Roy Slort en Carlo Assorgia gekozen tot raadslid van het jaar 2017

26

Den Helder – Roy Slort (CDA) en Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder) zijn gekozen tot Raadslid van het jaar 2017. De vakjury koos voor Slort, het publiek voor Assorgia, zo werd zaterdag duidelijk tijdens het radioprogramma De Week op Zaterdag, live vanuit ’t Wijkhuis in Nieuw Den Helder.

De vakjury werd net als vorige jaren gevormd door de raadsleden van Den Helder. Alle anderen konden stemmen als onderdeel van de publieksjury. Stemmen kon in december via de website van Den Helder Actueel, al vijf jaar de organisator van de verkiezing. Assorgia werd door zowel vak- als publieksjury genomineerd. De andere genomineerden waren Andries Pruiksma (vakjury en winnaar in 2016) en namens het publiek Michiel Wouters en Tjitske Biersteker (winnaar 2016).

De vakjury omschreef Slort als “rustig, gedegen en betrouwbaar”, maar ook “altijd positief en verbindend”. Hij “heeft de processen en mogelijkheden van de gemeentelijke organisatie inmiddels goed door en heeft met name een goede kijk op de financiële processen en regels.”

Publieksjury
Het publiek koos dus voor Assorgia en noemde hem “een goede leider van de oppositie”, maar stelde ook: “Carlo spreekt de taal van de inwoners en niet van de elite!”. Ook waardeert het publiek dat hij “strijdt tegen de idiote geldverkwisting door het huidige college en voor de belangen van de plaatselijke kleine middenstand”.

De verkiezing Raadslid van het jaar is een initiatief van Den Helder Actueel en werd voor de vijfde keer gehouden. Dit keer voor het eerst in samenwerking met de lokale omroep. Eerdere winnaars waren Nel Dol (GroenLinks), Peter Reenders, Michiel Wouters, Andries Pruiksma en Tjitske Biersteker.

26 REACTIES

 1. De Raadslid van het Jaar verkiezing is niets anders dan een oefening in onbenul. Geen enkel raadslid heeft zich bezig gehouden met de ware problemen van vandaag: de klimaatfraude en de Islam Immigratie.

  • Ik heb ook m’n twijfels over de verkiezing, maar betreffende de laatste twee items vind ik uw reactie eigenlijk ook nogal onbenullig.

   • Judge, het huidige Helderse verdienmodel is gebaseerd op de klimaatfraude. En de immigratie lost niets op, doch creëert hier grote tot onoplosbare problemen. Onbenullig nietwaar !

    • Ja ik vind het inderdaad onbenullig of eerder nog waanzinnig, als Roel Prins – de grote klimaat-ontkenner – uitkomsten van het klimaatakkoord van Parijs, alsook het Europees-Nederlandse immigratiebeleid waaraan onze regering richting geeft, ter verantwoording schuift naar onze gemeenteraad.

     • Judge, jammer dat jij je ook hebt laten inpakken door de klimaatfraude en de immigratie-zelfmoord. Doe eens gedegen huiswerk en denk onafhankelijk. Ik begrijp dat dit moeilijk is, maar toch ! En weiger als gemeente immigranten. Dat zouden alle gemeenten moeten doen ! Het is onvoorstelbaar hoezeer de klimaatfraude wordt gepropageerd.

     • Judge, op grond waarvan denk jij dat ik een klimaatontkenner ben ? Het klimaat verandert al zolang het er is. De vraag is welke oorzaken hieraan ten gronde liggen. Het antwoord daarop is (nog) niet gevonden. Er zijn vele klimaatmodellen die jammerlojk falen in hun voorspellingen. En dat is omdat al die modellen niet goed zijn. Er is geen enkel bewijs dat het CO2 gehalte in de atmosfeer verantwoordelijk is voor een opwarming van het klimaat. Het is zelfs de vraag of het klimaat opwarmt. De pers/media brengen dagelijks nieuws over verschijnselen die het gevolg zouden zijn van de opwRming van de aarde. Dat daarvoor geen bewijs bestaat deert hen niet. Er zijn vele geleerden die beweren dat het klimaat opwarmt door menselijk handelen. Wanneer men eens de wetenschappelijke kwalificaties van deze mensen nagaat dan is het verbijsterend om te zien joeveen van deze geleerden een uitspraak doen over een vakgebied waarvoor ze geen enkele kwalificatie bezitten. Ik neb Schuiling eens gemaild over dit onderwerp. Hij gaf een antwoord waaruit blijkt dat hij geen notie heeft waar hij over spreekt, maar dat hindert hem niet om het eens te zijn met de klimaat alarmisten. Eenzelfde geluiden hoorde ik op de redactie van de HC. Vervolgens wordt de vetonderstelde klimaatopwarming gehanteerd als motivatie voor een verdienmodel. Zon en wind worden verondersteld fossiele energie te vervangen. En dat wordt verkondigt zonder dat daarbij de bijbehorende getallen, mogelijkheden en onmogelijkheden worden genoemd. Onderwijl bestaat dit verdienmodel uit een schaamteloos plukken van huishoudens die miljarden moeten dokken voor iets dat, zelfs volgens de modellen van de klimaatalarmisten, geen moer bijdraagt. Op lokaal niveau maakt geen partij zich daar druk om, de VVD verschuilt zich achter het landelijke beleid ( waar niemand beter van wordt, integendeel) en de fravo van D66 verdient zijn geld aan wind. Miljarden beladtinggeld moeten een niet bestaand probleem oplossen en de veronderstelde extra werkgelegenheid bestaat uit banen die door huishoudens worden gesubsidieerd. En dus leidt dat tot armoede.
      Wat ook tot armoede leidt is de instroom van Aziaten en Afrikanen die zich niet aanpassen, zich niet zullen aanpassen, een bedreiging zijn voor onze “Verlichting”, die leven in de middeleeuwen. Die hier gesubsidieerd worden en daarmede onze verzorgingsstaat op losse schroeven zetten, en waardoor de problemen in de landen van hun herkomst niet oplossen, noch kleiner maken.
      En Judge jij vindt dit alles onbenullig ?????
      Nb: de klimaat vluchteling bestaat niet.

     • Roel Prins ik ben het voor 90% met uw tekst eens en dat had u ook al kunnen begrijpen uit al mijn vorige reacties in 2017.
      Maar met uw lange tekst hierboven, levert u zelf de grond waarop ik mijn mening kan baseren, dat u een klimaat-ontkenner bent.

      Wind – en zon energie gaat ons wereldwijd niet redden, want we zijn de kritische grens van milieuvervuiling, bevolkingsaanwas en roofbouw al 30 jaar geleden overschreden.
      En uw Thorium-reactor waar ik persoonlijk ook in geloof, zal het tij voor de gigantische ramp die de wereldbevolking te wachten staat ook niet kunnen keren, omdat de toenemende resultaten daarvan pas over minimaal 20 jaar verwacht kunnen worden.

      Er zijn dus 3 partijen met een verschillende visie: 1) de ‘Klimaat-alarmisten’ die het tij denken te keren met ‘groene stroom’ ; 2) de ‘Klimaat-ontkenners’ – waar ik Roel Prins toe reken – die denken dat er niets aan de hand is; en 3) de ‘Klimaat-fatalisten’ – waarschijnlijk de kleinste groep waar ik Judge X toe behoor – die menen dat wat je ook doet, het niet meer zal helpen.

      https://www.vn.nl/gaat-thorium-de-wereld-redden/

 2. Geweldig stuk in de helderse krant vandaag ?
  Zeker niet zo belangrijk.
  Stel nou dat Lolke Kuipers……..
  Ja Ja ik bedoel maar.

 3. dat een vakjury iemand kiest die aan een aantal criteria voldoet, daar kan ik mij enigszins in vinden. Echter de publiekskeuze die gebaseerd word op opportunistisch gezwets is werkelijk een lachertje !

  blijf bij je leest !

  Uiteraard zou ik nog graag de uitslagen in een statistiek willen zien; hoeveel stemmers deden mee, demografie enz enz.

 4. Nee Judge, ik ben geen klimaatontkenner. Ik ben geen aanhanger van theoriën waar geen bewijs voor bestaat. Is jou al opgevallen dat de voorspellers van een ijstijd zich weer roeren ?

  • Natuurlijk, als het hevig sneeuwt aan de Amerikaanse oostkust, dan is dat volgens de Trump-aanhangers het begin van de ijstijd en ik voorspel u dat over een jaar rond deze tijd, de ijstijd daar wederom zal toeslaan. 😉
   Zie hier de overtuigingskracht van Senator James Inhofe:

 5. Beste Roel Prins, lees ik het nu goed? Schrijf je nu echt “weiger immigranten”? Ik zou bijna denken dat de PVV in Den Helder een nieuwe kandidaat heeft gevonden uit een (voor mij althans) onverwachte hoek.

 6. Waarde Bodelo, die massa-immigratie lost elders niets op en creëert hier grote, tot onoverkomelijke problemen. Wanneer we niet handelen zal ook jouw kleindochter eens verplicht een hoofddoek moeten dragen. Met alles wat daarbij komt. Is dat wat jij wilt ?????? Hoe komt het toch dat mensen zo geblindeerd zijn door emotie dat de grote lijn niet wordt gezien. Hoe komt het toch dat de bescherming/verdediging van ons bestaan niet de moeite waard wordt gevonden ?

  • Vincent van den Born zoekt nog kandidaten voor op zijn PVV-lijst en dat lijkt mij wel wat voor u, dan kunt u gelijk een verkiezingsprogramma voor hem in elkaar flansen.

Comments are closed.