Provincie tevreden met Helderse begroting

3

Den Helder – De begroting van de gemeente Den Helder ziet er volgens de provincie Noord-Holland netjes uit. De begroting van Den Helder heeft “een meerjarig en reëel sluitend perspectief”, zo heeft de provincie laten weten. Dit betekent dat het huidige beleid van repressief (achteraf) toezicht wordt voortgezet.

De provincies dienen op grond van artikel 189 van de Gemeentewet toe te zien op de financiële positie van gemeenten en zijn daarbij vooral gericht op het meerjarig en reëel sluitend zijn van de begroting. Dit is mede om te voorkomen dat gemeenten in de financiële problemen komen en de zogeheten artikel 12 status van de Financiële verhoudingswet krijgen.

Toezichthouders van de provincie hebben de gemeente bezocht in het najaar, inzicht gekregen in de achterliggende plannen en documenten en op grond van hun bevindingen zijn zij dus tot de conclusie gekomen dat de gemeente een meerjarig en reëel sluitend perspectief heeft. Ook heeft de provincie geen aanvullende opmerkingen gemaakt.

3 REACTIES

Comments are closed.