DHA-A leader
DHA-A leader

Positief jaarresultaat voor Noordwest Ziekenhuisgroep

Den Helder – De raad van toezicht van de Noordwest Ziekenhuisgroep heeft het jaarverslag en de jaarrekening van 2016 goedgekeurd. “Met een positief resultaat van 14,3 miljoen euro kunnen we vanuit financieel perspectief 2016 als een goed jaar beoordelen”, zo meldt de NWZ.

Hoewel 14,3 miljoen euro in absolute cijfers een fors bedrag is, plaatst de organisatie hier wel twee opmerkingen bij. “De winst bedraagt 3% van onze omzet en als tweede opmerking dat Noordwest in deze jaren hard moet sparen om haar ambities op gebied van bouw en ICT in de komende jaren waar te kunnen maken. Een verdere verbetering van het resultaat is noodzakelijk om aan de ambities invulling te geven. Daarvoor is het nodig dat we een uitermate efficiënte en wendbare organisatie zijn die snel en adequaat inspeelt op veranderende omstandigheden.”

Hoogtepunten uit 2016
· Ingebruikname 4 nieuwe operatiekamers op locatie Den Helder
· Start themagericht zorgaanbod in de vorm van de opening van de borstkankerkliniek
· Afronding keuze leverancier nieuwe ziekenhuisinformatiesysteem / EPD
· Nummer 1 positie in het Elsevier overzicht van beste ziekenhuizen
· Behalen NIAZ-accreditatie 1 mei 2016 – 1 mei 2020

“In 2016 hebben we ons meerjarenbeleidsplan geactualiseerd. Aanleiding was onder meer de keuze voor vernieuwbouw in Alkmaar. In het meerjarenbeleidsplan zijn de volgende speerpunten voor de komende periode benoemd: oncologie, hart-vaat, bewegen en acute (geboorte-)zorg. De doelen uit het meerjarenbeleidsplan vertalen we in een A3 jaarplan. In het jaarverslag staat in hoeverre we geslaagd zijn de doelen uit 2016 te realiseren.”

Bij de goedkeuring van de jaarstukken over 2016 heeft de raad van toezicht haar waardering uitgesproken voor de artsen, medewerkers en vrijwilligers die dag in dag uit klaar staan voor de patiënten en de ziekenhuisorganisatie. De raad van bestuur sluit zich hier graag bij aan.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook:

1 reactie

 1. boonztra

  Een ziekenhuis kan geen winst maken; ziek zijn kost alleen maar geld en een solidaire samenleving zorgt voor haar zieken (dus betaalt dat geld).

  Leg me eens uit hoe dat verdienen moet werken; iemand is ziek, de genezing kost 2.000 euro, het “bedrijf” ziekenhuis regelt het dusdanig dat ze geen 2.000 maar 2.100 euro krijgen en maken dus 100 euro winst.

  Gaat het zo? Ik denk het niet hè?

  Ik denk eerder dat het zo gaat: het ziekenhuis mag het niet voor die 2.000 maar moet het voor 1.900 euro doen.
  Die 100 euro noemt men dan winst. Maar dat is een leugen, er is gewoon 100 euro te kort en dat tekort moet uit de lengte of uit de breedte gehaald worden wat altijd ten koste gaat van de zorg voor de patiënt.

  Winst proberen te maken op de ziekte van mensen is immoreel. Daarom is zorg een taak van de overheid. Helaas wordt die overheid al een hele tijd bestuurd door immorele neoliberalen die de patiënt verkocht hebben aan het grootkapitaal.

Reageren is niet meer mogelijk.