DHA-A leader
DHA-A leader

UWV: arbeidsmarkt trekt aan

De arbeidsmarkt trekt aan en dat heeft gevolgen voor het aantal WW-aanvragen, meldt het UWV.Den Helder – De arbeidsmarkt trekt aan en dat heeft gevolgen voor het aantal WW-aanvragen. In de eerste negen maanden van dit jaar is het aantal nieuwe uitkeringen in Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond met ruim 7 procent (1.800 uitkeringen) afgenomen ten opzichte van de zelfde periode in 2015. Dat meldt het UWV donderdag.

Het aantal nieuwe WW-uitkeringen is in de eerste negen maanden van 2016 afgenomen tot ruim 25.200. Landelijk was de WW-daling met 13,7% sterker. De verhouding tussen het aantal lopende WW-uitkeringen en de beroepsbevolking (WW-percentage) is in alle drie Noord-Hollandse arbeidsmarktregio’s nog ruim lager dan de landelijke 4,8%.

Tot 2017 zal met name de uitzendbranche profiteren van de gunstige arbeidsmarktontwikkelingen. Dit blijkt uit de vorige week verschenen regionale arbeidsmarktbeschrijvingen ‘Regio in Beeld’ van UWV. Zo groeit in de uitzendsector het aantal banen tot eind 2017 jaarlijks met meer dan 7%. Ook in de bouw neemt de vraag naar personeel sterk toe. In 2016 en 2017 zo’n 5% per jaar.

Digitale dienstverlening
Naast groeisectoren zijn er ook sectoren waar de werkgelegenheid afneemt. Het gaat hier vooral om de financiële dienstverlening. In deze sector verdwijnen vooral veel functies op middelbaar niveau. Dit is een direct gevolg van de grotere nadruk op digitale dienstverlening bij veel banken. Dezelfde ontwikkelingen zorgen voor een toename in werkgelegenheid in de ICT. Deze sector concentreert zich vooral rondom Amsterdam en biedt daarom vooral kansen voor werkzoekende ict’ers die naar de hoofdstad willen en kunnen reizen.

Ook in de agrarische sector krimpt de werkgelegenheid. Door effectievere productiemethoden en schaalvergroting wordt met minder mankracht een gelijke of zelfs hogere productie behaald. De sector is bovendien steeds vaker op zoek naar hooggeschoold en technisch personeel, vanwege de toenemende complexiteit van bedrijfsprocessen. Door deze ontwikkelingen is de werkgelegenheid in de agrarische sector landelijk afgenomen tot 1,3% van het totaal aantal banen. In de regio Noord-Holland Noord is dit aandeel met meer dan 4% aanzienlijk hoger. In Zaanstreek-Waterland en Zuid-Kennemerland en IJmond is het aandeel lager dan landelijk.

Den Helder
In Den Helder is het aantal mensen met een WW-uitkering afgelopen maand weer licht gedaald, 0,7 procent. De grootste groep met een WW-uitkering zit in de leeftijdscategorie 27-50 jaar. Hollands Kroon zag een daling van 1,7 procent, Schagen net als Den Helder ook 0,7 en op Texel was de daling 7,8 procent.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook: