DHA-A leader
DHA-A leader

Raad akkoord met herziening geldlening De Kampanje

Raad stemt in met herziening geldlening De Kampanje (archieffoto: DHFOTO).Den Helder – De gemeenteraad heeft maandagavond ingestemd met de herziening van de geldlening aan schouwburg De Kampanje. Die had hierom gevraagd om de financiële nood op de korte termijn op te lossen. In de raad bleken D66, VVD, CDA, Stadspartij en Peter de Vrij van de PvdA voor de extra hulp.

ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, GroenLinks, Sociaal Lokaal en de Vrije Socialisten kwamen nog wel met een amendement waarin gesteld werd de verhoging van de geldlening niet toe te staan en in plaats daarvan de directie van De Kampanje aan te sporen te komen met een plan van aanpak voor een meerjarig sluitende exploitatie, zonder daarbij gebruik te maken van extra financiële middelen vanuit de gemeente. Dat amendement kreeg de oppositie mee, maar haalde geen meerderheid in de raad.

De ChristenUnie mist inzicht in de acties van de schouwburg om zelf te voorzien in de benodigde financiën. “De lening dient ook geen specifiek doel, maar is slechts bedoeld om vet op de botten te krijgen. Dat willen heel veel organisaties in Den Helder wel”, aldus Tjitske Biersteker. Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur zei er van overtuigd te zijn dat de schouwburg een toegevoegde waarde voor Den Helder heeft, maar “we hebben in het verleden niet voor niets gekozen bepaalde dingen op afstand te zetten. Dan moet je niet als het even niet goed gaat je hand ophouden bij de gemeente. Als ik de brief van De Kampanje lees komen ze geld tekort voor de exploitatie voor 2017 en voor 2018 weten ze het nog niet. Er zijn geen visies en plannen, dus zomaar meegaan met dit voorstel kan wat ons betreft niet.”

In de problemen
“Beter voor Den Helder heeft hele grote zorgen over wat er bij De Kampanje gebeurt”, stelde Carlo Assorgia. “Niet uit te sluiten valt dat restaurant Stoom profiteert van de subsidie die de schouwburg krijgt. Binnen een jaar op Willemsoord heeft De Kampanje al haar reserves en tien jaar aflossing ter grootte van een miljoen euro verbrand. Het kan niet anders dan dat ze in 2017 in de problemen komt, we moeten inzage krijgen in de lopende boekhouding. Dan weten we waar we het over hebben en kan er naar een duurzame oplossing worden gezocht.”

“Hoe is het zover gekomen”, vroeg Peter Reenders van de Stadspartij zich af, en gaf zelf een aantal antwoorden. “Rupsje Nooitgenoeg, de aankoop van het pand voor Stoom werd gedaan vanuit de reserves. De energiekosten vallen hoger uit dan verwacht, de directeur wordt nu betaald door De Kampanje en staat niet langer op de loonlijst van de gemeente. Volgens de begroting is er in 2018 een bescheiden positief saldo. Voor de Stadspartij is dit de laatste keer dat we als gemeente een extra financiële ondersteuning geven.”

Zorgen
Peter de Vrij (PvdA): “Wel akkoord, maar we hebben ook onze zorgen. Dit is het derde door de gemeente op afstand gezette bedrijf dat om financiële ondersteuning vraagt, na Port of Den Helder en Willemsoord. We verzelfstandigen het allemaal en dan toch zien we dat ze hun eigen broek niet kunnen ophouden. Daar moeten we toch eens naar kijken.”

Rene van Deutekom: “Ook D66 is voorstander van het verstrekken van deze financiering, maar hebben net als de PvdA onze bedenkingen over hoe het gaat met de verbonden partijen. Is hier nu sprake van financieel wanbeleid of mismanagement? Nee, dat denk ik niet. Het is gebeurd en het moet opgelost worden en de gemeente moet de helpende hand bieden.

Niets te maken met exploitatie
Wethouder Bob Haitsma: “met de herziening van de lening wordt De Kampanje ondersteund in haar financiële positie. Dat is nodig omdat de verhuizing en de inrichting extra kosten met zich heeft meegebracht. Het heeft niets te maken met de exploitatie, de inkomsten en uitgaven zijn in evenwicht en leiden in 2018 en verder tot een positief resultaat.” Het college ontraadde de gemeenteraad in te stemmen met het amendement.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Woonachtig in Den Helder / Julianadorp sinds 1973, sinds 2008 hoofdredacteur van Den Helder Actueel.

Lees ook:

16 reacties

 1. Kees Jan

  En weer houd Stadspartij Den Helder zich niet aan een eerdere belofte. Er zou bij de eerdere belofte nog geen 5 cent extra naar de schouwburg gaan, nu geeft Peter Reenders weer een miljoen weg. En dat allemaal om de coalitie in het zadel te houden….
  .
  Kees Visser (VVD) staat weer knetterhard te liegen en er is geen raadslid die ingrijpt. Theo Rijnten heeft in 2013 al gezegd dat de exploitatie niet deugde, met de minieme cijfers die hij destijds kreeg van de Schouwburg. Het ging in de tijd niet om de bouwkosten, maar glashard om de exploitatie.
  .
  Van het CDA en D66 hoef je als het om schouwburg geen enkele tegenstand te verwachten. Bij het CDA niet omdat dochter van een CDA-coryfee in de directie zit. (zie ook bij Port of Den Helder echtgenoot oud wethouder CDA is daar directeur) En bij D66 hebben ze geen weerstand omdat ze de palenramster / krijtstrepentrekster van de partij nog steeds in alle toonaarde moeten verdedigen.
  .
  Deze gemeenteraad is te slap voor woorden, ze zitten er niet voor de burger maar puur voor zich zelf en/of hun vriendjes. Iedere maand lekker cashen en er niks voor terug doen richting de samenleving.
  .

  1. Peter Reenders

   Kees Jan, wie je ook zijn mag. Je hebt helemaal gelijk. Er gaat geen cent laat staan 5 cent extra subsidie naar de schouwburg. Daar staat de Stadspartij nog steeds achter. Sterker nog als je gisteravond geluisterd hebt, heb je zelfs gehoord dat de Stadspartij wil dat de subsidie geleidelijk naar beneden wordt bijgesteld, zodra er weer zogenaamde zwarte cijfers worden behaald bij de schouwburg. Waar wij nu mee akkoord zijn gegaan is een verhoging van een lening van de gemeente. De gemeente krijgt daar gewoon rente voor.
   De Stadspartij is dus niet veranderd van mening maar doet wat ze beloofd. Zie de aanleg van de Noorderhaaks en de inspraak van de bewoners waarnaar geluisterd is. Het stadhuis dat niet op de stationslokatie komt en het gratis parkeren in het Stadshart vanaf 1 december. Je ziet wij maken onze verkiezingsbeloften waar.

   Met vriendelijke groet, Peter Reenders fractievoorzitter Stadspartij Den Helder

   1. Hotmail 2

    Door een structurele verhoging van de subsidie( zie begroting) komen ze aan de zwarte cijfers. Is dat dan jouw uitleg of zeg je nu vanaf 2017 geen verhoging van +/- 32K. en dus geen zwarte en daardoor in 2019 ook geen zwarte en 2020 ook niet.

   2. Kees Jan

    Peter Reenders, geen cent naar de schouwburg is geen cent naar de schouwburg. U geeft opnieuw een lening van geld van ons als burger. Dat miljoen krijgen we de eerste 10 jaar niet terug, en de rente is zeer laag dus hebben we er niks aan. Een lening is ook een verkapte subsidie.
    .
    Maar wat me nog meer zorgen baart is het feit wat u zegt over het stadhuis. Het is goed te horen dat u het stadhuis niet op de stationslocatie wilt. Echter u laat uitdrukkelijk de optie open dat er een nieuw stadhuis gebouwd kan worden op de plek van de schouwburg, oude ’t Huys Tydverdrijf of op Willemsoord. Uw belofte zegt wat anders; “Behoud huidig stadhuis”
    .
    En het gratis parkeren…. Tja die belofte bent u niet geheel nagekomen, omdat u er weer een proeftijd van 2 jaar in heeft laten bouwen… Waarom niet met de oppositiepartijen direct gratis parkeren invoeren zonder proef tijd. Een zekerheid die elke ondernemer wel in de binnenstad zou willen hebben, zodat ze kunnen investeren voor het langer termijn.

   3. Judge X

    Zolang er grote leningen worden verstrekt aan de schouwburg,kun je de zwarte cijfers voorlopig wel op je buik schrijven; de lening moet immers worden afgelost,plus daarover minimaal 2% (wettelijke) rente.
    De subsidie die men nu krijgt blijft dus waarschijnlijk voortbestaan totdat Pasen en Pinksteren op één dag vallen.
    De inspraak ‘aanleg Noorderhaaks’ is door de bewoners afgedwongen.
    Gratis parkeren is een proef die waarschijnlijk wel uit het sociaal domein betaald gaat worden.
    En het stadhuis is nog steeds het zwaard van Damocles boven de gehele coalitie; dat men zich daar maar goed van blijft doordringen.
    Maart 2017 en Maart 2018,gaat de burger zijn / haar macht weer tonen.

   4. Roel Prins

    Waarde Peter, jouw voorstelling van zaken doet geen recht aan de werkelijkheid. Omdat de Kampanje geld leent via de gemeente behoeft zij minder rente te betalen. En dat is niets minder dan subsidie. Jij gaat er in jouw verhaal van uit dat de Kampanje op weg is naar zwarte cijfers. Maar dat kun jij niet weten. Enerzijds omdat jij geen inzicht hebt gehad in de financiële handel en wandel van de Kampanje en anderzijds omdat jij niet weet hoe de Kampanje zich verder als onderneming ontwikkeld. Mocht jij toch gefundeerd menen dat de Kampanje op weg is naar zwarte cijfers, dan moet jij inzicht gehad hebben in de financiële handel en wandel. Mocht dat zo zijn, dan is de rest van de Raad bedrogen.
    Toen de verplaatsing van de Kampanje naar Willemsoord op de agenda stond heeft Michiel Wouters onderzocht hoe het met de verondestelde toekostige financiën van de Kampanje zou gaan. Hij trof een substantieel financieel gat aan. Michiel heeft mij dit toen voorgehouden en ik werd het met hem eens. Toen de toenmalige directeur met oze cijfers geconfronteerd werd beweerde deze dat dit financiële gat door de opbrengsten van het horeca deel geslecht zou worden. Niets aan de hand dus. Wij vroegen daarop inzage in de financiële handel en wandel van de Kampanje horeca. Dit werd ons niet gegund. Uit comercieel belang, zo werd gemeld. Je begrijpt dat ik geen voorstemmer voor de verplaatsing van de Kampanje kon zijn. Vandaag de dag wordt dit spel herhaald. De Raad erstrekt de lening. Of de Kampanje dit geld, met rente kan terug betalen is onduidelijk. De gemeente, ofwel de belasting betaler draagt het risico en jij doet alsof je neus bloed. Daarnaast ga je ook nog prat op Noorderhaaks en stadhuis. Alsof dat Stadsprtij prestaties zijn. Noorderhaaks stond al op de agenda voorsat jij in de Raad kwam. Dat wat zich mbt het stadhuis afspeelt is niets meer dan prutswerk. De halter Bellevue is door jouw ingreep in coma geraakt. De investeringen zijn verhuisd naar Konngstraat en Spoorstraat noord.
    Wiens belangen hebben inmiddels voorrang gekregen? En dan tenslotte die bewering over het luisteren naar de kiezer. Een verantwoordelijke politieke partij vertaald datgene wat voor de kiezer van belang is in zinvolle besluiten. Jij en jouw, inmiddels gebroken, partij hebben kans gezien om onvrede aan tw wakkeren, van jullie kroonjuweel het stadhuis een chaos te maken en door aansluiting bij de partij waarvan jij landeljk lid was(bent) iedere ware bestuurlijke vernieuwing om zeep te helpen. Vanaf 1 december mag in dat wat jij stadshart noemt gratis geparkeerd worden. Het is nu de 29ste november ’s avonds. Ik erk nog niets hiervan in mijn buurt. Jij gaat hier prat op. Gratis parkeren stond in 2002 in het partijprogramma dat ik in 2002 voor Leefbaar Den Helder schreef. Dit gratis parkeren is vakkndig door de conventionele partijen getroubleerd. Nu is het mosterd na de maaltijd.

   5. Dick Berts

    De maffia spreekt uiteraard nooit over afpersing, maar over beschermingsgeld. Kwestie van het juiste etiket plakken. Je noemt je subsidie een lening en klaar ben je zogenaamd. Wat een bedrog. Bovendien is er sprake van negatieve rente. Straks mogen wij burgers ieder jaar nog extra geld sturen, omdat de politiek zo oerstom is geweest om de schouwburg een onverantwoorde leningen te geven. Paradepaardjes voor de elite, daar draait het om. Ook als alle verzorgingstehuizen ervoor gesloten moeten worden.

   6. strandloper

    Peter Reenders, wie je ook zijn mag. Of bedoelde u magazijn of mag zijn? Afijn, de werkelijkheid doet u pijn. U komt hier met dubieuze propaganda op de lijn.

 2. Jonathan

  Dit college van VVD D66 CDA PvdA en Stadspartij gaat onverantwoord met de financien om en het zijn de burgers die straks weer de beurs mogen trekken voor dit wanbeleid. Ook de 64 miljoen aan garantstellingen en de ongedekte cheque van 7 miljoen voor Port of Den Helder en de plannen voor nieuwbouw stadhuis zullen de gemeente aan de rand van de afgrond brengen.

  1. Dick Berts

   Vergeet een miljoenen schadevergoeding voor het naar de klote helpen van het Rob Scholtemuseum niet.

 3. Nanda Vlaming

  Ach mijnheer Reenders, richt u zich vooral de komende raadsperiode weer op het verkopen van brillen en verrekijkers. Als het dan stuk loopt staat u er geheel zelf voor aan de paal. Het mede besturen van een stad vereist een heldere visie, in de achterliggende raadsperiode heeft u pijnlijk bewezen dat het u daar aan ontbeert!! Schoenmaker blijf bij je leest!!

 4. Ziener

  Volgens mij ligt hier een denkfout met betrekking tot de schouwburg. Verschillende fracties zeggen het belang van de schouwburg te onderschrijven. Dat is te verdedigen, maar we HADDEN een goede schouwburg. Als de VVD nu gewoon zegt dat zij willen dat iedereen het belang van Willemsoord moet erkennen omdat vooral deze club er een miljoenenfiasco van gemaakt heeft in het verleden en daar nu iedereen mede verantwoordelijk voor wil maken, dan krijgt de discussie opeens een geheel ander zetting.
  Er wordt behoorlijk hard geschreeuwd (letterlijk mijnheer Visser) dat “we” met zijn allen aan het belang van Den Helder moeten denken. Misschien moet u eens wat meer recht door zee zijn en erkennen dat voornamelijk de VVD het belang van het eigen netwerk vooropstelt. Het belang van Den Helder is namelijk niet dat tig miljoenen gemeenschapsgelden worden aangewend en verbrast ten faveure van uw vrinden.

 5. Hotmail 2

  Kort gezegd is de kampanje in de problemen gekomen door de investering van de commerciele tak (ex waterworld en rik niks). Ik kan niet anders concluderen dan dat dit staatssteun is en dus aangemeld moet worden bij de EU. Het is in strijd met artikel 107 lid 1 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VwEU).

 6. Fred

  En zo “””stijgt””” het “””vertrouwen””” in deze waardeloze hap wat zich gemeente bestuur noemt.!!!

 7. sukkels

  hotmail 2 heeft hier een heel goed punt de kampanje begeeft zich namelijk op de commerciele markt zowel de catering als de theatertak gezien deze club veel subsidie krijgt dienen al hun activiteiten zich binnen de muren van het kampanje complex plaats te vinden .en niet daar buiten daar een gewone ondernemer bij een bank geld moet lenen om zijn onder neming te bedruipen tegen markt rentes . beter zou het zijn om weer terug te gaan naar de situatie zoals deze in de jaren 60/70 was namelijk een open inschrijving van plaatselijke horeca ondernemers die voor 5jaar de catering gaan verzorgen heeft de kampanje een vast bedrag voor 5 jaar en een ondernemer de lusten en de lasten

 8. Jan Modaal

  Een te kort aan geld op de bank heeft als oorzaak dat je teveel hebt uitgegeven.
  Wellicht even niet goed opgelet bij het doen van aankopen.
  Of vergeten om een sluitende liquiditeitsprognose te maken over meerdere jaren. Met onderbouwing wel te verstaan.
  Wat mij opvalt is het plotselinge collectieve gebrek aan zakelijk inzicht bij al die ondernemers en voormalig ondernemers welke zitting hebben in de gemeenteraad danwel het college.
  Waar is die kritische en zakelijke houding gebleven ?
  Als het om dit soort zaken gaat is het heel pijnlijk te moeten beseffen dat je wel weet wat je moet vragen maar het niet kan of durft.
  Ondertussen kan de Kampanje vrolijk doorgaan met haar concurrentie vervalsende activiteiten.
  Of dacht u nu werkelijk dat Stoom BV een financiering heeft gekregen van de bank voor de gehele inrichting vaan het restaurant ?
  Natuurlijk niet.
  Maar ondertussen kapen ze wel werk weg voor de neus van ondernemers die wel hebben moeten investeren met een lening van de bank.
  Veelal op basis van hoofdelijk meetekenen voor de lening.
  Zie ik bij Stoom nog niet zo snel gebeuren.
  En dan heb ik het nog niet gehad over de evenementen buiten de muren van de schouwburg.
  Ook daar begeeft men zich op het terrein van ondernemers die veel meer risico lopen en die niet kunnen aankloppen bij de gemeente om een lening als het even tegenzit.
  Met het grootste gemak weet men zich een plaats te veroveren binnen de organisatie van dergelijke evenementen.
  En als men het zelf niet aan kan, wordt er kennis en materieel ingehuurd van buiten Den Helder.
  Aangezien het de politiek en de ondernemers die daarin zitting hebben ontbreekt aan lef om hier wat over te zeggen, moet het maar op deze manier.
  Tot slot nog even dit.
  Toen de Kampanje werd gebouwd zag ik een doek met daarop de tekst
  ” hier bouwen we aan onze schouwburg ”
  Heel naief dacht ik toen dat hiermee de Helderse bevolking werd bedoeld.
  Inmiddels is het mij duidelijk dat de doelgroep een stuk kleiner is en van een heel andere samenstelling.

Reageren is niet meer mogelijk.