en daarmee een randvoorwaarde is voor het voortbestaan van de locatie Den Helder? Zo ja, wat gaat u doen om te bevorderen dat de locatie Den Helder cardiologische zorg behoudt? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid in gesprek te gaan met de Raad van Bestuur van de Noordwest Ziekenhuisgroep over de ontstane situatie om te bevorderen dat de locatie Den Helder volgens het afgesproken locatieprofiel kan blijven bestaan en de lange termijn bestaanszekerheid kan worden gegarandeerd?

6. Wat gaat u doen om de onrust onder de bevolking over de bestaanszekerheid van het ziekenhuis in Den Helder weg te nemen?

7. Kunt u de Tweede Kamer een afschrift van uw reactie op de brandbrief van het College van B&W van Den Helder doen toekomen?

Update
Ook de SP wil dat de minister Schippers ingrijpt bij de Noordwest Ziekenhuisgroep. Zij moet voorkomen dat het ziekenhuis in Den Helder ontmanteld wordt. SP-Kamerlid Renske Leijten: “Het voornemen is om de cardiologieafdeling te verplaatsen naar het Alkmaarse ziekenhuis. Dat is het begin van de ontmanteling van het Gemini Ziekenhuis in Den Helder. De zorg voor de mensen in de kop van Noord-Holland komt dan ernstig in gevaar. Dat mag niet gebeuren.”

Na de aankondiging dat de hartzorg uit het ziekenhuis verdwijnt verklaarde het personeel dat zij dit niet wilde. Ook de Helderse politiek deed unaniem een oproep aan minister Schippers om in te grijpen. Zij krijgen nu steun van Leijten. “Terecht maken zij zich zorgen. Het ziekenhuis in Den Helder is cruciaal voor de regio. Nu al moeten inwoners lang reizen om in het ziekenhuis te komen. Het verdwijnen van de hartzorg maakt de situatie in de regio nog zorgelijker.”

Leijten wijst op de gevolgen van eerdere fusie tussen ziekenhuizen. “Dit is het zoveelste voorbeeld dat na een fusie een van de twee ziekenhuizen langzaam wordt afgebroken. Cardiologie behoort tot de basisonderdelen van een volwaardig ziekenhuis. Daarom mag het bij Gemini niet verdwijnen.” Ze verzoekt minister Schippers tot een fusieverbod voor ziekenhuizen om te voorkomen dat nog meer ziekenhuizen verdwijnen.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook:

4 reacties

  1. Fred

   Persoonlijk , had ik liever Sint Nicolaas ingezet. Deze zit bij de stadspartij. Hij is nog bij machte om de Zwartepiet aan iemand uit te delen.

 1. Joko46

  Alkmaar heeft een tekort van 10 milj. DHR staat met 6 milj. garant en ik lees, dat er nog een verzoek komt voor nog eens 8 milj.
  Zijn wij lekker bezig Alkmaar in stand te houden ten koste van ons eigen ziekenhuis. De gemeente kan beter rechtstreeks participeren in het Gemini.
  Er zijn gemeenten, die prof.voetbalclubs ondersteunen, waarom dan geen ziekenhuis?

 2. Democratie

  Terecht dat een zaak als volksgezondheid onder een Minister valt en dat de Kamer daar zo controle op heeft. Want het is prima als het stadsbestuur samen met de ziekenhuisleiding oplossingen vindt, waarin het belang de patiënt centraal staat en waarmee de rest kan werken, maar een directie en de specialisten hebben niet het alleenrecht, als zo’n oplossing niet gevonden wordt,
  Daarom is het goed dat onze gemeenteraad eensgezind heeft ingegrepen; want het gaat hier om een zaak die van groot belang is voor alle inwoners en zoiets belangrijks moet – om in toepasselijke termen te spreken – afgehandeld worden via de aderen en het hart van onze democratie.

Reageren is niet meer mogelijk.