DHA-A leader
DHA-A leader

Raad stemt in met extra geld voor De Kampanje

Den Helder – De Kampanje krijgt extra geld om de tekorten weg te werken. De gemeenteraad stemde hier maandagavond mee in, maar wel in aangepaste vorm. Het geld voor 2019 moet eerst nog ‘verdiend’ worden, maar voor 2018 komt er 300.000 euro extra en ook voor 2017 wordt het gevraagde bedrag om het exploitatietekort te dichten overgemaakt.

De oppositie stelde nog wel voor om ten aanzien van 2017 slechts een gemeentelijke garantstelling af te geven, zodat het theater zelf een lening kan aangaan voor 360.000 euro, om het verwachte tekort over 2017 te dekken. Mocht die lening via de bank niet mogelijk zijn, dan stelde de oppositie voor om dan als gemeente een lening te verstrekken.

Voordat er extra subsidie wordt verstrekt voor 2018 en 2019, moet wat de oppositie betreft eerst onafhankelijk onderzoek worden uitgevoerd naar de haalbaarheid en effecten van de door De Kampanje voorgestelde maatregelen om tot een betere exploitatie te komen. De voorstellen van de oppositie haalden geen meerderheid.

Tijd, rust en ruimte
De coalitie heeft vertrouwen in het verbeterplan en stelde voor 300.000 euro extra subsidie te geven voor 2018, zodat de nieuwe directeur en de staf van het theater “de tijd, de rust en de ruimte krijgen om het beleid om te vormen tot een financieel gezond bedrijf met alle daarbij behorende facetten”. Verder wil de coalitie dat samen met Willemsoord gekeken wordt naar de huur van de schouwburg.

Voor extra geld voor 2019 moet de schouwburg in 2018 dan eerst komen met een meerjaren exploitatieopzet, duidelijkheid over de versterking op het gebied van financieel strategische advisering en een bestuursrapportage van de Raad van Toezicht over de ontwikkelingen in het eerste half jaar van 2018.

Het college raadde het amendement van de oppositie (de lening) af en die van de coalitie aan. Een poging op initiatief van Michiel Wouters om de voorstellen van oppositie en coalitie om te vormen tot een nieuw gezamenlijk mislukte. De raad stemde hierna in meerderheid (19 van 30 raadsleden) voor het voorstel van de coalitie. Voor stemden D66, PvdA, VVD, CDA en Stadspartij.

DHA-H 468 tussen bericht en reacties

Over de schrijver:

Woonachtig in Den Helder / Julianadorp sinds 1973, sinds 2008 hoofdredacteur van Den Helder Actueel.

Lees ook:

41 reacties

 1. strandloper

  “…..maar wel in aangepaste vorm.” Welke aanpassing? Voor 2017 en 2018 krijgt de Kampanje € 600.000 en 2019 moeten zij verdienen. Dat wil zeggen, dat zij een toekomstig tekort moeten verdienen van € 300.000 in 2019. Dat gaat niet lukken en dus wordt er weer € 300.000 door de burgers betaald. Heel Den Helder betaald voor een handjevol bezoekers van de schouwburg.

 2. sukkels

  op deze partijen ga ik dus niet meer stemmen weer subsidie voor het restaurant hoort niet is de grootste verlies post en zal dat blijven

  1. Stefan

   Moet je ook zeker niet doen, maar houdt in je achterhoofd wat er had kunnen gebeuren als onze schouwburg failliet had gegaan. Dan had de gemeente nog meer moeten bijdragen, sukkel!

   1. Fred

    Ligt helemaal aan de bedrijfsvorm waarin de Schouwburg gegoten is. NV,BV,VOF, BV met of BV zonder aansprakelijkheid( Geheel of gedeeltelijk.

     1. Fred

      En het bestuur van een stichting is niet aansprakelijk voor de ontstane schulden. Tenzij ….. er sprake is van onbehoorlijk bestuur. Dan kan er hoofdelijk aansprakelijkheid gesteld worden. Dan is nu de vraag, is daar sprake van bij de schouwburg, en moet de burger dmv een extra subsidie van 300.000 daar de dupe van zijn ( gemeenschapsgelden)

 3. Sjaak

  Dit is echt een schandelijke verspilling van Helders gemeenschapsgeld en ik voorspel dat het met dit beleid nog veel erger wordt. DANK VVD CDA D66 PvdA en Stadspartij. Gaat er nog iemand op deze partijen stemmen? Ik hoop van niet.

  1. Fred

   Er zijn altijd mensen, die uit overtuiging gaan stemmen op bepaalde partijen. Zowel uit geloofs overtuiging , of dat de ouders en misschien hun voorouders dat ook deden. Deze groep zal heel moeilijk te bewegen zijn , anders te gaan stemmen. Deze mensen , zitten als het ware vastgeroest aan “hun” partij. Ik heb dat zelf meegemaakt met mijn ouders en grootouders. die luisterden niet eens naar de partij verkiezings campagne, maar stemden blindelings op “hun” partij , zoals zij dat al jaren deden. Zij wisten gewoon niet beter . Mijn grootouders , kwamen uit Groningen. En Groningen stond bekend als rood bolwerk en als zodanig , was het daar bijna alles PVDA wat de klok sloeg. Ik zelf, heb die PVDA stem traditie doorbroken door ergens ander op te gaan stemmen. Ik heb dan ook geen vastzittende voorkeur, beetje kat uit de boom kijken. En soms laat ik de kat mooi zitten als ik niets kan vinden.

  1. Sjaak

   Je bent bezig met het sponsoren van een restaurant dat tijdens de feestdagen niet eens open is. Andere Horeca ondernemers zouden ook wel een subsidie willen hebben.

     1. Fred

      Zeker , daar ben ik mij 100% van bewust. Ik heb er niks mee , en mij Zal je daar dan ook nooit zien. En zeker niet als het ten koste gaat van het geld van de burgers.

 4. scherpe ogen en oren

  Stefan, als je het goed leest dan was de gehele raad het er over eens dat de Kampanje geholpen diende te worden, het gaat in dit geval er alleen om welke voorwaarden daar in stelt. Dus jouw opmerking is niet terecht.

  1. Fred

   19 van de 30, is niet de gehele raad. De vaste club van vijf stemde voor de andere voorstemmers zijn de hielenlikkers van de vijf.

 5. Peter

  Niet helpen betekend einde van de Kampanje en dat moet je als stad niet willen, een mooi en peperduur pand wat leeg komt te staan. Wel helpen betekend dat dit elke jaar moet gaan gebeuren en wel met steeds grotere bedragen. Wat als er een grote sponsor wegvalt als bijv. RABO? Dan zullen deze gemiste sponsorgelden ook weer bijgepast moeten worden uit gemeenschapsgelden. Bovendien wil de coalitie dat er weer naar de huur worden gekeken. Je voelt het al aankomen, huurverlaging of een speciale huursubsidie. Er wordt ons voorgehouden dat Willemsoord zwarte cijfers draait en dat komt feitelijk door o.a. de huurpenningen van De Kampanje. Deze zwarte cijfers werden met veel loftrommel gepresenteerd. Door een verlaging van de huur Kampanje is het de beurt aan hun om met veel lofgeschal de zwarte cijfers in 2020 te presenteren. Willemsoord presenteert dan op haar beurt rode cijfers en daar moeten dan weer de extra gemeenschapsgelden heen. Zo is het gewoon steeds stuivertje wisselen tussen de twee partijen om de Raad en bevolking zand in de ogen te strooien dat het plots zo goed gaat met één der partijen die toevalligerwijs aan de beurt is de kunstmatige zwarte cijfers te mogen presenteren.

 6. Fred

  Dat, bedoelde ik ook , toen ik om info over de geldstromen vroeg. En dan te bedenken ,dat zij het verdommen om in de verkieslijdende delen ( stoom ) te snijden. Ik zei al , de Schouwburg is een MAMMOET TANKER van bijleg geworden en het einde is nog lang niet in zicht.

  1. Peter

   Jammer dat ik de lijst niet geplaatst krijg van alle subsidies, verkapte subsidies, sponsoringen. We hebben het alleen over de Gemeentelijke subsidies maar landelijk wordt er ook verstrekt! Hoe het ook wordt uitgekeerd, het blijven Gemeenschapsgelden. Nieuwe aanvulling vandaag: € 100.000,– van een landelijk fonds. Heb het verslag zitten lezen, Kampanje heeft 110.000 bezoekers per jaar opgegeven bij dit fonds. Dus 10.000 bijna per maand. En als je de vakantiemaanden eraf haalt is dit aantal nog hoger. Snel rekensommetje is dan dat men 500 man per dag moet hebben als men zeven dagen een programma heeft.

  1. strandloper

   Haha, ja u kunt zo wethouder of burgemeester worden. Die hadden gezegd: Zie je nou wel, dat het een fantastisch nautisch park is geworden met dit schip van bijleg.

 7. Roel Prins

  Interessant dat niemand hier het echte probleem aankaart. Een lobby heeft een plan waarvoor gemeentelijke subsidie wordt aangevraagd. Omdat de lobby zijn tentakels in de gemeenteraad heeft en vele gemeenteraadsleden afhankelijk zijn van die lobby, wordt de subsidie verstrekt. Er wordt natuurlijk een businesscase gemaakt waarmee, zo wordt verteld, wordt aangetoond dat het financieel snor zit. Dat deze business cases als regel gebouwd zijn op ongemotiveerde verwachtingen, zal de werkelijkheid uitwijzen dat het financieel niet snor zit. Daarbij weet de lobby dat wanneer zij afwijken van de gemaakte afspraken er hoogstens rumoer in de raad ontstaat, dat er grote woorden worden gesproken, doch dat de belastingbetaler toch weer wordt opgezadeld met de meerkosten. Omdat de lobby gesteund wordt door vele afhankelijke raadsleden heeft die ook geen zorgen dat hij gestraft wordt. Omdat de vele raadsleden nimmer zullen erkennen dat zij van het begin af aan gefaald hebben zullen zij creatief op zoek gaan naar een zondebok of meerdere zondebokken. En die zijn altijd te vinden.
  Tenslotte wordt datgene wat moet gebeuren uitgesteld totdat de werkelijkheid ingrijpt. Incasseer de verliezen, saneer de handel en begin op kleinere schaal opnieuw.

  1. Peter

   Een ieder weldenkend raadslid had kunnen zien dat het businesscase rammelde Roel. Voor de tweede keer wordt een raad een rad voor de ogen gedraaid. Destijds al met de vestiging van Willemsoord. Honderduizenden Japanners zouden in rijen door de Beatrixstraat naar Willemsoord opstomen. Onderweg onze winkels leegkopende. De raad slikte het al kwijlend als zoete koek. En met de verplaatsing schouwburg exact hetzelfde. Het zou een interregionale trekpleister worden waarvoor bezoekers uit Hollands Kroon, Schagen en zelfs Alkmaar massaal naar de Kampanje zouden stromen voor een voorstelling van Ernst & Bobby en de rest. In de praktijk is het alleen Ernst & Bobby geworden want de rest bleef weg.

  2. Dick Berts

   Goed verhaal. Een woord blijft bij me hangen, omdat het als geen ander samenvat waar we in Den Helder aan ten onder gaan; tentakels.

 8. Jan Modaal

  Drie ton per jaar om in alle rust lekker door te klooien op je eigen eilandje.
  Wie wil dat nu niet?
  Het is wel duidelijk dat hier geen ondernemers aan zet zijn maar een stel komedianten die zo met deze klucht op hun eigen toneelvloer kunnen gaan staan.
  Ook de kritische blik van een financierende bank ontbreekt.
  In plaats daarvan gaan college en raadsleden zich begeven op een terrein waar ze al jaren niet thuis horen : de wereld van het ondernemerschap.
  Succes met uw acties dames en heren.
  Vergeet niet om de OZB te verhogen, anders staat u straks weer onder toezicht

 9. Ad

  In maart gewoon deze oplichters en dieven heel hard afstraffen.
  Het is echt heel lang geleden dat ik een “club” heb meegemaakt in deze stad die zo’n stel dieven, leugenaars en oplichters bij elkaar heb gezien .
  triest

 10. HZdwg

  Typisch geval van een witte olifant, die schouwburg waar Den Helder mee zit opgescheept. Met de beroemde woorden van Oliver Hardy kan Den Helder tegen het gemeentebestuur zeggen: “A nice mess you have put me in”.
  Een witte olifant is een bezit waarvan de kosten van instandhouding buitenproportioneel zijn, maar dat de eigenaar niet weg kan doen, zie WIKI White Elephant.

 11. scherpe ogen en oren

  Ik reserveer graag in december alvast een paar afspraken met Henk Mosk, Peter Reenders en Pieter Blank om te kijken of het terecht is dat zij op de blauwe ogen van de directeur zijn gevallen of dat zij publiekelijk durven aan te geven dat ze er ingetrapt zijn. Sail heeft de Kampanje 120.000 euro opgeleverd ben benieuwd waar de directeur deze vandaan haalt in 2018 maar misschien heeft Peter Reenders nog een potje algemene middelen.

Reageren is niet meer mogelijk.