DHA-A leader
DHA-A leader
DHA-A leader

Bewoners de Schooten komen in actie (update)

Den Helder – Op initiatief van Buurtvereniging de Schooten (BVS) zullen bestuur, bewoners en de wijkagent op zaterdagavond 2 december vrijdagavond 1 december van 17.30 tot 18.30 uur in actie komen op verschillende locaties in de Schooten. Zij zullen weggebruikers attenderen op ongewenst en gevaarlijk verkeersgedrag, snelheidsmetingen met een lasergun en fiets verlichtingscontroles uitvoeren, maar mogelijk ook enquêtes uitvoeren onder diverse buurtbewoners.

De deelnemers zullen zich laten bijstaan door de plaatselijke afdeling van Veilig Verkeer Nederland, die op deze dag onder andere de lasergun en reserve fiets lampjes beschikbaar zal stellen. De BVS kan nog veel extra hulp gebruiken en riep eerder al iedereen op die hieraan een bijdrage wil leveren aan te sluiten. Men kan zich op de actiedag vanaf 17.00 uur melden op het kantoor van de wijkvereniging. Ook zal er misschien een ‘Pieten Actie’ worden gehouden, om automobilisten die te snel rijden, op ludieke wijze op hun onacceptabele verkeersgedrag te attenderen.

Als het gaat om de verkeersveiligheid in de wijk, zijn buurt- en burgerinitiatieven van vitaal belang. Het kan gaan om het verlenen van assistentie bij verkeerslessen op de basisschool, of om het creëren en bewaken van een verkeersveilige schoolomgeving, maar bijvoorbeeld ook om hulp bij het oversteken op gevaarlijke voetgangersoversteekplaatsen. Bij al deze activiteiten zijn het steeds weer ouders van kinderen en bewoners in de wijk die hieraan een belangrijke bijdrage leveren. Niet zelden ontplooien zij, vaak met de steun en support van VVN, hiertoe zelf de nodige initiatieven.

Buurtlabel
De BVS vindt het belangrijk dat er meer aandacht is voor de verkeersveiligheid in de Schooten en streeft ernaar het ‘Buurtlabel Veilig Verkeer’ te verwerven. Eerder mochten de overige drie wijken: Stad Binnen de Linie, Nieuw Den Helder en Julianadorp dit label al in ontvangst nemen. Voorwaarde is dat men actief wil werken aan meer verkeersveiligheid in de wijk. Het label wordt door Veilig Verkeer Nederland toegekend voor een periode van drie jaar. Hiermee laat men als buurtvereniging zien dat er blijvend wordt gewerkt aan een verkeersveilige woonomgeving. Uitgangspunt is dat er wordt samengewerkt met buurtbewoners, politie, gemeente en andere lokale organisaties.

Het bezit van het ‘Buurtlabel Veilig Verkeer’ betekent niet dat een buurt volkomen veilig is. Wel toont het aan dat er bewust wordt gewerkt aan de verkeersveiligheid en dat er minimaal één buurtactie per jaar zal worden georganiseerd.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook:

5 reacties

 1. Walrus

  Zelfs binnen woongebieden welke als woonerf gemarkeerd zijn rijden ze alsof ze op een racecircuit rijden.
  Het zijn zelfs de bewoners uit eigen straat bijv. H.W. Valckstraat e/o.
  dat er nog geen ongelukken gebeurd zijn is mij een raadsel.
  Juich dit soort acties dan ook zeker toe!

 2. RB

  altijd goede acties maar jammer genoeg alleen tijdelijk resultaat als we dit zeer lage niveau van handhaving aanhouden

 3. wat

  Wat je vaak genoeg ziet bij woonerven zijn bijna-aanrijdingen tussen fietsers, autoos en voetgangers, Net niet aanrijdingen. Ik woon zelf bij parkeerterrein bernhardplein en het gaat zo vaak net goed. Omdat er nooit echt hard wordt gereden. Maar het zijn meestal fietsers die nonchalant rijden.

  1. RB

   wat mij opvalt is dat de gemiddelde mens geen borden meer “leest” of ze natuurlijk door de slappe handhaving die wij in onze stad hebben er een enorm lage pakkans is gewoon lekker negeert, bijvoorbeeld bij het Bernhardplein komen er nog geregeld mensen de westzijde uitgereden waar het nu toch al tijden eenrichtingsverkeer is,
   zeker met u eens dat vooral de jongere fietsers het liefst met een smartphone in de hand rijden als of ze alleen op de wereld zijn……

   1. wat

    dat bedoel ik. Sommige fietsers en scooters denderen dat voetpad op en af bij het parkeerterrein en voormalige bibliotheek wat nu gezondsheidcentrum is. En dan staan die automoblisten op hun remmen. En dan kijken betreffende fietsers en scooters nog verontwaardigd naar de bestuurder ook. Pfffff….

Reageren is niet meer mogelijk.