Waar blijven de speciale tegels voor blinden en slechtzienden?

2

Den Helder – In het oude Stationsgebied lagen keurig blindengelijdelijnen (ribbeltegels). Deze zomer constateerden de lokale afdeling van GroenLinks en de NVBS (Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden) verbijsterd dat deze in de nieuwe uitvoering niet aangelegd waren. Gelukkig liet Zeestad weten dat de tegels in het najaar van 2017 alsnog gelegd zouden worden. Niet dus…

Toen vorig jaar duidelijk werd dat de speciale tegels ontbraken liet Zeestad bij monde van Willem Koning eerst weten dat in het ontwerp design ‘prioriteit’ had gekregen. Toen daar weer commotie over ontstond, werd alsnog besloten te voldoen aan het VN-verdrag en werd beloofd dat de tegels er in het najaar zouden komen. Dat is nog steeds niet gebeurd en dus hebben Nel Dol en Kees de Jager van GroenLinks nu enkele vragen aan het college gesteld.

“Den Helder pretendeert een inclusieve, toegankelijke stad te zijn, maar een blinde of slechtziende die uit het station komt ervaart nu een ontoegankelijke en achterhaalde entree van onze stad”, aldus de twee lokale politici.

  1. Weet het college dat er sinds 2016 wettelijke regels van kracht zijn (Het VN Verdrag) waarin duidelijk de toegankelijkheid en bruikbaarheid voor mensen met een beperking geregeld wordt? Zo ja, waarom overtreedt het College deze regels?
  1. Weet het college dat deze regels extra gelden bij nieuwbouw en/of vernieuwing van de openbare ruimte, en dat het College voor de Rechten van de Mens overtreding hiervan zwaar laat wegen? Immers; bij aanleg van nieuwe situaties (zoals ons Stationsplein) had er vanaf de planning rekening gehouden kunnen worden met toegankelijkheid en bruikbaarheid.
  1. Waarom is de toegankelijkheid van het Stationsplein al niet opgenomen bij de voorbereiding van dit project?
  1. Is het college het met ons eens dat een blinde of slechtziende weinig heeft aan design, maar veel meer aan strepen die hem/haar de weg wijzen?
  1. Gaat het college regelen dat de blindengeleidelijnen nu binnen 30 dagen op het Stationsplein aangebracht worden?
  1. Gaat het college nu ernst maken met een concrete invulling van de inclusieve samenleving (VN Verdrag!), en het niet meer alleen met de mond belijden?
  1. Gaat het college voortaan bij alle situaties van nieuwbouw of een belangrijke verandering in de openbare ruimte, advies vragen aan gebruikersorganisaties, zoals de Adviesraad Sociaal Domein?

2 REACTIES

  1. … kunnen ze dan gelijk die Werviaan die achter de zebra aan het einde van de Keizerstraat staat verplaatsen. Daar loopt een blinde/slechtziende namelijk zo tegen aan

  2. Het is erg schrijnend te moeten ervaren, dat een dagelijks bestuur zonder visie, ook nog eens vergeet blindengeleidelijnen te laten aanbrengen, in een afzichtelijk onoverzichtelijk vernieuwd stationsgebied, waar het voor hun slechtziende en blinde medemens sowieso al spitsroeden lopen zal blijven.

Comments are closed.