Partijen verbazen zich over ‘Moskeevraag’ in lokale Stemwijzer

21

Den Helder – Over minder dan twee maanden gaan we naar de stembus, maar op welke partij moet je stemmen? Handig hulpmiddel is elke verkiezing de Stemwijzer, maar niet alle Helderse fracties zijn gelukkig met de gekozen 30 stellingen.

De stemwijzer komt 14 februari online en telt dan 30 op Den Helder afgestemde stellingen. Alle deelnemende partijen hebben de afgelopen periode hun reactie mogen geven (eens, oneens) op 58 stellingen en daarvan zijn er door ProDemos 30 uitgekozen voor de lokale stemwijzer. Die zijn onlangs weer aan de partijen voorgelegd, zodat ze een inhoudelijke toelichting op hun keuze kunnen geven.

Tjitske Biersteker van de ChristenUnie vond dat van de oorspronkelijke 58 stellingen er wel erg veel gingen over infrastructuur en gebouwen. “Ik miste vragen over het sociale domein en het welzijn van burgers.” Het CDA vindt de Stemwijzer “niet ideaal”, zo laat lijsttrekker Harmen Krul weten. “’Het is jammer dat de belangrijkste en grootste partij niet gevraagd is, namelijk de inwoners van Den Helder. De stellingen zijn vooral stokpaardjes van partijen.”

Weinig to the point
”Van sommige stellingen is totaal geen sprake, zo hebben we het niet over zaken waar het echt over moet gaan”, gaat Krul verder. Wel is de CDA-lijsttrekker blij dat er nu ook aandacht voor jongeren is. “De hele vraagstelling in alle vragen is een beetje weinig to the point”, vindt Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur. “Er zitten vragen bij over zaken waar de gemeente niet over gaat.”

De Partij van de Arbeid is een stuk positiever. “Ik ben geen gekke dingen tegengekomen en wij kunnen ons vinden in de gekozen stellingen”, laat Peter de Vrij weten. Ook Vincent van den Born van de PVV heeft niets vreemd opgemerkt en Rachel Post van Sociaal Lokaal Den Helder laat weten dat het niet zo relevant is of zij zich er in kan vinden. “De stellingen die het halen zijn degene waar de partijen het meest op verschillen.”

Moskee
Een van de stellingen luidt: “in Den Helder mogen geen nieuwe moskeeën worden gebouwd”. Een stelling die, zo geven meerdere lijsttrekkers toe, pas is toegevoegd toen duidelijk werd dat de PVV in Den Helder mee zou doen aan de verkiezingen. Deze stelling valt volledig verkeerd bij Geurt Visser van GemeenteBelangen. “Duidelijk een stelling die gelinkt kan worden aan één specifieke landelijke politieke partij. Daarnaast is dit helemaal geen politiek vraagstuk op dit moment.”

“Gemeentebelangen is absoluut geen voorstander van nieuwe moskeeën in Den Helder, maar om dit onderwerp via een achterdeur in de stemwijzer te verwerken, vind ik niet netjes. Andere politieke partijen die deze nieuwe vraag niet op tijd hebben gezien, worden hierdoor mogelijk benadeeld in de stemadviezen die verstrekt gaan worden. Wij willen de verkiezingen winnen, maar wel op een eerlijke manier”, aldus Visser.

Speelt hier niet
“Deze stelling slaat nergens op, aangezien Islam vraagstukken hier helemaal niet spelen. Dus waarom zou je dan stellingen inbrengen die geen toegevoegde waarde hebben?”, vraagt Remco Duijnker van de Seniorenpartij zich af. “Als echter wordt bedoeld dat het onwenselijk is dat er nieuwe moskeeën worden gebouwd, dan is het antwoord EENS. Den Helder vergrijst en krimpt en nieuwbouw leidt dan tot leegstand.”

“Het aantal inwoners met een islamitische achtergrond is in deze gemeente redelijk beperkt. Helder Onafhankelijk! ziet daarom de noodzaak niet om extra moskeeën toe te staan. Deze stelling is naar onze mening dan ook overbodig”, laat lijsttrekker Marc Nihot weten. “Helder Onafhankelijk! zal in Den Helder nooit instemmen met de bouw van een moskee met koepels en minaretten. De bestaande moskeeën zijn nu gevestigd in gebouwen die niet herkenbaar zijn als moskee. Zolang deze moskeeën geen overlast veroorzaken ziet Helder Onafhankelijk! geen aanleiding om deze moskeeën te verbieden.”

Ook Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder vindt deze stelling niet terecht. “Het is niet besproken en speelt ook helemaal niet in Den Helder. Op de bewuste avond heb ik nog de stelling gelanceerd: Wel of niet uitsluiten van de PVV tot deelname in het college, maar die mocht er niet in, ondanks dat dit zeer actueel is.”

Vraagtekens
Er zijn nog wel meer vragen waar sommige lijsttrekkers vraagtekens bij zetten. Stelling 9: In Den Helder mogen meer windmolens komen. “Deze stelling kan helemaal niet, omdat wij hier een hoogtebeperking hebben vanwege de luchtvaart en marine. Bovendien is er een verbod op solitaire molens vanuit de provincie”, reageert Duijnker.

Stelling 25: Den Helder mag geen nieuw stadhuis bouwen. Daarop reageert Nihot: “Den Helder mag geen nieuw stadhuis bouwen op de locaties als het station, Willemsoord of het terrein van de oude schouwburg. Het stadhuis blijft hoe dan ook op de huidige locatie! De voorkeur gaat uit naar volledige renovatie van het stadhuis. Gedeeltelijke nieuwbouw op de huidige locatie is bespreekbaar, Mits dit binnen het bestaande budget met maximale overschrijding van 10% kan worden gerealiseerd.”

Andere stellingen gaan onder meer over het uitgaansgebied op Willemsoord, het opnieuw invoeren van schoolzwemmen, hogere subsidie voor De Kampanje, tolheffing voor auto’s richting Texel, het vaker houden van referenda, herinvoering van betaald parkeren in de binnenstad, opvang van afgewezen asielzoekers met bed, bad en brood en het opnieuw invoeren van de hondenbelasting.

De lokale stemwijzer komt 14 februari online. De verkiezingen voor de gemeenteraad zijn op woensdag 21 maart.

21 REACTIES

 1. Remco Duijnker van de Seniorenpartij was een van diegenen die het goed gezien hebben. Die stelling is er blijkbaar alleen ingezet omdat de PVV meedoet.
  Toch is de stemwijzer een bruikbaar middel om je stem te bepalen en bij de top 3 die er bij de uitslag van de stemwijzer uitkomt zit voor iedereen vast een partij die Uw stem waard is. Het onderscheidend vermogen van de stemwijzer is prima in orde en daarom ben ik ook voor dit hulpmiddel. Alleen niet die stomme vraag over nieuwe moskeeën die helemaal niet aan de orde is.

 2. Een mooi programma schrijven is één ding, goed functioneren in de gemeentelijke politiek is een ander en daarmee nog niet gegarandeerd.
  Als ik mocht stemmen, dan zou ik niet alleen willen weten wat de programma´s zeggen, maar ook wie en wat de candidaten achter die programma´s zijn en wat je van ze kan verwachten.

 3. Indien de Helderse politieke partijen zich echt wilden inzetten voor de verlichte christelijke/ katholieke samenleving dan houden ze de moskee buiten de gemeente.

   • Nee joh, een moskee is niet voor alle moslims geschikt, net als er cristenen zijn die andere – tak vallen. Waar het wel om gaat is dat iedereen ooit het stervelijke ondergaat en er is geheel niets na de dood. Lijkt me,….

  • Roel Prins, dus u wilt de godsdienstvrijheid met de daaruit voortvloeiende rechten op een gebedshuis per X aantal gelovigen afschaffen? En dat noemt u dan ‘verlicht’?

   • In ieder geval wel een zucht van verlichting als hier geen moskee komt. Zij mogen van mij op hun knietjes zitten, maar niet in een gebouw waar zij een aantal malen per dag met katte gejank worden opgeroepen om met hun kont omhoog naar het oosten te knielen. Dat doen ze maar mooi thuis . Ieder zijn geloof , maar beleid het in stilte en val er een ander niet mee lastig. Hou mij ten goede , ik heb meerdere keren het oproepen tot het gebed aan moeten horen wat door speakers werd versterkt, dus ik weet waar ik over praat. Niet om aan te horen knettergek werd je van dat katte gejank. En dat meerdere keren per dag.

    • Er zijn twee moskeeën in onze stad. En voor zover ik weet zijn er geen meldingen van overlast, dus wat is nu precies het probleem?

     • Dat er twee zijn , dat weet ik ook . Maar in het artikel staat ook , geen moskee met minaretten e.d. en dat hebben deze twee niet . De Moskee die ik heb meegemaakt , staan hier niet , maar die hadden die minaretten wel en die waren vol gehangen met speakers. Die herrie van het oproepen tot het gebed is niet om aan te horen, en dat meerdere keren per dag. En er staat niet dat we van deze twee last hebben, maar ze willen voorkomen dat er van deze moskeeën komen, waar je wel last van hebt

   • Fout Monique, ik wil de scheiding van kerk en staat en tevens de persoonlijke vrijheid beschermen. En ik wil onze kinderen en kleinkinderen beschermen tegen de religie-terreur.

    • U schrijft; “Indien de Helderse politieke partijen zich echt wilden inzetten voor de verlichte christelijke/ katholieke samenleving dan houden ze de moskee buiten de gemeente”.
     En vervolgens schrijft U over de scheiding van Kerk en staat.
     Op mij komt dit tegenstrijdig over.

 4. Partijen zouden er beter aan doen het zwaar gesubsidieerde Pro Demos links of rechts te laten liggen. En de kiezers zouden er beter aan doen de standpunten van de partijen die in hun gemeente aan de verkiezingen mee doen te lezen. Denk zelf na, welke (lokale) partij het meest bij je eigen wensen aansluit.

 5. Ik doe niet mee aan stemwijzers; ik doe mee aan stemadvies.
  Mijn advies aan de potentiële kiezer is, om op 21 maart op een Lokale oppositiepartij te gaan stemmen.
  De lokale partijen met hun raads- en commissieleden, hebben de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan en staan dichter bij de doorsnee burger.
  We moeten van het machtsblok VVD, CDA, D66, PvdA en Stadspartij af, want zij hebben wederom 4 jaar verzaakt !
  De Stemming-peiler van DHA staat vandaag op landelijk -1% = 29% en Lokaal op +1% = 56%.
  Toppie; wij hebben het begrepen en op 21 maart wordt dat verzilverd. 😀

  • dus dat worden VS , BB. BVDH, SLDH, Senioren partij, Gemeente belang, of HO, wordt een mooie coalitie met potentie 🙂 Den Helder is gered.

   • Geurt Visser en Marcel de Knijf (het zal mij niets verbazen als hij nog eens 4 jaar probeert “te pakken” als hij de kans krijgt).
    Tja, die hebben veel ervaring opgedaan ……………………….

    • Vier jaar, is 48 x ::::EURIES zonder er ook maar wat voor te hoeven doen, dan alleen aanwezig te zijn . Ook een manier om je AOW aan te vullen met gemeenschapsgeld.

    • Rotte appels zijn onontkoombaar en vindt je bij alle partijen; juist daarom moeten we van de huidige machthebbers af.
     De Knijf is aan de kant gezet en anderen zoals Geurt Visser maken weinig kans als de burger dat wil, 21 maart laatste kans voor verandering !

 6. “Toppie; wij hebben het begrepen en op 21 maart wordt dat verzilverd”, aldus Judge X.
  Maar zijn “wij” niet uitsluitend de 1.089 personen die tot nu toe de Stemming-peiler van DHA hebben gebruikt?!?
  Hoewel zelf behoorlijk optimistisch van aard ben ik toch bang, dat Judge X over twee maanden een onzachte landing in de realiteit zal maken!

   • Judge X doet zich hier dommer voor dan hij is (dat hoop ik tenminste!), want bij elke ‘poll’ hangt de betrouwbaarheid nu eenmaal af van de mate waarin de gebruikte steekproef representatief is voor de doelgroep. En wat ik natuurlijk bedoelde te zeggen is, dat de bezoekers van de website DHA mij niet echt representatief lijken voor de Helderse kiezers die op 21 maart a.s. hun stem mogen uitbrengen.

    • Tja, één en ander zal pas na 21 maart duidelijk worden Sigmund.

     Ik gun het de inwoners van de gemeente Den Helder in ieder geval in meerderheid, dat zij zich via hun stemrecht – na een tiental decennia te zijn geknecht door een machtsblok van in Den Haag wortelende partijen – nu eens weten te ontworstelen van dit bestuurders-juk met slechts visie voor dure luchtkastelen zonder toegangsweg.

     Hoe de afloop ook zal zijn beste Sigmund, u kunt er op vertrouwen dat ik er persoonlijk geen boterham minder door zal eten.

     Nog één kans burgers, pak ‘em ! 😀

Comments are closed.