DHA-A leader
DHA-A leader

Meer inwoners provincie, minder voor Den Helder

Den Helder – De bevolking in Noord-Holland groeit van 2,8 miljoen inwoners in 2017 naar bijna 3,2 miljoen in 2040. In de Kop van Noord-Holland gaat de bevolking dalen, vooral in de gemeente Den Helder.

Het grootste deel van de groei zit in het zuiden van de provincie; vooral in en rondom Amsterdam neemt de bevolking fors toe. Tegelijkertijd vergrijst de bevolking in de hele provincie. Ook het aantal huishoudens neemt hierdoor toe, dit zorgt voor een groei van de woningbehoefte van 212.000 woningen.

Deze gegevens komen uit de provinciale bevolkingsprognose 2017-2040, die inzicht geven in de verwachte demografische ontwikkelingen. Gedeputeerde Joke Geldhof: “Noord-Holland staat voor een forse bevolkingstoename. En daarmee komt ook een grote woningbouwopgave. De vraag naar extra woningen ligt met name in de stedelijke omgeving. De prognose kan de regio’s helpen te bepalen waar aan welk soort woningen het meest behoefte is. Daardoor kunnen zij beter aansluiten op de toenemende vraag.”

Bevolkingssamenstelling
Terwijl in Noord-Holland de bevolking flink doorgroeit, verwacht het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de totale bevolking in Nederland steeds minder hard gaat groeien.
In de toekomst neemt vooral het aantal alleenstaande ouderen toe, huishoudens worden kleiner en het aantal bewoners per woning neemt af. In combinatie met bevolkingsgroei zijn hierdoor in alle regio’s van Noord-Holland nog extra woningen nodig.

Ondanks de instroom van jonge mensen, vergrijst ook in Noord-Holland de bevolking. De bevolkingsgroei tot 2040 bestaat voor 77% uit inwoners van 65 jaar en ouder en de huishoudensgroei zit bijna volledig bij oudere paren en alleenstaande huishoudens. Het aantal jongeren en gezinnen met kinderen neemt in het zuiden nauwelijks toe en daalt in Noord-Holland Noord. Door de verhoging van de AOW-leeftijd neemt het aantal werkende ouderen toe en wordt de daling van de beroepsbevolking enigszins gecompenseerd. In Noord-Holland Noord gaat de beroepsbevolking naar verwachting vanaf 2021 dalen, terwijl in het zuiden na 2025 de groei afvlakt.

Kop van Noord-Holland
In de Kop van Noord-Holland gaat de bevolking dalen, vooral in de gemeente Den Helder. Ondanks de dalende bevolking zijn, door gezinsverdunning, tot 2030 nog wel extra woningen nodig. Hierna gaat de woningbehoefte dalen. Voor de woningbouwprogrammering betekent dit dat tot 2030 nog uitbreiding van de voorraad gewenst is.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook:

7 reacties

 1. Judge X

  Bevolkingsgroei in Noord-Holland door mensen van 65 jaar en ouder kan alleen als je deze groep gaat importeren van buiten de Provincie; bevolkingsgroei is namelijk iets anders als groei van de vergrijzing.
  Je kunt dus ook gerust vraagtekens zetten bij de rest van de becijfering in dit artikel,vooral omdat immigratie – met of zonder asielvraag – blijkbaar buiten beschouwing gelaten kan worden.
  Als de bevolking vooral in Den helder gaat dalen,dan vraag ik mij af waar al die werknemers voor de bouwrijp gemaakte haven- en industrieterreinen,van wethouder Krijns vandaan moeten komen.
  Gaan die dagelijks forenzen langs het Noord-Hollands kanaal; met de trein van God weet waar naar Anna Paulowna en verder met de bus; of worden ze visa versa ingevlogen ?

  1. Hotmail 2

   Hoogopgeleide Judge X, de prognose vermeld wel meer. Citaat; Ook vanuit het buitenland komen veel nieuwe inwoners naar Noord-Holland. Deels door asielmigratie, maar vooral vanwege werk en studie.

   1. Judge X

    U citeert niet uit het artikel Hotmail 2,terwijl ik daar wel mijn mening op moet baseren (meer had en heb ik immers niet voorhanden).

    1. Hotmail 2

     Beste Judge X de derde alinea begint met “Deze gegevens komen uit de provinciale bevolkingsprognose 2017-2040”. Om dan een conclusie te vormen moet je die er even voor de volledigheid bij pakken. Suc6.

     1. Judge X

      Ik voel mij daar – bij zulke verkorte inconsistente berichtgeving – niet toe verplicht Hotmail 2 en dat is voor de houdbaarheid van de prognoses en vooral niet te vergeten de asielmigratie misschien maar het beste ook. 😀

 2. D.A.

  Vooral,….zegt al een boel. Met name Den Helder heeft het moeilijk, gezinnen met iets te maken met het sociale domijn, loopt de dunne in hun broek. Volgens mij zijn dat er best veel,………….. een huur van 600 voor een oud pand van minstens 60 jaar. En dan het liefste in een bepaalde wijk, omdat dat er dan bij de rest een verschil is bij de andere buurten. Ghetto vorming denk ik 2030.

 3. Jonathan

  Nu zie je wat 20 jaar slecht bestuur van VVD CDA D66 en PvdA de inwoners opgeleverd heeft, natuurlijk helemaal niets! Ik hoop echt dat de lezers van deze mooie krant nu eens op een andere partij gaan stemmen dan op dat een pot nat partijkartel en hun slippendrager Stadspartij. Dan zul je zien dat het beter wordt. Bestuurders in den Helder zijn alleen goed in het verbranden van Geld, maar de bevolking heeft er niets aan.

Reageren is niet meer mogelijk.