DHA-A leader
DHA-A leader

Leerlingen Windwijzer vieren kerstfeest in de kerk

Den Helder – De Windwijzer is een basisschool met een katholieke grondslag. De wijze waarop de school het Kerstfeest viert is hiervan een voorbeeld. In de aanloop van het Kerstfeest is op school met de leerlingen aandacht besteed aan de adventsperiode. In iedere groep was een adventskrans aanwezig. Op donderdagavond hebben de leerlingen van RKBS De Windwijzer het Kerstfeest gevierd in de Petrus en Pauluskerk.

De leerlingen wandelden in een lichtjesoptocht van de school naar de kerk met de ster van Bethlehem voorop. Bij de kerk werden de leerlingen met klokgelui verwelkomd. In de kerk werden de leerlingen welkom geheten door Pastoor Ivan Garcia.

De viering in de kerk was door en voor de leerlingen. Tijdens deze viering stond het geboorteverhaal van Jezus centraal en dit werd uitgespeeld door leerlingen. (Juf) Martine Winter speelde Maria en haar pas geboren zoon was het kerstkind. Naast het kerstverhaal werden traditionele kerstliederen gezongen onder begeleiding van (meester) Maarten Udo op de piano. De gebeden en kerstwensen die zijn uitgesproken zijn gemaakt door leerlingen.

In de viering werd ook stilgestaan bij het recentelijke overlijden van een vader van twee leerlingen. Deze kinderen hebben in aanwezigheid van de familie een kaars in de kerk aangestoken om hun vader te gedenken.

Live
Om ouders en belangstellenden de gelegenheid te geven de viering te volgen, was er een livestreamverbinding vanuit de kerk op de schoolpagina op Facebook. Op vrijdagmorgen zijn de leerlingen op school getrakteerd op een feestelijk kerstontbijt dat is verzorgd door de ouderwerkgroep.

De katholieke levensbeschouwing vormt voor de school een inspiratiebron. Dit betekent dat verantwoordelijkheid, rechtvaardigheid, liefde en respect belangrijke waarden zijn. Deze waarden zijn de basis van het dagelijks handelen van de leraren. Zij zijn een voorbeeld voor de leerlingen. De school probeert op die manier de leerlingen deze waarden te laten ervaren. Dit betekent ook dat de leerlingen leren open te staan voor verschillen in de samenleving, zoals mensen met een andere culturele achtergrond, religie of afkomst, zonder de eigen identiteit en tradities te verliezen.

Vanuit de katholieke grondslag van de school is er veel ruimte is voor de eigenheid van mensen. Daarnaast onderscheidt de school zich als rooms-katholieke school door het vieren van de katholieke feest- en gedenkdagen en het verzorgen van het vak catechese en levensbeschouwing.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Onder 'Redactie DHA' staan berichten over DHA zelf, aangeleverde (en al dan niet bewerkte) persberichten en dergelijke.

Lees ook:

2 reacties

  1. Guido

    Vroeger ook op de Windwijzer gezeten (leuke tijd gehad) alleen dat naar de PP-kerk gaan vond ik altijd maar 3x niks.

  2. Dirk

    Ik denk dat er nog steeds heel veel mensen zijn die denken dat het kerstverhaal echt heeft plaats gevonden. Mooi feest, net als sinterklaas. Ik zelf hoop nog steeds op alom vrede op aarde, maar als ik de rijen mensen bij de kassa’s de laatste 2 dagen beschouw, denk ik dat we het voorlopig moeten stellen met vreten op aarde. Gezegend kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar allen hier.

Reageren is niet meer mogelijk.