Grote twijfel over lening voor Willemsoord

14

Den Helder – Het finale besluit is uiteindelijk niet aan de raad, maar de fracties in Den Helder hebben in meerderheid wel grote moeite met de voorgestelde lening voor Willemsoord. Het gaat om 850.000 euro voor de verbouwing van gebouw 51. Dat is nodig om de verplaatsing van de horeca uit de Koningstraat naar Willemsoord mogelijk te maken.

Willemsoord kan deze kosten niet zelf voorschieten en een gewone lening bij de bank krijgt de onderneming niet. En dus vraagt zij de gemeente om het bedrag te lenen. Dat kan dan tegen extra gunstige voorwaarden en aangezien Willemsoord BV 100 procent eigendom is van de gemeente, is dat volgens sommige raadsleden uiteindelijk goed voor iedereen. Maar waar CDA, D66 en VVD heel duidelijk voorstander zijn van het verstrekken van de lening, daar zijn andere fracties tegen.

“We hinken op twee gedachten”, liet Pieter Blank (PvdA) weten. “De verplaatsing van horeca vanuit de Koningstraat naar Willemsoord ondersteunen we, maar we vragen ons wel af waarom Zeestad niet de ontwikkelaar is? Bedenkingen hebben we, omdat de directeur aangeeft dat Willemsoord BV zelf niet genoeg geld heeft om het zelf te financieren. We doen alsof er nu zwarte cijfers zijn, maar gezien alles wat er speelt is dat niet helemaal het geval.” De PvdA lag ook als wens neer dat uiteindelijk een andere beheersconstructie voor Willemsoord wordt gerealiseerd. Ook andere fracties zijn daar voorstander van, maar het is iets dat later aan de orde komt. Dit keer ging het in de commissie Bestuur en Middelen slechts om de ‘wensen- en bedenkingenprocedure’ over de lening.

Zelf bepalen
“In dit voorstel zijn een aantal verbonden partijen, Willemsoord en Zeestad, betrokken”, benadrukte Rachel Post van Sociaal Lokaal Den Helder. “Dit hele verhaal komt voort uit de ontwikkeling van de Koningstraat en daar is het Woningstichting die het beleid bepaalt. Wordt het niet eens tijd dat we als raad en college weer het beleid gaan bepalen? Nu wordt een heleboel geld gevraagd voor een tijdelijke situatie. Wij zijn er niet akkoord mee.”

Ook Beter voor Den Helder is tegen de lening. Carlo Assorgia noemde de ontwikkeling kapitaalvernietiging, “ze verhuizen nu naar gebouw 51 en even later naar de nieuwbouw”. Fractie Vermooten is ook tegen en vond het vreemd dat er bij de gemeente geen alarmbellen afgaan, “op het moment dat duidelijk wordt dat een organisatie die 100 procent eigendom is van de gemeente, geen lening kan krijgen bij een bank”. Tjitske Biersteker van de ChristenUnie: “Willemsoord komt een beetje over als Rupsje Nooitgenoeg”. Ook de CU is tegen het verstrekken van een lening, omdat er volgens Biersteker teveel risico’s aan zitten. Ook Stadspartij, Vrije Socialisten en Behoorlijk Bestuur zien een lening niet zitten.

Referendum
GroenLinks vroeg zich af “hoe serieus wordt de raad nog genomen, gezien dit voorstel? Het is een wensen- en bedenkingenprocedure, maar ook referendabel. Dus de burgers mogen er iets over zeggen, maar de raad niet. Laat de inwoners dan maar zeggen of ze hier geld voor over hebben.” Later werd uitgelegd dat heel veel onderwerpen nu eenmaal referendabel zijn, al gaf ook de wethouder toe dat het wel een beetje vreemd overkomt.

René van Deutekom (D66): “Veel partijen zijn anti-Willemsoord en anti-Zeestad, de verkiezingstijd is aangebroken. We geven geen geld, het gaat hier om een lening die gewoon wordt terugbetaald. Een goede weg die we inslaan als we het op deze manier doen.” Roy Slort (CDA): “We hebben als raad zelf gekozen voor verplaatsing van de horeca, dus we kunnen niet anders dan hieraan meewerken.” Kees Visser van de VVD is van mening dat “als drie ondernemers willen huren op Willemsoord, moet je dat omarmen. Als Willemsoord dan de ruimte moet aanpassen om het te kunnen verhuren, is dat een investering. Het zijn ondernemers die prima in staat zijn de huurpenningen te betalen. De enige vraag die rest is waarom de gemeente als bank moet dienen.”

Lengte van dagen
Daarop gaf wethouder Lolke Kuipers het antwoord: “lenen van de gemeente is voor Willemsoord goedkoper dan via de bank en aangezien de gemeente 100 procent eigenaar is, is dat dus ook goed voor de belastingbetaler. Het is bovendien een regeling die de raad zelf ooit heeft ingesteld. Met de lening wordt het gebouw geschikt gemaakt voor de verhuur aan horecabedrijven. Als je het letterlijk neemt is het voor vijf jaar, maar het is natuurlijk zo dat het tot in lengte van dagen verhuurbaar blijft voor horecabedrijven.”

“Dat twee van de drie nu al zeggen dat ze later door willen naar de nieuwbouw is alleen maar positief. Zo komt dat horecakwartier er op termijn ook daadwerkelijk. De eerste ondernemers verhuizen zodra het klaar is en dan blijft 51 niet leeg staan, want er is veel belangstelling voor. De lening komt niet uit de algemene reserve en het wordt uiteraard een concept dat de overige horecaondernemers die al jaren op Willemsoord zitten, niet in de wielen rijdt.” De wethouder kan de critici in de commissie niet overtuigen, het onderwerp keert dan ook binnenkort als bespreekpunt terug in de vergadering van de gemeenteraad.

14 REACTIES

 1. snap nog steeds dat gedram over nieuwbouw niet, er is een behoorlijke leegstand op Willemsoord, gewoon de horeca permanent naar gebouw 51, oldtimerrestauratiebedrijf naar gebouw 72 dan nog lobbyen voor bedrijven in de andere leegstaande panden, als alles gevuld is en uit het jasje begint te groeien (wat niet de eerste jaren gaat gebeuren) eens gaan denken over nieuwbouw en of uitbreiding, niet nu de helft leegstaat

 2. Ik heb van zaken geen verstand maar wat ik persoonlijk mis op de voormalige werfterrein zijn….bomen. Dan oogt het wat vriendelijker.

  • Er zit een hoop vervuiling in de grond, voor de aanleg van een gewoon grasveld moest er al speciaal onderzeil aangebracht worden. Daarom kunnen daar geen bomen geplant worden, ze zouden stuk voor stuk dood gaan.

 3. Wat ook anderen denken: “Concentratie van café’s is heel kunstmatig en een bron van problemen. De schouwburg betaalt 60.000 huur per maand aan Willemsoord b.v., veel teveel, dat verdien je nooit zomaar. En de schouwburg leent van Willemsoord b.v., die weer wil lenen van de gemeente….. het pyramidespel woekert voort…. om zwarte cijfers te schrijven?”

  Door het beleid van de coalities van VVD, CDA, D66 en PvdA sinds 2006, ziet het zwart van de rode cijfers op Willemsoord !
  Mind You, 21 maart !

 4. Eigenlijk als ik naar de bank ga voor een hypotheek voor huis of boot en krijg daar geen hypotheek kan ik als inwoner van den helder naar de gemeente voor een hypotheek u mag geen onderschijt maken .gelijke rechten hoe zal de rechter hier over oordelen.

 5. Kuipers heeft geniale trekken. Hij propageert de vooruitgang door geld van de belastingbetaler te lenen aan de belastingbetaler.

 6. weer een dok 51 drama in de maak en weer met de zelfde persoon in de hoofd rol t van de b deze charlatan is al vanaf het begin dat dit complex van de gemeente werd betrokken bij de stinkende zaakjes die daar zijn voorgevallen en weer heeft deze niets nut weer een sprookje in elkaar gezet waar de gemeenschap de rekening van gaat betalen als het door gaat

  • Dat gaat ook door sukkels. Maar het blijft niet bij de 850.000 euro. Heb het dossier zitten lezen en het rammelt aan alle kanten. Als ze op basis hiervan de lening verstrekken is het bij voorbaat een tweede Dok 51 maar met dien verstande dat het de 1.5 miljoen van destijds ver gaat overstijgen. Slimme jongens toch?

   • de volgende stap is dat de grote zomer kermis groot tussen haakjes straks ook naar willemsoord verhuist om de rest van de horeca de doodsteek te geven

 7. Als wethouder Kuipers die lening toch verstrekt terwijl de meerderheid van de raad dit niet wil vind ik dat hij direct moet vertrekken. Ook al zijn de raadsverkiezingen dichtbij. Weg met D66 dat ook Uw organen nog wil hebben zonder Uw toestemming.

 8. Den Helder is een Gemeente die het financieel niet breed heeft. Het is dus des te schrijnender dat er uit de ruif van de gemeenschaps gelden gegeten wordt door overheids instanties, ondernemers en stichtingen die alleen maar voor ogen hebben en dat is zakken vullen over de ruggen van de burgerij en zelf zo min mogelijk een financiëel risico te lopen. Woningstichting doet dat door den beste woningen af te splitsen in een aparte onderneming welke aanvankelijk zijn gesticht met woningcontigenten (lees overheidsgeld), Willemsoord en De Kampanje die telkens bijgespijkerd moet worden om het hoofd boven water te houden, Zeestad, vd Berg/Tuin, Port of den Helder, Den Helder Airport, de vele onderzoeken naar een nieuw Stadhuis, de watertoren, Scholte museum, bouw Heersdiep, Parkeergarage Sluisdijk enz. Daarnaast de vele rechtzaken die de Gemeente moet voeren door de blunders die zijn begaan. Als je alles bij elkaar optelt is dat een godsvermogen wat de burgerij wordt onthouden. Ik vraag me wel eens af wat een moedertje die wekelijks naar de voedselbank moet hier over denkt? Tenminste als ze er weet van heeft, want gelden om de krant of internet te lezen heeft ze wellicht niet.

Comments are closed.