DHA-A leader
DHA-A leader

Strakke regie ontbrak bij verhuizing schouwburg

Den Helder – Als er weer een dergelijk project komt als de verhuizing van de schouwburg, waarbij meerdere beleidsterreinen betrokken zijn, zet er als gemeente dan een strakke regie op. En indien het college van b & w besluit om de uitvoering van een complex project in handen te geven van private partijen, zorg dan niet alleen voor heldere kaders waaraan de uitvoerende partijen zich moeten committeren, maar zorg ook voor een goede balans tussen de handelingsvrijheid van de uitvoerenden en de bewaking van de vastgestelde kaders en gemeentelijke belangen. Het zijn twee van de aanbevelingen die de gemeentelijke Rekenkamer doet in haar rapport over de verhuizing van de schouwburg naar Willemsoord.

“De verplaatsing van een theater is voor niemand dagelijkse kost. Dat geldt in het algemeen voor grootschalige projecten”, stelt de Rekenkamer. “Bij het op afstand plaatsen van grootschalige projecten is het van belang dat de partijen die onderdeel uitmaken van het project dat project in onderlinge samenwerking tot een goed einde brengen. Daarbij moet vooraf goed worden ingeschat of de partijen dit samen kunnen, of dat hierbij begeleiding nodig is – en zo ja welke.”

De Rekenkamer stelt dat zonder dat in het onderzoek diepgravend is gekeken naar dit samenspel, op voorhand wel kan worden aangenomen “dat het exploiteren van een theater andere competenties vereist dan het ontwikkelen van vastgoed of het beheren daarvan. Het inbrengen van expertise op de snijvlakken tussen de verschillende werelden kan een positieve uitwerking hebben op de uiteindelijke realisatie van het grootschalige project.”

Onderzoek
De Rekenkamercommissie Den Helder heeft de afgelopen maanden onderzoek laten uitvoeren naar de verplaatsing van Theater de Kampanje naar Willemsoord. Het onderzoek was afgekaderd met vier onderzoeksvragen:

• Op basis van welke informatie heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de verplaatsing van Theater de Kampanje naar Willemsoord?
• Is de verplaatsing van het theater gerealiseerd conform het programma van eisen?
• Is de verplaatsing van het theater gerealiseerd binnen de vastgestelde investeringskaders?
• Verloopt de exploitatie van het theater volgens de richtlijnen van de vastgestelde exploitatiekaders

De strakke bewaking van de financiële kaders is er de oorzaak van geweest dat is afgeweken van het Programma van Eisen. Toen de aanbesteding € 0,9 miljoen hoger uitviel dan vooraf was geraamd, is op initiatief van Zeestad besloten tot een bezuinigingsoperatie. Theater de Kampanje moest als gevolg van deze bezuiniging inleveren op haar Programma van Eisen. Met name de functionaliteit van de middenzaal (Stadshal) werd hierdoor getroffen. De bewaking van het vastgestelde stichtingskostenbudget heeft daarmee een hogere prioriteit gekregen dan de bewaking van het vastgestelde Programma van Eisen.

“Als gevolg van de constructie waarbij het project op afstand was geplaatst, kon het college niet regisserend optreden toen besloten werd te bezuinigen op het Programma van Eisen en op het moment dat Theater de Kampanje besloot om gebouw 60C bij de theateraccommodatie te betrekken. Het ging hierbij wel om keuzes met implicaties voor de toekomstige exploitatie van Theater de Kampanje en daarmee voor het beleidsterrein Cultuur van de gemeente”, aldus de Rekenkamer. “Voor het besluit over gebouw 60C had Theater de Kampanje op grond van de Algemene Subsidieverordening toestemming moeten vragen aan het college van b & w. Dat is niet gebeurd. Informeel is het college van b & w wel op de hoogte gesteld van het besluit van Theater de Kampanje. Daarmee heeft het college van b & w het besluit feitelijk gedoogd.”

Rekenkamercommissie Verplaatsing de Kampanje De commissie Bestuur en Middelen bespreekt het rapport op woensdag 29 november.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook:

30 reacties

 1. Henk

  Wat maakt het ook allemaal uit als het gemeenschapsgeld is. Gewoon op de grote hoop en klaar, de burgers draaien er wel voor op. En is zo’n rekenkamer niet een beetje als mosterd na de maaltijd? Kan dat niet vooraf door iets onafhankelijks getoetst worden? Wel bijzonder allemaal met die schouwburg, zou Reenders zijn brillenwinkel ook altijd zo gerund hebben? Nee natuurlijk niet dan had ie het geen jaar volgehouden, maar ja met gemeenschapsgeld is dat geen probleem. De burger heeft toch niet door dat ie gepakt wordt.

  1. RB

   zo’n onderzoek is altijd achteraf, en wees blij dat er nu ook fouten gevonden zijn, nu kunnen ze verder en de boel repareren, maar ach sommigen zijn niet snel tevree…

   1. bjorn

    Het valt wel op , als keffertje van de Burgemeester, ben je wel bezig alles wat de Gemeente doet te verdedigen. Ook maar een ieder die commentaar heeft , hoe gefundeerd ook wordt door jou aangevallen . Het valt niet zo zuinig op, dat jij pro alles bent voorwat de houding en werkwijze van de Gemeente betreft. Hoeveel krijg je hier voor betaald ??

    1. Peter

     Het is me door de jaren heen al steeds opgevallen dat dergelijke figuren als RB opereren op dit forum als het over m.n. Schuiling gaat. Ik ondervond dat zelf met “Harry de Jager”, “Petertje Toch” enz. RB past ook in dat plaatje. Telkens als er met rake reacties gekomen wordt. Of er nu een ambtenaar op het Stadhuis hiervoor wordt vrijgemaakt of dat wellicht Schuiling zelf op dit forum zit is nog niet helemaal helder. Maar dat er mollen zitten op DHA is duidelijk. En die heet zeker geen Momfer.

     1. Sigmund

      Dus iemand die er een afwijkende mening op na houdt (b.v. over Schuiling) is per definitie meteen een “mol’?!?
      Argumenten doen er dan kennelijk niet meer toe.
      Te triest voor woorden!

   2. Monique_K

    Onderzoek van een rekenkamer altijd achteraf? Over het algemeen hoor je van te voren door te rekenen hoeveel iets kost voor je jouw plannen uitvoert, gewoon om te kijken of die plannen wel realistisch en haalbaar zijn, en niet achteraf pas gaan kijken of het financieel wel te doen is. Dat doe je als particulier zo bij het kopen van een huis of het opstarten van een bedrijf, en dat hoor je als overheid ook te doen!

    1. tjitskebiersteker

     Vooraf horen deskundigen te “rekenen en te tekenen” en met eerlijke cijfers naar de raad te komen. De Rekenkamer onderzoekt en controleert achteraf of de cijfers kloppen. Zoals verschillende raadsleden altijd gezegd hebben, klopten de cijfers niet. Echter zolang een meerderheid meent dat er niet zuinig met gemeenschapsgeld hoeft te worden omgesprongen, zullen dit soort projecten altijd doorgaan en zijn inwoners achteraf natuurlijk degenen die de lasten moeten dragen.

     1. bjorn

      Uit bovenstaande woorden van Tjitske, begrijp ik , dat verschillende raadsleden, deze miskleun zagen aankomen en dat hun waarschuwingen daarop door de meerderheid in de wind zijn geslagen. Dat dit gebeurd is , is dat bijna misdadig en met voorbedachte rade de Schouwburg , moedwillig de tekorten in is gejaagd. Schandalig, dat hier geen koppen rollen ! Ik heb het al eerder gezegd, trap er een paar geld over de balk smijtende personen en organisaties uit. Om te beginnen , begin eerst Zeestad de brug over te jagen.

     2. Roel Prins

      Tjits geeft hier een onjuiste voorstelling van zaken. De meerderheid van de gemeenteraad had geen flauw benul van gemeentelijke financiën. Deed ook geen moeite om zich daar in te verdiepen. Volgde in hun stemgedrag datgene wat de slagroeier, cq fractievoorzitter, voorschreef. Bood geen enkel tegenwicht tegen de schouwburg lobby. En zo kon het college en de schouwburg voortgaan. Zoek maar eens de “elite-verbanden” in Den Helder uit. Die verbanden zijn structureel corruptief. En dat verbloemt niet dat, ondanks alle halleluja verhalen over de stedelijke vernieuwing, de eind-rekening altijd terecht komt bij hen die deze hete bal niet meer kunnen doorgeven. Tenslotte is het de Christen Unie die, omdat zij vindt dat het gezag van hun god gegeven is, uiteindelijk ook geen tegenwicht biedt.
      Eenzelfde gigantische verspilling wordt nu voorgesteld met het zogenaamd duurzaam maken van de stad. ieder raadslid dat de moeite neemt om zich in de materie te verdiepen en niet kritiekloos de reclame van hen die eraan gaan verdienen slikt. kan niet anders dan concluderen dat het niets oplevert en dat het enorm veel gaat kosten en dat de belastingbetaler wederom de penis primulus is.En dat zal ver enige jaren onontkoombaar duidelijk worden.

 2. Sjaak

  Dank VVD CDA en vooral D66 onder jullie verantwoordelijkheid is er een enorme puinhoop ontstaan. Los het nu dan maar op zonder de burger om geld te vragen.

  1. bjorn

   Een tegoedbon voor een kop koffie bij Stoom ( die nu je oren uit komt) bij een kaartje van de schouwburg .

 3. kees engelhart

  SCHOUWBURG

  Het is een prachtige zaterdagmiddag we zitten op het terras van het
  Laatste Hotel Restaurant van het vaste land en kijken zwijgend uit
  Over het Marsdiep en zien het oude eiland dat schittert in het zonlicht
  De krant die opengeslagen voor De Geenszins Argeloze ligt wappert
  In de zwoele maar toch stevige wind van begin september daar komt
  De koffie aan en hij vouwt de krant dicht om ruimte voor de koffie
  Te maken ter linkerzijde van het terras lijkt een soort zeilwedstrijd
  Gaande een aantal jachten met wat kleinere zeilende vaartuigen ook
  Staat er een caravan op de dijk waar vlaggen bovenop zijn gezet de
  Caravan heeft duidelijk iets met de wedstrijd te maken maar wat

  De Onmachtige Burger staart peinzend voor zich uit en roert veel te
  Lang gedachteloos zijn koffie dan zonder aanleiding begint hij te
  Spreken begin januari van dit jaar is een goede vriend van mij
  Overleden hij was een uitstekend ondernemer maar bovenal een
  Uitmuntend kenner van deze stad en de werking van haar magistratuur
  Daar moet ik aan denken waarschijnlijk aangezien ik naar het oude
  Eiland kijk waar hij en zijn vrouw jaarlijks op vakantie plachten te gaan
  Eens vertelde hij mij het verhaal dat ik je nu vertellen ga of het waar is
  Weet ik niet maar mijn overleden vriend kennende zal er veel waarheid
  In verscholen zitten kom maar op zeg ik ik ben heel benieuwd toen je
  Hier naartoe fietste vangt hij aan ben je vast langs de nieuwe oude
  Schouwburg gefietst ik knik wel daar gaat het verhaal over je moet
  Weten dat de oude nu reeds afgebroken schouwburg eindelijk na vele
  En vele jaren van zorgvuldig afbetalen met onze gemeenschapsgelden
  Hypotheekvrij was geworden wel dat was feest natuurlijk allemachtig
  Wat zou De Schouwburg vanaf dat gelukzalige moment een winst gaan
  Maken stel je maar eens voor hoe blij wij zouden zijn na een leven van
  Hard werken ons huis te hebben afbetaald wat een geld we dan wel
  Maandelijks over zouden gaan houden we zouden gewoon rijk zijn
  Ik kijk naar De Onmachtige hij zit er zeer ontspannen bij en is zo
  Spraakzaam als ik hem nog niet heb meegemaakt hij draagt
  Een lichte zomerhoed een chique zonnebril een wit colbert
  Een wit overhemd en een zwarte gilet hypotheek vrij gaat hij
  Verder dat kan natuurlijk niet en er wordt overleg op hoog
  Niveau gevoerd en al snel godzijdank zijn ze er uit ze verkopen
  De goudmijn en gelukkig wordt er een oud pand opgeknapt en
  Omgetoverd tot Schouwburg dat ze kunnen huren voor een bedrag
  Dat hen voor twee jaren in staat stelt de nieuwe Schouwburg met
  De opbrengst van de hypotheekvrije oude Schouwburg te betalen
  Geweldig De Onmachtige grinnikt vrij vertaald komt het hier op
  Neer hij kijkt mij aan jij koopt een huis van de Woningstichting
  Jij betaalt dat keurig af en als dat is gebeurd verkoop jij het huis weer
  Aan diezelfde woningstichting voor een bedrag waar je twee jaar
  Een andere woning kunt huren van weer diezelfde Woningstichting

  Wel goede vriend zegt hij mocht jij iets dergelijks in de dagelijkse
  Praktijk in gedachte hebben pas dan maar goed op want voor je het
  In de gaten hebt ben je geheel en al onder curatele gesteld en meer
  Dan volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard echter voor de
  Regelaars ondernemers aannemers bestuurders en gemeenteraad
  Van deze uiterst bijzondere stad is iets dergelijks heel gewoon de
  Argeloze burgers hebben het toch niet in de gaten hoegenaamd niets

  Verbijsterd kijk ik hem aan weet niets te zeggen en dromerig
  Staren we naar de scheepjes links van ons die kunstig om een boei
  Heen varen en nog meer verderop zien we boven zee duidelijk
  Allerhande vliegers groot en klein waaruit we opmaken dat er
  Ook nog een vliegerfestijn gaande is plotseling word ik een beetje
  Misselijk excuseer mij zeg ik ik voel mij opeens niet zo lekker
  Geeft niets zegt De Onmachtige dat begrijp ik maar al te goed
  Ik zeg ik bel je spoedig laat mijn koffie staan en spoed mij heen

 4. Peet

  Waarom überhaupt verhuizen? Door de bioscoop, horeca en de schouwburg naar Willemsoord te verplaatsen gaat de binnenstad naar de knoppen.

 5. Ĺoes Vermeer-lagerveld

  Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig!!!!. Vanaf het begin ben ik tegen verplaatsing van de schouwburg geweest. De afbetaalde oude schouwburg had voor 5 miljoen geweldig kunnen aangepast aan de huidige normen en was het stadshart niet verminkt. Verplaatsing was en is een historisch vergissing waarvan we nog vele jaren de wrange vruchten zullen plukken…

  1. RB

   gedane zaken nemen geen keer, beter om nu alle zeilen bij te zetten om het beste te maken van de nieuwe locatie

   1. Henk

    Ik zou het prettig vinden als jij gewoon niet meer zou reageren. Jou werkelijkheid staat zover van de waarheid af dat je wel een ambtenaar of bestuurder moet zijn. Ga je schamen want dat hoort niet.

    1. RB

     Henk als iedereen net als u en een paar medezuurpruimen hier op dit forum continue in het verleden leven en nooit vooruit kijken zouden we nu nog in holen wonen

   2. Hotmail 2

    RB, dit moet je eens doen als managing director van een bedrijf. Kijken of je dan ook wegkom met jou excuus.
    .
    Die afkoop van 175 k voor de werf is al belachelijk.

   3. Judge X

    RB bralt maar wat, dan krijgt hij de aandacht die men hem blijkbaar in het gewone dagelijks leven niet schenkt en met de rede daarvan opende ik al.
    Geen aandacht schenken is dus, dan lost het probleem zich vanzelf op. 🙂

 6. Jonathan

  Eerst gaan we op 21 maart met de verantwoordelijken voor deze puinhoop afrekenen. VVD, D66 en CDA. Weg met die falende bestuurders.

 7. Jonathan

  Mollen die mee twitteren om wanbeleid goed te praten zijn er genoeg. Misschien kan er zelfs op gestemd worden. Als jullie willen dat het weer dezelfde puinhoop wordt als de afgelopen 4 tot 8 jaar. Ik zou het niet doen.

 8. Judge X

  Dit gaat VVD en de coalitie – als de grote verantwoordelijken voor het hele debacle – weer zetels kosten.
  Ik zie dat bij de Stemming-peiler het percentage Landelijke stemmers weer met 1% is gedaald van 32 naar 31%. 🙂

 9. qrap88

  Kunnen we dit nu eens kort samenvatten: OK ! het heeft teveel gemeenschapsgeld gekost, maar moet het nu nog meer gaan kosten door weer het zoveelste onderzoek ?

 10. Jonathan

  Nee, gewoon geen subsidie meer geven zodat ze gedwongen zijn het restaurant en de catering af te stoten. Zd moeten het maar doen met de 1.6 miljoen die ze van de gemeente al ieder jaar krijgen.

Reageren is niet meer mogelijk.