DHA-A leader
DHA-A leader

CU wil raadsleden bij vergaderingen schouwburg

Den Helder – De ChristenUnie heeft voor de raadsvergadering van 11 december een motie aangekondigd over toezicht op verbonden partijen en gesubsidieerde instellingen. Aanleiding zijn de financiële problemen bij theater De Kampanje.

“De financiële ontwikkelingen rondom De Kampanje laat zien dat het voor gesubsidieerde, private instellingen kennelijk heel moeilijk is om binnen afgesproken subsidiegrenzen hun werkzaamheden te verrichten”, zo stelt raadslid Tjitske Biersteker. “Bij dergelijke organisaties is geen sprake van vrij ondernemerschap met daaraan verbonden risico’s, maar bij financiële problematiek wordt telkens teruggegrepen op gemeentelijke financiële ondersteuning.”

Volgens de CU leidt dit ertoe dat de gemeenteraad het zicht op de financiële ontwikkelingen kwijt raakt, mede als gevolg een informatieachterstand en het niet op tijd in kunnen grijpen om grotere financiële gevolgen te voorkomen. Daarom wil de CU dat er een regeling komt “die er in voorziet dat vanuit de gemeenteraad telkens twee personen (één uit de coalitie en één uit de oppositie) als toehoorder aanwezig zijn bij (financiële) vergaderingen van gesubsidieerde organisatie (boven € 500.000,-) en dat zij daarvan een gezamenlijk verslag uitbrengen aan de gemeenteraad.”

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Woonachtig in Den Helder / Julianadorp sinds 1973, sinds 2008 hoofdredacteur van Den Helder Actueel.

Lees ook:

22 reacties

 1. Jonathan

  Dat partijkartel liegt altijd, dus dit is een goede geste. Doe dan direct ook een beroep op die CDA mevrouw Fia Smit Weel om af te treden als lid van de raad van toezicht van de Kampanje omdat haar dochter daar leidinggevende is. Een duidelijker voorbeeld van nepotisme valt niet te bedenken.

 2. Fred

  Prima idee. Maar… Ik proef hier toch een beetje wantrouwen als je zoiets doet. Maar als het gedaan wordt, laat het dan raadsleden zijn , die ter zake deskundig zijn, en geen personen , die de klok wel ergens hebben horen luiden maar geen notie hebben waar dat geluid vandaan komt.

 3. Bernard Fritzsche

  Ik zou wel willen onderzoeken of de gemeenteraad op structurele basis een raadslid als waarnemer bij de vergaderingen van de raden van toezicht van gesubsidieerde instellingen zou kunnen laten bijwonen. De Good Governance lijkt in de verschillende sectoren nog ver te zoeken. Het voorstel van CU straalt alleen maar politiek wantrouwen uit. Dat leidt af van het hoofdprobleem.

  1. Judge X

   Ja Fritzsche onderzoek alle problemen maar eens, het hoofdprobleem is de VVD en consorten, laat dat echter maar aan ons – mondige burgers – over, wij weten er straks wel raad mee. 😀

   1. apolocat

    Inderdaad, de VVD en consorten zijn het probleem En de heer Fritzsche zelf natuurlijk, die als wethouder destijds 4% rendement op Willemsoord beloofde.. Het is vanaf het begin een schip van bijleggen geweest en met de schouwburg wordt het niet anders.Maar die beloftes die gedaan zijn hoor je ze niet meer over.

 4. Jonathan

  Dat politiek wantrouwen tegen jouw VVD Bernard Fritzche is volkomen terecht. Je ziet het ook aan de commissie renovatie Stadhuis. Die loopt voortreffelijk en boekt ondanks sabotage college groot succes.

 5. Roel Prins

  Tjits doet een voorstel dat op zich goed lijkt. Probleem is echter dat hiermee wordt erkend dat de democratie in Den Helder niet werkt. Vervolgens begrijpt Tjits niet dat de Raad een politiek platform is waarbij de leden verschillende belangen dienen en dientengevolge enkele leden niet namens het geheel kunnen opereren. Vervolgens begrijpt Tjits niet dat er bedroevend weinig raadsleden zijn die maar enig begrip van financiën/ bedrijfsvoering hebben en tenslotte ontkent Tjits dat de Kampanje zijn gangkon gaan mede omdat de raad zijn verantwoordelijkheid ontweek. Nu ik daar aan denk realiseer ik me dat Tjits met dit voorstel haar verantwoordelijkheid ook ontwijkt. En de ontweken verantwoordelijkheid is de ondergeschikte opstelling naar Schuiling c.s.

  1. Judge X

   Volgens mij begrijpt mevrouw Biersteker precies waar ze mee bezig is en geeft ze al jaren aan dat het mankeert aan democratische besluitvorming, iets wat de doorsnee burger ook keer op keer constateert.

   1. Roel Prins

    Tjits begrijpt het niet. Democratie is dat de Raad regelsstelt asn het uitvoerrnde otgaan en dit controleert. NIET deelne aan de uitvoering. Deelname daaraan corrumpeert de raad. Misschien is dat waar Tjits op uit is !

    1. tjitskebiersteker

     Volgens mij is de juiste uitdrukking: “macht corrumpeert” en dat is hier (maar ook op andere plekken) gebeurd. Juist vanwege de grote belangenverstrengeling tussen politiek, RvT en voormalige directie konden deze misstanden plaats vinden. Door extra ogen en oren toe te voegen hoop ik eindelijk eens een einde te kunnen maken aan deze ongezonde situatie. Natuurlijk is dit voorstel geboren uit wantrouwen, maar wel op feiten gebaseerd. Bovendien is de motie in lijn met voorstellen van bijv. Wallage over gezamenlijk op trekken vanuit de gemeenteraad.

     1. Stefan

      Idd Mevr. Biersteker. Daarom zit u zeker ook in heel veel commissies. Omdat het zo lekker corrumpeert. Want u wilt natuurlijk alleen maar macht uitoefenen. Het gaat zo slecht nog niet met Den Helder. Vindt u eigenlijk dat er wel iets goed gaat in Den Helder?

     2. strandloper

      Lul niet uit je nek Stefan. Mevrouw Biersteker weet precies waar het aan schort en probeert een oplossing te bieden. Dat is heel veel meer dan hier slechts te lopen kraken en zeiken zoals jij gewoon bent te doen.

 6. scherpe ogen en oren

  Hoor ik nu weer een gefrustreerde ex raadslid die in zijn perioden alles goed heeft gedaan???

 7. Stefan

  Mogen wij u heer Fritsche in herinnering roepen. De man van de winst op Willemsoord en het DBFMO verhaal bij de plannemakerij voor een stadhuis op de stationslocatie. en natuurlijk VVD-er

 8. Michiel Wouters

  Als je dit wil regelen kom je ook snel op eisen die je aan een raadslid moet gaan stellen. En dat laat de wet tot op heden niet toe.

Reageren is niet meer mogelijk.