Kristalhelder zoekt jonge talenten

0

Den Helder – In 2018 reikt Stichting Kristalhelder voor de 27e keer de “Kristalhelder Jong Talent Prijs” uit. De prijs bestaat uit een financiële bijdrage van 2.500 euro. De stichting is nu op zoek naar jonge talenten.

In de afgelopen jaren zijn ongeveer 175 kandidaten aangemeld. Het betreft 40 verschillende disciplines. Uit al deze aanmeldingen heeft het bestuur van de stichting 35 jonge en/of aankomende talenten uitgekozen en is aan hen een financiële bijdrage verstrekt. De Stichting is trots op haar talenten, daarom beschikt zij over een eigen website. Op deze website, www.stichtingkristalhelder.nl, wordt informatie verschaft over het ontstaan van de stichting, het aanvragen van een bijdrage en treft men een overzicht vol informatie aan van alle prijswinnaars.

Jeugdigen die denken dat zij ook over een talent beschikken en dit optimaal willen gebruiken, kunnen, voor 1 mei een aanvraag (laten) indienen om in aanmerking te komen voor de prestigieuze “Kristalhelder Jong Talent Prijs 2018”. Ten behoeve van een goede spreiding over de diverse terreinen, zal het bestuur bijzonder aandacht besteden aan jonge kandidaten vanuit de sector Cultuur (muziek, dans, kunst, literatuur et cetera). Aanvragen kunnen per brief of email worden ingediend.

Per brief:
Stichting Kristalhelder,
Glas & Mulder Notariaat,
T.a.v. Notaris Mr. C.V.M. Glas-Ruitenberg,
Middenweg 113,
1782 BC Den Helder.

Per e-mail:
notaris@glas-mulder.nl