Infoavond over toekomst Loopuytpark

1

Julianadorp – Hoe moet het toekomstige Loopuytpark er uit komen te zien? “Dat is nog helemaal niet duidelijk, maar dat er íets moet gebeuren staat wel vast”, stelt André Holman namens de Belangenvereniging Julianadorp. “Het plein is nu gedateerd, er is achterstallig onderhoud en dient geen duidelijk doel. Wat willen we met het Loopuytpark de komende tien jaar? Dat is waar we met z’n allen over na moeten denken.”

Leden van de Belangenvereniging Julianadorp (BVJ) en ondernemers/bewoners hebben de handen ineengeslagen en nemen het initiatief om dit traject op te starten. Donderdag 1 februari is er door de initiatiefnemers een informatieavond georganiseerd. Die vindt plaats in de Ontmoetingskerk aan het Loopuytpark. Inloop vanaf 19.15 uur, aanvang 19.30 uur.

Tijdens deze informatieavond zal het traject naar een nieuw ontwerp worden besproken. Over wat er precies moet veranderen aan het park zal nog niet in detail worden gesproken. Er komen boxen te staan waarin mensen hun ideeën eventueel al kwijt kunnen. “Belangrijk is vooral dat alle neuzen dezelfde kant op staan en dat de Dorpers het traject durven aan te gaan.”

Werkgroep
Het is de bedoeling dat de bestaande werkgroep, aangevuld met anderen, na gaat denken over een nieuw ontwerp. Nog voor de zomer wordt een en ander weer teruggekoppeld naar de bewoners. Gemeente en politiek worden hierbij betrokken. “Er wordt eerst gekeken naar de ontwerpen en de haalbaarheid hiervan en vervolgens hoe te financieren.” Na de zomer verwacht de werkgroep dat er een definitief ontwerp op tafel ligt.

1 REACTIE

Comments are closed.