Van Gas Los

18

Binnenkort zijn er weer verkiezingen. een tijd waarin politieke partijen zich inspannen om kiezers van hun goede bedoelingen te overtuigen. Die goede bedoelingen blijken altijd weer het voorkomen van rampen, dan wel het herstellen van de gevolgen van rampen, te zijn. Dat politieke partijen daar geen deuk in een pak warme boter kunnen slaan, deert hen niet.

De ramp, waarvan de gevolgen moeten worden hersteld, heet tegenwoordig aardgas uit Groningen. Hoeveel jaren niet heeft Nederland geprofiteerd van het Gronings aardgas en hebben politieke partijen er geen moer aan gedaan om de aardbevingen ofwel de schade daardoor tijdig onder ogen te zien en de Groningers tijdig van adequate ondersteuning te voorzien. Zij waren gewaarschuwd doch deden daar niets mee.

Deze misser wordt nu overstemd door de kreet; “Van Gas Los”. Ik lees dat politieke partijen nu bijeenkomsten houden om te bespreken hoe dit moet gaan verlopen. Antwoorden op vragen die ik aan WSDH stelde, met betrekking tot gasloos bouwen in Nieuw Den Helder, blijven uit. Hoe het toch komt dat kritische vragen tegenwoordig zo vaak onbeantwoord blijven. Zo presteerde Ecorys het ook om mijn vragen over de op Kooypunt te plaatsen zonnecellen, niet te beantwoorden. U weet al dat ook het Helders College van B&W mij geen antwoorden op mijn vragen zond. Men zou bijna denken dat het beantwoorden van mijn vragen een bijdrage zou zijn voor het onderuit halen van politieke steun.

Zonnepanelen
Van “Gas Los” in 2050 betekent dat er zonnepanelen het dak op gaan en dat er warmtepompen geïnstalleerd worden. Zonnepanelen leveren in onze streken niet tot nauwelijks iets op. Warmtepompen vragen meer elektrische energie om draaiende te blijven. Die grotere vraag naar elektrische energie moet dan geleverd worden door windgeneratoren. Nu is het zo dat de zon en de wind als regel actief zijn wanneer ons dat niet uitkomt. En dat heeft vergaande consequenties en uit de hand lopende kosten.

Er wordt beweerd dat opslag van door zon of wind opgewekte energie DE oplossing is. Ik zal u hier niet vermoeien met de getallen. Het produceren van één energie eenheid opslag in H2 vraagt 9 eenheden energie van elders. De kosten zijn astronomisch en de opbrengst mager. Dat er bovendien veel arbeidsplaatsen voor nodig zijn betekent armoede en geen rijkdom. Naast de exploderende belastingen op zon- en windenergie (Google op Vermeend en v.d Ploeg) komen de kosten voor de huishoudelijke ombouw om van het Gas Los te komen. Volgens Ecorys zullen die zo’n € 18.000 gaan bedragen. En dat is volgens anderen voorzichtig geschat.

CO2
Ik wordt er niet blij van dat er zo met ons bestaan wordt gesold. Er is geen enkel steekhoudend bewijs dat het klimaat zich iets aantrekt van onze CO2-productie. Er is steekhoudend bewijs dat CO2 een zegen is voor het biologisch bestaan en dat in vroeger tijden het CO2-gehalte substantieel hoger was en het klimaat kouder. Wel is het zo dat de als zegen verkochte energietransitie een zegen is voor hen die er brood aan verdienen (en dat op korte termijn) en een ramp voor hen die dit moeten betalen.

Dat de anti-kernenergie lobby u, met succes, de stuipen op het lijf jaagt is ook een ramp. Immers, voor een fractie van de kosten van de energietransitie kan de Thorium-Reactor u veilig en overvloedig van energie voorzien.

Roel Prins

18 REACTIES

 1. Die Thorium reactor bestaat – naast proefopstellingen in verschillende landen – eigenlijk alleen nog op papier.
  De ontwikkelingstijd wordt geschat op zo’n 30 jaar; de heer Prins gaat een werkende en energie-producerende Thorium reactor dus waarschijnlijk niet meer mee maken.

  https://www.deingenieur.nl/artikel/thorium-reactor-heeft-nodige-haken-en-ogen
  https://www.tudelft.nl/2016/tu-delft/thoriumreactor-schonere-veiligere-en-duurzame-kernenergie-in-zicht/

 2. Heb het artikel gelezen van hoogleraar reactorfysica Jan Leen Kloosterman beste Judge X.
  Dit opent toch wel perspectieven voor de toekomst.
  Ja, dat de heer Prins en ik dit niet meer zullen meemaken lijkt bijna wel zeker, of er moet een snelle doorbraak komen betreffende deze energiebron.
  Maar het is dan wel een veilige methode om energie op te wekken waar de volgende generaties VEILIG profijt van kunnen hebben!

  • Natuurlijk Anton, ook ik onderschrijf de gigantische voordelen van de Prinsheerlijke Thorium Reactor.
   Ik bestrijd echter de ontkenning van de heer Prins, dat de huidige extreme klimaatsveranderingen niet toegeschreven moeten worden aan menselijke activiteiten, waaronder het overmatig produceren van CO2 en andere broeikasgassen, waardoor de aarde zelf ook weer deze gassen los laat (ontdooiing permafrost-methaangas).
   Alles bij een snelgroeiende wereldbevolking, concludeer al enige tijd (objectief) dat we waarschijnlijk gewoon te laat zijn en dat de wal het schip zal keren.
   Zonnepanelen, windmolens, Thorium-reactor, etcetera …, betekenen werk en inkomen waar iedereen altijd recht op claimt.
   Dat betekent werk-werk-werk en ná ons de zondvloed.
   www worldometers

   • Waarde Judge, helaas zijn er hele volksstammen die, elkaar napratend, ongemotiveerd beweren dat CO2 de opwarming van de aarde tot gevolg heeft en dat die opwarming desastreus is. Wanneer men daar vraagtekens bij zet, wordt de wereld te klein en wordt men verketterd. Dat gebeurt omdat er geen bewijs voor de CO2 bewering is. Ik adviseer jou om eens te bladeren in het werk van Judith Curry en Marcel Crock. Daag de 9roene Rekenk4mer uit, ga eens te rade bij Prof Kees de Lange via info@cadelange.nl. Daag hen uit en je zult argumenten vernemen waar je iets mee kunt doen.
    De Thorium reactor is hier in Nederland nog niet gereed om te gaan bouwen. In China en India is men daar veel verder mee. Daar wordt het verstand gebruikt, hier worden inkomens gegenereerd op kosten van hen die zich niet meer kunnen wenden tot anderen.
    Is het overigens niet hilarisch dat het er op wereldschaal geen moer toe doet wat wij in Nederland aan energie omzetten ! Geen moer !
    Een groter bezwaar van mij tegen zij die zich overheid noemen is dat daar de veronderstelde, voor hen subjectieve, belangen ons worden opgedrongen waarbij het orgaan boerenverstand is getransplanteerd naar het ronde archief. Tegenwoordig is Kennis Verdacht en Karakter nog meer !

    • Zoals gezegd hebben we niet alleen met CO2 te maken bij de snel toenemende klimaatverandering.
     De uitstoot en opwarming lopen vrijwel parallel met de bevolkingsaanwas en industriële- en leefactiviteiten, daar zijn en worden genoeg bewijzen voor gevonden.

     Dat overheden altijd de kluit belazeren is mij reeds genoeg bekend en voor het bewijs hoeven we niet ver te reizen.

     Natuurlijk stellen wij als Nederland weinig voor qua energie omzetting, we hebben een bevolking van ‘slechts’ 17 miljoen zielen en dat is 0,22% van de wereld bevolking, dus ik begrijp niet waar u hier naar toe wilt.
     Een oud chinees spreekwoord zegt: “Bij een complete maaltijd, telt elke rijstkorrel”

     En vertel eens meneer Prins, wanneer gaan de Thorium-reactoren in China en India energie leveren ? want daar wekt u nu toch wel mijn interesse.

     • Waarde Judge X, verdiep u eens volgens de routes die ik u hierboven mocht wijzen. Overigens heb ik in 1977/1978 een korrel mogen bijdragen aan deontwikkeling van het gesmolten zout warmteoverdracht proces.

     • Dat is mooi meneer Prins en dat is tevens 40 jaar geleden; wanneer gaat die Thorium-energie geleverd worden was dus mijn vraag.
      ~~~~ 🙁 ~~~~

 3. snap niet dat er vanuit de (r)overheid niet meer stimulans is voor particulieren om er alles aan te doen om het gasverbruik te minderen, als je isoleert en hierdoor een beter energielabel krijgt word je zelfs gestraft met een hogere WOZ waarde, en vanaf 2020 wordt de salderingsregeling, waarbij particulieren voordelig stroom opwekken op het eigen dak, versoberd, we moeten van het Groningse gas af maar mogen we worden van geen kant gesteund

  • Nu moet u alleen nog de reden van het niet snappen uitvogelen RB; verder zit u met rovende-overheid goed in het spoor, dus eigenlijk snapt u het wél.
   Als u begrijpt wat ik bedoel dat u het snapt. 🙂

 4. Er wordt ook nog steeds gestudeerd op kernfusie. Onder andere in Duitsland. Er komt naar mijn overtuiging eens een goedkope en schone energie, dat vertrouwen heb ik nog wel in de mensheid. Dat wij dat niet meemaken of net nog wel is daarbij minder interessant.

  • Het is 57 jaar geleden dat de (rijke) universiteit waar ik werkte (Rice, Houston) de beruchte Edward Teller, de “vader van de waterstofbom” een paar dagen had ingehuurd om lezingen te geven over het project waar hij mee bezig was, kernfusie voor de productie van energie. Als ik nu kijk wat er over kernfusie op WIKI te vinden is, dan vind ik daar nog precies hetzelfde verhaal als dat wat ik 57 jaar geleden aanhoorde.

 5. Vandaag kunnen we gewoon de bestaande CANDU-reactoren maken, kijk hoe slim de canadezen Kernenergie en Waterkracht combineren.

  Dat kunnen wij ook door CANDU of EPR-reactoren te bouwen en met de kleine hoeveelheid wind/zon/geo en blauwe-energie.

Comments are closed.