DHA-A leader
DHA-A leader

Meldpunt achterstallig onderhoud openbare ruimte

Den Helder – De fractie van Behoorlijk Bestuur opent een meldpunt waarop burgers achterstallig onderhoud van de openbare ruimte kunnen melden. Volgens de partij is er een achterstand van 13 tot 20 miljoen euro.

Het college, gesteund door de coalitiepartijen CDA, D66, PvdA en Stadspartij, zullen naar verwachting binnenkort goedkeuring verlenen aan een verdere verhoging van de subsidie aan schouwburg De Kampanje van €300,000,- per jaar. Daarmee komt die jaarlijkse subsidie op €1,9 miljoen per jaar. Behoorlijk Bestuur vindt de €1,6 miljoen per jaar voldoende voor de faciliteit die de schouwburg biedt.

De extra subsidie is nodig omdat de kosten van de verhuizing naar Willemsoord veel te rooskleurig zijn ingeschat. Daar is door veel partijen voor gewaarschuwd maar tegen beter weten in zijn alle betrokken partijen door gegaan. Nu het misloopt moet de gemeente bijspringen. Maar het kan ook worden opgelost door rigoureus te snijden in activiteiten en kosten van de Kampanje. Maar nee, het college wil samen met de Kampanje eigenlijk ongewijzigd doorgaan.

Versloffen
In de loop van de tijd heeft de gemeente door dit soort grootschalige en dure projecten het onderhoud van de openbare ruimte enorm laten versloffen. “We hebben een achterstand van tussen de €13 en €20 miljoen. Om dat in te lopen hebben we een krakkemikkig plan gemaakt dat 10 jaar loopt”, aldus Behoorlijk Bestuur.

“Omdat iedere burger daar last van heeft vindt Behoorlijk Bestuur dat we eerst achterstallig onderhoud moeten oplossen, voor we weer meer subsidie aan de Kampanje gaan geven. Om alle holle kreten voor te zijn willen we de werkelijke onvrede van de burgers met achterstallig onderhoud nu eens op ons niveau in kaart brengen. Daarom openen we een meldpunt dat de burger de mogelijkheid biedt zijn onvrede te beschrijven.”

Melden maar!
De fractie nodigt iedereen uit alle ergernissen over het onvoldoende of niet onderhouden van de woonomgeving te melden. Het gaat dan om onder meer een slecht wegdek, slecht onderhoud aan bruggen, slecht onderhoud aan groenvoorziening (niet/laat snoeien, niet /laat grasmaaien), onvoldoende onkruidbestrijding op wegdek en in groenvoorziening, niet of laat repareren van lantaarns/straatmeubilair et cetera.

“We zullen als Behoorlijk Bestuur niet direct in staat zijn er wat aan te doen, maar we kunnen de informatie wel op gezette tijden meenemen in onze inbreng en op die manier werken aan verbetering en andere keuzen in het bestuur van Den Helder.”

E-mailadres meldpunt: meldpuntachterstalligonderhoud@gmail.com

DHA-H 468

Over de schrijver:

Onder ‘Redactie DHA’ staan berichten over DHA zelf, persberichten en dergelijke.

Lees ook:

1 reactie

  1. Stefan

    De vraag is of de cijfers kloppen. Michiel is een kunstenaar in negatief berekenen. Hij is een slim debater maar rekenen kan hij niet. Zo slecht vindt ik de stad er over het algemeen niet uit zien. Uiteindelijk gaat hij met veel besluiten akkoord. Maar hij moet altijd even zijn zwartgalligheid spuwen. Ik vind trouwens dat als je zijn verkiezingsprogramma leest, zijn visie op Den Helder een verzameling van one-liners is.

    Reply

Geef een reactie (heeft u wel de spelregels gelezen?)

DHA-B Home468