DHA-A leader
DHA-A leader

BvDH wil helderheid over De Kampanje

Den Helder – De fractie van Beter voor Den Helder wil meer duidelijkheid over de situatie van schouwburg De Kampanje. Aan het college is inmiddels een lijst van vragen gesteld. De antwoorden moeten helder maken wie nu precies wanneer waar van wist en wie er eigenlijk verantwoordelijk is.

“Na alle berichten over het debacle dat rond schouwburg De Kampanje in beeld komt, behoeft het geen betoog dat de fractie van Beter voor Den Helder de manier waarop in dit dossier met gemeenschapsgeld is omgegaan ten zeerste afkeurt”, zo opent de fractie de vragenlijst richting college. “Om dit debacle op beheersbaarheid te kunnen beoordelen en de burgers van Den Helder te behoeden voor nog veel verder oplopende schade, verlangt de fractie BvDH totale openheid van alle betrokken partijen.”

Veel aspecten van de verhuizing van De Kampanje zijn tot nu toe onderbelicht gebleven. Over deze verhuizing heeft de fractie wel geconstateerd dat verplaatsing van schouwburg De Kampanje naar Willemsoord is gedaan op basis van rekenmodellen die ten onrechte als realistisch werden aangeboden. En dat de gemeenteraad met een meerderheid akkoord is gegaan met verplaatsing op basis van de door het college voorgelegde onbetrouwbare businesscase.

Dat roept de volgende vraag op:
1. Welke waarde/status dicht uw college deze businesscase zelf toe, in ogenschouw nemende dat restaurant “Stoom” daar blijkbaar geen deel van uitmaakte? De toenmalig directeur van De Kampanje beweerde dat zelfs in het slechtste scenario er een positief saldo gehaald zou worden. Intussen weet iedereen wel beter. Kern van het verhaal is dat de gemeenteraad werd overgehaald “Goedkeuring” te geven voor de verhuizing en later de extra lening van een miljoen euro.

Dat roept de volgende vragen op:
2. Waar heeft de gemeenteraad eigenlijk goedkeuring aan gegeven?
3. Onder toezicht en verantwoording van welke portefeuillehouders in de periode 2010-2017 viel dit dossier?
4. Was er sprake van een open begroting of een sluitende begroting?
5. Hoe groot was de begroting en is men daar binnen gebleven?
6. Wie heeft er bij een overschrijding toestemming gegeven d.m.v. een handtekening, dus wie was er tekenbevoegd?
7. Welke investeringen buiten de begroting zijn nadien gedaan en met wiens goedkeuring? wij bedoelen hier investeringen in o.a. “Stoom”.
8. Was er een onderbouwing d.m.v. een exploitatiebegroting m.b.t. ” Stoom” en is deze ook gecontroleerd, en zo ja door wie ?
9. Zijn de toenmalige afspraken m.b.t. het huurcontract gelijk gebleven? Graag ontvangt de fractie daarover alle informatie. Graag ontvangt de fractie inzicht in de statuten, zodat er inzicht is wie gemachtigd is en juridisch bevoegd was alles te regelen zonder vooraf toestemming te vragen aan de Raad van Toezicht van De Kampanje.

Gelet daarop vervolgen wij met de vragen:
10. Kan de gemeenteraad vanaf nu wel op juiste informatie gebaseerde beslissingen nemen?
11. Welke rol heeft de Raad van Toezicht gehad in dit dossier?
12. Wat is de exacte rol van de wethouder Financiën en de wethouder Willemsoord/Zeestad in dit dossier?
13. Welke gremia waren direct of indirect betrokken bij de verplaatsing van de schouwburg?
14. Zijn er andere donaties, leningen of in welke vorm dan ook extra middelen aan De Kampanje toegekend die tot op dit moment niet bij de gemeenteraad bekend zijn of tot op heden voor de gemeenteraad onzichtbaar worden gehouden?

De fractie wenst verder graag alle informatie te ontvangen over de rol en de verantwoordelijkheid van de volgende personen en instanties in dit schouwburgdossier, mede in het licht van de sloop van het voormalig gebouw van de schouwburg aan het Bernardplein en de bestemming van de daarmee vrijgekomen bouwgrond. BvDH doelt daarbij op de rol en verantwoordelijkheid van de burgemeester, de wethouders, directie Willemsoord BV, Zeestad BV, Woningstichting Den Helder en CityMarketing.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook:

73 reacties

 1. Glijn

  Prima verwoord hoe wij er als burgers over denken.
  Waar wordt ons geld aan besteed,
  Eindelijk een fractie die daar wat aan gaat doen.
  Toevallig wel een fractie die uit de stadspartij werd gezet neemt het voortouw
  om boven water te krijgen hoe de zaak belazerd is.
  Beter voor Den Helder bedankt en ook mijn complimenten.

 2. Jonathan

  Carlo Assorgia en zijn fractie zijn goed bezig en verdienen echt Uw stem in plaats van dat vreselijke partijkartel van VVD D66 CDA PvdA en meeloper Stadspartij.

 3. sukkels

  assorgia zit er maar met een belang zijn eigen de pandjes koning van den helder wie dicht bij het vuur zit warmt zich het beste don assorgia blijft een italiaan

    1. Judge X

     Net zoals Sukkels zelf hieronder stelt, kan ook ik geen toon van discriminatie in zijn uitspraak boven vinden.
     Hij dicht hooguit een door hem negatief uitgelegde eigenschap toe, aan één hele Europese bevolkingsgroep, namelijk ‘de Italianen’.

     1. strandloper

      Ja en daarmee wordt in negatieve zin onderscheid gemaakt ten opzichte van het Italiaanse volk. En dat is discriminatie. Of dat in juridische zin ook zo is, is niet ter beoordeling aan mij.

     2. Judge X

      Mijn ervaring is dat héél véél mensen – misschien wel de meeste – graag dicht bij het vuur zitten ….. , daar hoef je dus niet speciaal een Nederlander met een migratie achtergrond – in dit geval Italiaans of half Italiaans ? – voor te zijn.
      Derhalve is de uitspraak m.i. niet discriminatoir, maar gewoon ‘een beetje dom’, zoals Gekke Henkie hier onder al stelde. 😉

     3. strandloper

      Het wordt door mij anders gelezen en begrepen. Met de toevoeging “Don” legt sukkels een verband met de maffia.
      Geen van de reageerders heeft mij kunnen overtuigen en derhalve ‘I rest my case’.

   1. sukkels

    discriminatie is iets heel anders hier stel ik een feit vast is in het bezit van panden in de koningstraat die allemaal verkrot zijn

    1. Fred

     Daar staan er nog maar twee van. De rest van de door jou genoemde verkrotte panden , zijn gesloopt. Tussen het oude spijz en de kapsalon van Robert Jan, is alles plat gegooid. De lapsalon, is inmiddels ook van Assorgia en zal worden opgenomen in het te realiseren van het horecaplein.

    2. strandloper

     Sukkels, jij zet de heer Assorgia (door jou Don Assorgia genoemd) neer als iemand die corrupte en louche zaken doet omdat hij een Italiaan blijft. Hoezo is dat geen discriminatie? Leg mij uit wat discriminatie volgens jou is.

     1. Gekke Henkie

      Discrimineer ik als ik een Nederlander zuinig of gierig noem? Lijkt me niet. Zolang ik hem behandel zoals ik iedereen zou behandelen is er niets aan de hand. Als iemand veel spaghetti eet, en ik noem hem daarom een spaghettivreter, dan ben ik wellicht weinig subtiel en misschien zelfs dom, maar zolang ik er geen consequenties aan verbindt, discrimineer ik hem niet.

 4. Peter

  Sukkels, je hebt ten dele gelijk. Maar dit doet hij wel goed, dat moet ook gezegd worden.

 5. Henk van Kuijk

  Prima en noodzakelijke vragen! Zodat de Helderse burgers weer democratische verantwoording van bestedingen krijgen.

 6. Jonathan

  Oud Directeur Jan Fokkinga stond op de kandidatenlijst van D66 samen met toenmalig wethouder Pia Bruin, dus die zullen wel iets geregeld hebben.Achter de schermen natuurlijk.

 7. strandloper

  BVdH, zo hoort een raadspartij te werken. Goed gedaan en neem geen genoegen met lul antwoorden.

  1. Gekke Henkie

   Bedenk wel dat Beter voor Den Helder deze vragen stelt omdat ze in de oppositie zit en daarom alles aangrijpt om het college in een lastig parket te brengen en zichzelf in de (theater)spotlights te brengen. Dit heeft niets te maken met oprechte waarheidsvinding….. Belandt ze volgend jaar in de coalitie dan is alles weer anders…. Politiek? Een pot nat!

   1. Monique_K

    Als ik het goed herinner stelde hij ook kritische vragen voor de splitsing en toen de Stadspartij nog in de coalitie zat .. hetgeen hem niet in dank werd afgenomen.

 8. Stefan

  Beter voor Assorgia partij.Mosterd na de maaltijd. Je hebt gelijk Sukkels.Vragen zijn maar voor een doel en gevoed door een andere partij met hetzelfde doel voor ogen.

 9. scherpe ogen en oren

  Sukkels en Stefan, Ik ga er vanuit dat jullie informatie hebben die belastend zijn voor de heer Assorgia. Maak deze openbaar zodat wij ( inwoners van DH) op basis van juiste informatie de beste beslissing kunnen nemen. Het zou precies dat zijn wat Beter voor DH nu ook vraagt. Ik afwachting van het openbaar maken van jullie belastende informatie wens ik jullie een fijn weekend.

 10. hijneken

  Hoeveel partijen telt Den Helder nu?

  Krijgen we straks nog een partij SvDH?

  Wanneer gaat de politiek eens uitvoer geven aan de wens van de kiezers? O wacht… de opkomsten vertegenwoordigen geen slagkracht. Het zittend pluche is er gekomen dankzij de sleutel van verdeel en heers.

 11. Jonathan

  Het zittende pluche is er gekomen door het overlopen van de Stadspartij-Reenders naar het partijkartel van VVD D66 CDA en PvdA. Ik verwacht dat die club volgend jaar direct zijn biezen kan pakken na de verkiezingen van 21 maart.

 12. Judge X

  Blog van Behoorlijk Bestuur: ‘Het zwartepieten om theater De Kampanje is begonnen’.

  Feit is dat de Kampanje aan wanbeleid en wanbestuur ten onder dreigt te gaan. Met de gepresenteerde exploitatietekorten ga je het als “zelfstandig” bedrijf niet lang volhouden. En in het rapport wordt al aangegeven dat er meer geld van de gemeente nodig is.

  Waarom altijd de gemeente als je zo graag zelfstandig wilt zijn????????

  Dat een ex directeur na een jaar nu probeert aan te geven dat hij het “gezond” heeft achtergelaten is natuurlijk grote onzin. Een jaar geleden was hem al bekend dat er €1 miljoen garantie van de gemeente zou worden gevraagd zogenaamd om de solvabiliteit op peil te brengen. Op basis van alle gegevens van dat moment kon je al voorspellen dat het geld direct in de exploitatie zou gaan.
  BEHOORLIJK BESTUUR heeft dat toen ook aangegeven.
  De raad is onder leiding van de coalitie drammers (VVD, CDA, D66, PvdA en Stadspartij) toen toch akkoord gegaan met de extra garantstelling van €1 miljoen.

  BEHOORLIJK BESTUUR heeft toen voorspeld dat er vóór de verkiezingen van 2018 wederom zou worden gevraagd om extra geld omdat het om de exploitatie ging. Dat los je namelijk niet op met incidentele steun. Het is helaas nog eerder geworden.

  De ex directeur en de raad van toezicht van de Kampanje hebben bij herhaling de gegevens te florissant gepresenteerd. Dat is alle betrokkenen aan te rekenen. Het is of bewust gebeurt of als gevolg van ongeschiktheid. Beide is erg omdat het resultaat hetzelfde is of je het nu zwart markeert in het rapport of niet. Wat hen is aan te rekenen is dat als gevolg van overmoedig gedrag met andermans geld uiteindelijk het culturele aanbod in Den Helder onnodig zal verschralen. Het straatje nu schoonvegen is tenminste niet netjes. Neem u verantwoordelijkheid en geef eens toe dat u helemaal fout zat. (en treedt af indien van toepassing)

  Dat geldt ook voor de politieke verantwoordelijken misschien komt het dan nog eens goed met Den Helder!!!!!

  27 juli 2017

  Michiel Wouters

  Rapport-Theater-de-Kampanje_Onderzoek-naar-de-bedrijfsvoering

 13. Roel Prins

  Allemaal krokodilletranen. De gevraagde info was al voor de sloop en verhuizing en nieuwbouw bekend. Typisch showtje voor de publieke tribune. De raad heeft destijds willens en wetens ingestemd !

  1. Henk van Kuijk

   De vraag hoe de twee extra gebouwen zouden worden gefinancierd is niet beantwoord. Die non-info was bekend, dus had de raad niet in moeten stemmen. Wij, burgers, gaan naar de rechter om die info boven tafel te krijgen, via de WOB. Droevig, wel. Doofpot democratie.

    1. Henk van Kuijk

     Dat was voordat de twee gebouwen erbij werden getrokken. Het spijt me het te moeten zeggen, maar de Raad heeft zitten slapen toen er geen begroting werd geboden die verhoogd was met de voor die gebouwen vereiste bedragen. Die begroting werd niet geëist. Ik was voorstander van een kleine zaal erbij, maar besefte dat dan echt de begroting moest worden verhoogd, zeker ook met een restaurant erbij.

  2. sukkels

   zo is dat meneer prins dan weet u ook dat de stads partij even als uw partij geen voor standers waren voor de verhuizing van de schouwburg

  3. tjitskebiersteker

   Jij was toen onderdeel van die raad. Ik heb jou niet gehoord over een verkeerde voorstelling van zaken. Er zijn wel veel twijfels geweest over de haalbaarheid, maar behalve de businesscase zoals gepresenteerd, waren er geen andere cijfers bekend. Het heeft de afgelopen jaren veel moeite gekost om cijfers boven tafel te krijgen en dat is niet volledig gelukt. Ik hoop dat de Rekenkamercommissie de feiten alsnog boven water krijgt. Namens de CU ben ik indertijd tegen de verplaatsing geweest en heb ik ook niet ingestemd met de extra garantstelling.

   1. strandloper

    Roel krijgt een pak slaag van Tjitske. En ja, Tjitske heeft destijds goed besloten om niet voor de verhuizing te zijn en niet in te stemmen met de extra garantstelling. “Bij twijfel niet inhalen” en dat heeft zij gedaan. Prima.

   2. Dick Berts

    De CU Den Helder is zeker een stem waard bij de komende verkiezingen. Alleen jammer dat je niet wilt/durft zien, dat een maffia circuit dit gat in een dodelijke wurggreep houdt. Alle (Zeestad) constructies dienen er toe om cijfers uit de openbaarheid te houden. En erger…..Het is zo naief om te denken dat de een of andere Rekenkamercommissie dat in zijn eentje kan doorbreken. Zelfs als ze het zouden willen lukt dat natuurlijk niet. Het is alsof je een stel criminelen in een Porsche aan de horizon ziet verdwijnen en roept; Ik hoop dat bromsnor op de fiets ze nog inhaalt.

    1. Roel Prins

     De CU zal ( ook onder aanvoering van Tjits) uiteindelijk en ondanks het geroep van het tegengestelde, zich altijd onderwerpen aan het door God gegeven gezag. Ik weet dat uit ervaring.

    2. Sjaak

     Het is ook totaal onbekend hoeveel zeestad de gemeente kost en wat ze ervoor terugkrijgt. Dat heb je met die idiote mandaatregeling van vvd crimineel Ton Hooijmayers. Het eerste wat de gemeente na de verkiezingen moet doen is stoppen met dat mandaat en stadsvernieuwing openbaar aanbesteden. Zeestad moet dan concurreren met andere projectontwikkelaars en die een tweetjes met woningstichting zijn dan ook voorbij.

     1. Judge X

      Ja dat is onbekend Sjaak – dat heb je goed gezien – en speciaal voor dat doel is Zeestad ook als BV/CV opgericht.
      Ik heb hieronder (op 7 augustus at 13:38) twee linken en een Raadsinformatiebrief geplaatst en daar kun je uit distilleren hoe de zaak ongeveer werkt.
      Ik zal er even tekst onder zetten.

 14. scherpe ogen en oren

  Beste meneer Prins, volgens mij toont u met uw reactie krokodillentranen. Zo jammer om uw oude partij aan te vallen, typisch geval van niet tegen uw verlies kunnen. Ik zou volgend jaar weer mee doen met de gemeenteraad verkiezingen als ik u was. Volgens mij wordt Den Helder dan gered!!!

  1. Simon.H

   na speuren op de website van de gemeente stond daar uwe smit commissielid van de stradspartij u partij heeft zeker de grootste gezien de wedstrijd die u wilt organiseren toch is de race al verloren want u collegeslikkende partij zal vanaf 2018 hoevel plucheplakkers overhouden inde gemeenteraad ?

 15. Stefan

  Hoe Ouderen Partij, GBDH. en BvDH met elkaar verweeft zijn is verschrikkelijk Binnen al die partijen is de voorzitter van de Ouderen Partij raadgever! Binnen die partijen hebben personen familiaire banden of hechte vriendschappelijke banden met elkaar die bijna familiair waren te noemen. Nou nou. dat moet Den Helder gaan regeren. Dat noem ik ook een partij-kartel, klagen maar oplossingen aandragen ho maar !

  1. Simon.H

   stefan en scherpe ogen en oren dat zal dan wel niet anders zijn als bij de stadspartij waar een echtpaar op de kieslijst stond effe wachten op de kieslijsten voor de aankomende maart en we gaan het zien

 16. scherpe ogen en oren

  beste Stefan, kan je ons wat meer informeren wat betreft het boven vermelde! Ik denk dat voor vele burgers dit niet duidelijk is maar dat zij het wel willen weten. Ik moet wel zeggen dat zij wel met oplossingen komen.

 17. sukkels

  toch wel leuk dat de pvv mee gaat doen in den helder zullen er een aantal partijtjes verdwijnen denk ik

 18. scherpe ogen en oren

  Als je PVV stemt sluit je mensen uit!!! Ben benieuwd of jezelf wel eens het gevoel hebt gehad om uitgesloten te voelen en wat je toen gevoeld hebt.

  1. Hijneken

   Maar beste ‘scherpe ogen en oren’, als je PVV stemt sluit je geen mensen uit, dan wordt je juist uitgesloten. De politieke elite, het zittende pluche, heeft zichzelf een bedenkelijke plaats veroverd, zij leven in de gedachte dat ze onaantastbaar zijn. Maar let op mijn woorden, je kunt namelijk niet straffeloos een paar miljoen kiezers uitsluiten, dat gaat zich op den duur wreken.

   #1juni2005 | #6april2016

  2. sukkels

   word het toch de pvv want beter voor de heer assorgia zeker niet dat is net zo iets als kies voor kees dan krijg twee

   1. scherpe ogen en oren

    Ik ben toch heel benieuwd waarom u zo tegen de heer Assorgia bent want ik heb gevraagd om uitleg en dat geeft u niet. Of valt u onder de schreeuwers!!

 19. Marcel

  Als de PVV vanaf maart 2018 vertegenwoordigd is in de raad – hetgeen niet vaststaat want het is niet zeker dat ze deelneemt aan de verkiezingen – zal zij er zijn voor alle burgers van Den Helder. Niemand wordt uitgesloten: dat staat wel al vast! Wat wel zal aangepakt worden is het profitariaat van sommigen op kosten van de burgers die het land hebben opgebouwd en in stand houden.

  1. Fred

   Mits je gèèn hoofdoek draagt, of een geloof aanhangt wat de grote blonde leider niet aanstaat.

 20. Koos v Dongen

  Als we dan toch bezig zijn met vragen stellen laten we dan ook even vragen hoe het ooit is gegaan met het schenken voor een gulden van de oude muziekschool aan kunstenaar Dirk Gorter. Waarom dit gebouw nooit is afgemaakt en waarom buren en omgeving al jaren tegen deze troep aankijken. Al jaren een stelling op de stoep enz enz. Dit zou ook een gebouw worden voor de stad waar alles om kunst draait maar wat na zeker 20 jaar nooit is gerealiseerd.De schouwburg is een geweldig mooi gebouw en natuurlijk er zijn aanloop moeilijkheden maar we mogen er als stad best heel trots op zijn.Stop eens met zeiken en zeker onder die achterlijke schuil namen laat weten wie je echt bent.Wat kan mij het nou schelen wat de verliezen of winsten van de schouwburg zijn dat is de verantwoordelijkheid van de directie en zeker niet van de gemeenschap. Laat de schouwburg directie het lekker zelf uitzoeken en laat de gemeente een rotonde maken voor het ziekenhuis van Den Helder dat is hun ding en zorgen dat het vuil goed word opgehaald en alles er netjes uit gaat zien.

  1. Dick Berts

   Slechts een vraag Koos: Wie draait er op voor de verliezen als de directeur van de schouwburg aan de horizon verdwijnt??

  2. Fred

   Beste Koos, toen jij zelf nog op de stoel van Reenders zat , Brabbelde je heel wat anders De volksvertegenwoordigers van heden , maken er een zooitje van. De raad , dient het college te controleren en waar nodig terug te fluiten. Daar ze dit niet doen , of niet goed genoeg , steekt de kiezer ,die zich niet goed meer vertegenwoordigd voelt door deze prutsers. Logisch dat ze nu in “”öpstand”” komen tegen het smijten met gemeenschapsgeld. Gemeenschapsgeld , wat wel door die zelfde kiezers is opgehoest, en door de verspilling van deze gelden , de kiezer er weer voor op zal moeten draaien. Dus logisch, dat de kiezer ,In jouw bewoording ,begint te zeiken.

     1. Simon.H

      Beste Fred laten we het maar op sarcasme houden daar ik niet het idee heb dat mensen erop zitten te wachten

   1. Stefan

    De enige die hier loopt te zeiken ben jij! Was het azijn weer in de aanbieding? Goedkoop natuurlijk, net als de opmerkingen!

    1. Fred

     Natuurlijk….. Briljante opmerking !!! 1,50 euro de vijf liter, Moet je ook eens proberen. Uitstekend spul !

  3. Judge X

   Briljante ideeën van Koos van Dongen ?
   Nou niet echt, hij heeft ze namelijk gejat van Koos B. en bovendien zou ik ze eerder achterlijk dan briljant durven noemen.
   Koos B., u weet wel … de gene die een aantal ‘mooie’ uitspraken deed in zijn reacties onder het artikel “Kleine renovatie voor De Kampanje”.

   Koos van D. en Koos B. ; ” Bepaald niet Koosjer ! “

 21. Kees Engelhart

  SCHOUWBURG

  Het is een prachtige zaterdagmiddag we zitten op het terras van het
  Laatste Hotel Restaurant van het vaste land en kijken zwijgend uit
  Over het Marsdiep en zien het oude eiland dat schittert in het zonlicht
  De krant die opengeslagen voor De Geenszins Argeloze ligt wappert
  In de zwoele maar toch stevige wind van begin september daar komt
  De koffie aan en hij vouwt de krant dicht om ruimte voor de koffie
  Te maken ter linkerzijde van het terras lijkt een soort zeilwedstrijd
  Gaande een aantal jachten met wat kleinere zeilende vaartuigen ook
  Staat er een caravan op de dijk waar vlaggen bovenop zijn gezet de
  Caravan heeft duidelijk iets met de wedstrijd te maken maar wat

  De Onmachtige Burger staart peinzend voor zich uit en roert veel te
  Lang gedachteloos zijn koffie dan zonder aanleiding begint hij te
  Spreken begin januari van dit jaar is een goede vriend van mij
  Overleden hij was een uitstekend ondernemer maar bovenal een
  Uitmuntend kenner van deze stad en de werking van haar magistratuur
  Daar moet ik aan denken waarschijnlijk aangezien ik naar het oude
  Eiland kijk waar hij en zijn vrouw jaarlijks op vakantie plachten te gaan
  Eens vertelde hij mij het verhaal dat ik je nu vertellen ga of het waar is
  Weet ik niet maar mijn overleden vriend kennende zal er veel waarheid
  In verscholen zitten kom maar op zeg ik ik ben heel benieuwd toen je
  Hier naartoe fietste vangt hij aan ben je vast langs de nieuwe oude
  Schouwburg gefietst ik knik wel daar gaat het verhaal over je moet
  Weten dat de oude nu reeds afgebroken schouwburg eindelijk na vele
  En vele jaren van zorgvuldig afbetalen met onze gemeenschapsgelden
  Hypotheek vrij was geworden wel dat was feest natuurlijk allemachtig
  Wat zou De Schouwburg vanaf dat gelukzalige moment een winst gaan
  Maken stel je maar eens voor hoe blij wij zouden zijn na een leven van
  Hard werken ons huis te hebben afbetaald wat een geld we dan wel
  Maandelijks over zouden gaan houden we zouden gewoon rijk zijn
  Ik kijk naar De Onmachtige hij zit er zeer ontspannen bij en is zo
  Spraakzaam als ik hem nog niet heb meegemaakt hij draagt
  Een lichte zomerhoed een chique zonnebril een wit colbert
  Een wit overhemd en een zwarte gilet hypotheek vrij gaat hij
  Verder dat kan natuurlijk niet en er wordt overleg op hoog
  Niveau gevoerd en al snel godzijdank zijn ze er uit ze verkopen
  De goudmijn en gelukkig wordt er een oud pand opgeknapt en
  Omgetoverd tot Schouwburg dat ze kunnen huren voor een bedrag
  Dat hen voor twee jaren in staat stelt de nieuwe Schouwburg met
  De opbrengst van de hypotheekvrije oude Schouwburg te betalen
  Geweldig De Onmachtige grinnikt vrij vertaald komt het hier op
  Neer hij kijkt mij aan jij koopt een huis van de Woningstichting
  Jij betaalt dat keurig af en als dat is gebeurd verkoop jij het huis weer
  Aan diezelfde woningstichting voor een bedrag waar je twee jaar
  Een andere woning kunt huren van weer diezelfde Woningstichting

  Wel goede vriend zegt hij mocht jij iets dergelijks in de dagelijkse
  Praktijk in gedachte hebben pas dan maar goed op want voor je het
  In de gaten hebt ben je geheel en al onder curatele gesteld en meer
  Dan volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard echter voor de
  Regelaars ondernemers aannemers bestuurders en gemeenteraad
  Van deze uiterst bijzondere stad is iets dergelijks heel gewoon de
  Argeloze burgers hebben het toch niet in de gaten hoegenaamd niets

  Verbijsterd kijk ik hem aan weet niets te zeggen en dromerig
  Staren we naar de scheepjes links van ons die kunstig om een boei
  Heen varen en nog meer verderop zien we boven zee duidelijk
  Allerhande vliegers groot en klein waaruit we opmaken dat er
  Ook nog een vliegerfestijn gaande is plotseling word ik een beetje
  Misselijk excuseer mij zeg ik ik voel mij opeens niet zo lekker
  Geeft niets zegt De Onmachtige dat begrijp ik maar al te goed
  Ik zeg ik bel je spoedig laat mijn koffie staan en spoed mij heen

 22. Judge X

  Stof tot nadenken:

  http://www.bbn.nl/directievoering-en-toezicht/projecten/160/theater-de-kampanje-den-helder.html

  ¥ Raadsinformatiebrief Raadsinformatiebrief ¥ Pagina 1 van 1 Nr. RI15.0123 (2015) Betreft: Eindrapport onderzoekscommissie Willemsoord Aan de leden van de Gemeenteraad Willemsoord, als maritiem historisch erfgoed, is een stadsdeel van onschatbare waarde voor Den Helder en Noord-Holland. Iedereen moet daarvan kunnen genieten. De inrichting en ontsluiting ervan krijgt het karakter van een centraal uitgaanscentrum in onze stad met horeca, theater en museale voorzieningen (Den Helder Perspectief, Bestuursakkoord 2015 – 2018). Overeenkomstig het plan van aanpak ‘Eindrapport Onderzoekscommissie Willemsoord 2013 (RI15.0026)’ informeren wij u over de uitvoering van de aanbevelingen (a, b, d en e) en daarmee de afronding van het rapport. Op basis van de huidige ontwikkelingen is de verwachting dat Willemsoord BV in 2016 een positieve exploitatie kent. De toegenomen verhuur van panden de afgelopen jaren is hierin belangrijk, maar ook het aantrekken van nieuwe evenementen, het doorvoeren van kostenbesparingen en de realisatie van de schouwburg. De afgelopen jaren heeft Willemsoord BV verlies geleden. Als 100% aandeelhouder is rekening gehouden met verliescompensatie. Op dit moment zit in de voorziening €874.585,-, dit bedrag is overeenkomstig de verliezen van 2013 en 2014. In het kader van het eindrapport wordt dit bedrag overgemaakt aan Willemsoord BV. Uit het bestuursakkoord vloeit een herziening van het gemeentelijk subsidiebeleid voort. De tegemoetkomingen aan Willemsoord BV in het kader van maatschappelijk ondernemen worden, in het licht van het uitgangspunt dat subsidies een instrument vormen om beleidsdoelstellingen te realiseren, beoordeeld in het te herziene subsidiebeleid. Tenslotte is een goede ontsluiting over water van Willemsoord zeer belangrijk. De provincie NoordHolland heeft in 2014 besloten om bruggen en sluizen in de provincie centraal te gaan bedienen. Het doel van centrale bediening is:  Het vervoer over water stimuleren (door meer gemak te bieden);  De capaciteit op de vaarwegen beter benutten;  Een efficiëntere inzet van mensen en middelen. Om een centrale bediening te bereiken wordt in 2015 – 2016 een ‘bediencentrale’ in Heerhugowaard gerealiseerd en worden in de periode 2017 – 2020 de bruggen en sluizen aangesloten op deze centrale. Na de renovatie van de brug over de Westgracht vallen de kosten voor het onderhoud en beheer (voor de komende jaren) relatief mee. De kosten van het beheer en onderhoud van de brug over het Boerenverdriet zijn op dit
  moment nog niet inzichtelijk. Voor de afweging of de bruggen dienen te worden opgenomen in het gemeentelijk kunstwerkenbeheerplan is dit inzicht noodzakelijk. De verwachting is dat in 2016 dit inzicht er is. Den Helder, 27 oktober 2015. Burgemeester en Wethouders van Den Helder, burgemeester Koen Schuiling secretaris dr. Joost C.M. Cox

  http://www.denhelderactueel.nl/2015/07/steeds-minder-verlies-voor-willemsoord-bv/

 23. niedie

  ik begrijp niet hoe iemand zo’n gebouw met een verlichte puist het mooi kan vinden. en nee, ik ben niet binnen geweest omdat ik het niet kan betalen. maar ik begrijp dat de mensen die het wel kunnen betalen het geluid niet goed vinden dus daar moet ik wel aan mee betalen. waarom?

 24. scherpe ogen en oren

  Omdat de STADSPARTIJ,vvd, d’66, cda en pvda dit voor jou hebben bepaald!!!! Ik zou eens gaan kijken of je daar je geld terug kan krijgen. Ik vind de schouwburg zeker wel een aanwinst maar zou toch wel graag willen weten hoe de verhuizing/verbouwing nu daadwerkelijk is gefinancierd. Wat ik zeker niet begrijp is waarom de Kampanje / gemeente zelf moet opdraaien voor de foute die zijn gemaakt volgens mij zijn er toch vooraf onderzoeken geweest naar geluid,zichtlijnen en energie voorziening?? herstellen en laten betalen door Architect, installateur en geluidsspecialist lijkt mij.

 25. Ad

  ach…. hoe dichter bij de verkiezingen…. hoe groter de……
  het bekende strontkar/gouden koets verhaal.

Reageren is niet meer mogelijk.