DHA-A leader
DHA-A leader

Hoe scoort Den Helder in de Kindermonitor?

Den Helder – In Den Helder heeft 13,5 procent enige moeite en 3,6 procent van de gezinnen grote moeite om rond te komen. Dit percentage is hoger dan in de regio Noord-Holland Noord, waar respectievelijk 10,1 enige moeite en 2,4 procent grote moeite heeft met rondkomen.

Het percentage ouders dat enige moeite en grote moeite heeft met rondkomen is in 2016 niet significant verandert van 2011 (respectievelijk 16,7% en 2,6%). Als gevolg van tekort aan financiële middelen wordt genoemd: niet op vakantie/uitjes kunnen, geen lidmaatschap van clubjes of niet naar kinderopvang kunnen.

Dit alles blijkt uit de Helderse cijfers in de Kindermonitor van GGD Hollands Noorden. Uit diezelfde Kindermonitor blijkt ook dat 19,8% van de 4-12 jarigen in Den Helder een verhoogd risico heeft op sociaal-emotionele problemen. Dit percentage wijkt niet af van de regio (19,5%).

NNGB
De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voor kinderen is dagelijks 60 minuten matig intensieve lichamelijke activiteit, die bovendien gericht is op het verbeteren van de lichamelijke fitheid. In Den Helder voldoet 79,5% van de kinderen van 4-12 jaar aan deze beweegnorm, dit is vergelijkbaar met de regio (80,1%).

Jongens en 8-12 jarigen voldoen vaker aan de beweegnorm dan meisjes en 4-8 jarigen. Het percentage kinderen dat voldoet aan de beweegnorm is tussen 2011 (80,7%) en 2016 ongeveer gelijk gebleven.

53,3% van de ouders vindt het acceptabel dat een kind jonger dan 18 jaar al een slokje alcohol neemt. 34,7% vindt het acceptabel dat een heel glas alcohol gedronken wordt. Deze percentages zijn lager dan in de regio NHN (respectievelijk 60,9% en 41,2%). Ouders van kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar vinden het vaker acceptabel dat kinderen jonger dan 18 jaar een slokje alcohol of een glas alcohol drinken.

Pesten
Gepest worden kan negatieve gevolgen hebben voor zowel de lichamelijke als sociaal-emotionele gezondheid van kinderen. In Den Helder is 8,5% de afgelopen drie maanden regelmatig gepest op school. Dit is vergelijkbaar met de regio NHN (6,7% ). 8-12 jarigen worden vaker regelmatig gepest dan 4-8 jarigen.

De meeste ouders in Den Helder vinden de buurt waarin zij wonen kindvriendelijk (86,0%). Dit percentage is vergelijkbaar met de regio NHN (87,7%). De meeste kinderen kunnen buitenspelen, maar er worden door de ouders wel belemmeringen ervaren. 15,8% van de kinderen in Den Helder kijkt dagelijks langer dan twee uur naar een beeldscherm. Dit is hoger dan in de regio (13,0%). Naarmate de leeftijd stijgt, kijken kinderen vaker langer dan twee uur per dag.

13,1% van de ouders heeft behoefte aan deskundige hulp of advies in verband met de opvoeding van hun kind. Ouders van kinderen van 4-12 jaar hebben vaker behoefte aan hulp en advies dan ouders van 0-4 jarigen. Meer cijfers en info op www.ggdhollandsnoorden.nl/publicaties.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Woonachtig in Den Helder / Julianadorp sinds 1973, sinds 2008 hoofdredacteur van Den Helder Actueel.

Lees ook: