Verkiezingsprogramma Stadspartij: Mensen maken de stad

36

Den Helder – De Stadspartij heeft het verkiezingsprogramma “Mensen maken de stad” gepresenteerd. Het programma is tot stand gekomen door inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties te bevragen op wat zij belangrijk vinden voor onze gemeente.

Lijsttrekker Pieter Kos kijkt verheugd terug op de totstandkoming van het verkiezingsprogramma: “Ontzettend veel inwoners hebben de kans gegrepen om samen met ons dit verhaal voor en van de stad te schrijven. Ik ben al die mensen dankbaar voor hun inzet. De Stadspartij doet heldere beloftes voor de komende jaren, die gaan we namens al die inwoners die hebben meegewerkt waarmaken, net zoals we dat de afgelopen vier jaar hebben gedaan.”

Het verkiezingsprogramma is een levend document en de Stadspartij kiest er daarom ook voor om continu met de inwoners in gesprek te blijven over zaken die inwoners bezig houden.

10 speerpunten
– Verdubbeling aantal uren huishoudelijke hulp;
– Een gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers;
– Inspraak inwoners vanaf begin;
– 500 betaalbare woningen voor jongeren;
– Duurzame economische en toeristische activiteiten;
– Zero tolerance veiligheids­beleid voor een schone en veilige gemeente;
– Minder opvang GGZ-cliënten in de wijken;
– 500 mensen met uitkering naar werk;
– Wijk/burgerbegroting voor verbeterde leefomgeving;
– Verbeterde bereikbaarheid van Den Helder.

Alle 57 speerpunten zijn in het programma terug te vinden via www.stadspartijdenhelder.nl/programma

36 REACTIES

 1. Hoeveel inwoners zijn “ontzettend veel inwoners” rijst dan als vraag, die eigenlijk gelijk wel beantwoordt had kunnen worden.
  Of is dat net zo geheim als, of misschien gelijk aan het ledental (112 werd mij kort geleden bekent) van de Stadspartij ?

 2. De Stadspartij zal wel merken dat ze volkomen uitgerangeerd zijn en mijn voorspelling is dat ze niet eens meer terugkomen in de raad. Dit zijn de laatste stuiptrekkingen.

  • Jonathan, heeft u een glazen bol? In een kringetje van een paar dezelfde mensen echoed u uw eigen mening op dit soort onderwerpen op dit forum. U mag natuurlijk uw mening ventileren, Dat is uw recht. Veel negatieviteit in reacties op de politiek van een heel klein groepje reaguurders. Te weinig wordt er iets positiefs gemeld door de zichzelf benoemde politieke commentatoren . Als er iets positief gemeld wordt door deze site, reageerd deze kleine groep niet.

   Ik hoor van sommigie mensen dat zij van de opmerkingen van deze groep mensen, geestelijk in een neerwaardse spiraal dreigen te geraken en het daarom maar niet meer volgen.

   • Objectief gezien kan wat de één als positief ervaart, door de ander als negatief worden ervaren.
    Stefan heeft zichzelf blijkbaar aangesteld, om reacties als positief of negatief te kwalificeren.
    Geen wonder dat hij geestelijk in een neerwaartse spiraal dreigt te geraken.

   • Er valt best iets positiefs over politiek Den Helder te vertellen. Na 21 maart als deze coalitie van VVD, D66, CDA, PvdA en meeloper Stadspartij opgekrast is en ze mogen hun geliefde burgemeester Schuiling ook meenemen. Ben het helemaal eens met JudgeX nog een paar weken dan begint de Helderse Politieke Lente. Dan zijn er geen Reenders cs meer die over kunnen lopen naar het partijkartel na de verkiezingen. Ik verheug me er nu al op. De zon gaat eindelijk weer schijnen in Den Helder.

   • Tjonge tjonge, Nog effe en er is voor een door Stefan niet nader genoemde groep mensen geestelijke bijstand nodig. Overdrijf je nu niet een beetje ? Zelf grossier je in niets zeggende opmerkingen, en dan wil je een ander de maat nemen ?

 3. op zich mooi programma sommige gehaalde punten betwijfel ik renovatie stadhuis bv dat is nog geen gelopen race. Maar wens ze goede verkiezingen (kos is een goede wethouder voor den helder gebleken)

 4. In haar programma stelt de Stadspartij, dat zij een drietal zaken zoals beloofd in de bijna afgelopen periode hebben waargemaakt. Renovatie stadhuis: niet gerealiseerd. Parkeren: er volgt nog een evaluatie dus geen enkele zekerheid op dit moment. Juiste zorg en hulp voor iedereen die dat nodig heeft: niet waar, zoals onder andere blijkt uit het belangrijkste speerpunt om de huishoudelijke hulp te verdubbelen.
  Bovendien, wie en op welke wijze gaan al deze plannen, speerpunten en beloften betalen?

  Wat heeft de Stadspartij dan wel waargemaakt en niet beloofd? De deceptie voor haar kiezers door de helft van haar “paardenkracht” weg te sturen en zich over te leveren aan de clubs die haar kiezers niet wilden.

  Kortom: laat u niet weer bedonderen.

 5. Geweldig en goed programma van de Stadspartij deze jongen gaat er helemaal voor en durft dit openlijk met foto en naam toe te geven.

  • Wie appelen vaart , die appelen eet . Niet waar Ed ? Natuurlijk moet jij openlijk achter de standpunten staan anders blijf je nergens bij een partij die het hoofd amper nog boven tafel weet te houden. Meer dan een paar zebrapaadjes kunnen jullie niet op jullie conto schrijven. Alleen maar niet terzake doende kleinigheden die jullie gegund zijn .Jullie vorige speerpunten , zijn vooralsnog alleen maar in gang gezet , of verkeren in een proefperiode , maar er is er geen een echt afgemaakt.

  • Wat is dit nu Schotman? De lof trompet spelen over iets waar jij waarschijnlijk zelf aan meegeschreven hebt?

  • Het is wel stoer Ed Schotman om openlijk met foto en naam toe te geven dat je voor de Stadspartij gaat. Hoewel, eigenlijk is het roekeloos gedrag dat je laat zien. Je gaat met de Stadspartij met vlag en wimpel het schip in.
   Het aantal speerpunten schiet ook al schromelijk te kort. 500 speerpunten is wel het minimale.
   Jullie kunnen er met gemak een aantal bijzetten. Mijn voorstel is om 500 meer zonuren te claimen en 500 meer regenuren. Dan hebben jullie in ieder geval alle zonaanbidders en boeren aan jullie zijde. Een mooie zou ook zijn om het inkomen van alle laagstbetaalden te verdubbelen. Succes Ed.

 6. Waar was de Stadspartij en hun wethouder de afgelopen 4 jaar toen er 8 miljoen onderbesteding was in het sociaal domein waar makkelijk die hulp van betaald had kunnen worden? Die zijn natuurlijk besteed aan de VVD en D66 hobby’s zoals verplaatsen van de Schouwburg en de vele rechtszaken van Koen Schuiling op kosten van de inwoners.

  • Sjaak lees je eerst is in voordat je onzin opschrijft. de miljoenen onderbesteding kunnen helemaal niet naar andere dingen dan sociaal domein.

  • Stemmingmakerij, onwaarheden, verkiezingstijd is er weer de meest grote onzin zal de revue passeren.

   • Flip Wat je vergeet te vertellen is dat overgebleven geld van het sociaal domein al jaren wordt gebruikt voor andere dingen aangezien het NIET gelabeld geld is. Dus wat ik hier schrijf is gewoon waar. Moties die beoogden het overschot van het sociaal domein te labelen hebben het allemaal niet gehaald. Waar dacht je waar Zeestad en alle processen van Koen van betaald zijn?

    • onzin geld zit volgens mij in een reserve Sociaal domein 10 milj groot. Zeestad wordt door gemeente en provincie betaald. Processen uit een heel andere pot. Denk je nu zelf dat de provincie of accountant een goed keuring geven als geld oneigenlijk wordt gebruikt.

    • Dit zijn de verhalen die mensen op het verkeerde been zetten. Net zoals bij de laatste verkiezingen. 2000 euro voor een nieuw stadhuis per persoon. of dat geld wat bespaart zou worden op het niet bouwen van een nieuw stadhuis zou kunnen worden gebruikt voor het sociaal domein. onzin onzin onzin. Als je nu echt wat wil betekenen voor onze gemeente lees je eigen in en verkondig geen “FAKE nieuws”

 7. Sjaak heeft gelijk. Alle meevallers vallen in de post ‘strategische visie’dus ook de meevallers uit het Sociaal domein. Dat mag gewoon omdat het geld niet geoormerkt is. Lees dit maar eens, kun je op actueel terugvinden.

  De ratio van het financiële weerstandsvermogen van de gemeente in 2015 (1,41) valt net boven de door de raad bepaalde marge van 1 tot 1,4. Daarnaast is tijdens de onderhandelingen voor de aanvullende begroting 2016 besloten om incidentele meevallers onder twee voorwaarden te storten in de reserve strategische visie. Ten eerste dat een reserve voor het Sociaal Domein wordt gevormd en ten tweede dat het financiële weerstandsvermogen voldoende is. Aan beide voorwaarden is voldaan, waardoor besloten is het resterende positieve resultaat voor de ‘strategische visie’ aan te wenden. En niet zoals gebruikelijk toe te voegen aan de algemene reserve.

 8. Het kan ook positief opgevat worden te zien dat een partij de ene zak met de andere vult. Meer uren thuiszorg, maar daarmee korten op de gelden die zouden worden uitgetrokken voor de bestrijding van eenzaamheid. Los zal wel zeggen dat het een met het ander te maken heeft, maar niet alle eenzamen hebben thuiszorg nodig. Dus een gedeelte van de inwoners worden de dupe van een verkiezingsbelofte die men niet waar kan maken. Daarbij opgeteld de eisen die Pieter Los denkt te kunnen stellen aan de managers van zorginstellingen zien we dat deze lijsttrekker en zijn partij leven in een totalitair systeem, waar men als bestuur andere zaken op kunnen leggen. Is het niet zo dat gelden voor het sociaal domein vrij te besteden vanuit het rijk komen, dus niet geoormerkt. Heeft deze wethouder nu al enkele jaren de kans gehad om hetgeen hij nu opgooit te verwezenlijken. Is het ook niet zo dat de gemeente niets te maken heeft met de salarissen van de zorginstellingen en dat aanbestedingen geen eisen mag bevatten die ingaan tegen de aard van de aanbesteding, dus zorg verlenen.

  Positief is in ieder geval dat hierover een heerlijk en “bloederig” verkiezingsdebat kan worden georganiseerd. Ik verheug me al op 7 feb als het ouderen debat wordt gehouden in de vredeskerk. Positief blijven, bij het onderwerp en op de inhoud. Ik zie het wel zitten en hoop dat de LOS dat uit gaat zenden.

  • Elke partij heeft zaken in het verkiezingsprogramma staan die uiteindelijk niet worden verwezenlijkt, iedereen is wat dat betreft altijd ‘de dupe’.
   Deze verkiezingen gaat het er om, niet weer 4 jaar lang de dupe te worden, van het totalitaire bestuur van de Coalitie + VVD wat nu regeert, onder de aanvoering van Koen Schuiling.
   Een stad kan ook bestuurd worden door de huidige oppositie of desnoods alléén door lokale partijen; hoe de gemeenteraadsverkiezing ook verloopt, de stad wordt altijd bestuurd. 🙂
   PS de lijsttrekker heet Kos, met de K van Kadootje (informeel).

 9. Gaan we weer: verbeterde bereikbaarheid Den Helder,? 500 betaalbare woningen voor jongeren? 500 mensen aan vast werk? Loze beloften. Daar gaat de gemeente, laat staan de Stadspartij helemaal niet over. Of gaat ze 500 ambtenaren aanstellen, Woningstichting mes op de keel zetten en op eigen kosten de N9 tot autoweg asfalteren? Er wordt al 30 jaar gelobbyd voor betere bereikbaarheid en nu zal de Stadspartij dat even oplossen?

  • He , he , Ik zat al te wachten, wie gaat er op deze punten reageren. En inderdaad , hier gaat de stadspartij helemaal niet over. Dit is een provinciale/rijks aangelegenheid. Het karrespoor is voor het rijk en de provincie helemaal niet belangrijk. En straks , als er besloten wordt de Teso haven te verleggen, helemaal niet meer.

   • Voor Het Rijk – Staten Generaal – is ‘het karrenspoor’ wel degelijk belangrijk, alleen de gemeentelijke lobby komt daar nooit aan.
    De lobby strand telkens in het provinciehuis te Haarlem bij Provinciale Staten, dit gebeurt onder druk van een macht, die de havensteden ten westen en ten oosten van het Noordzeekanaal op de politiek aldaar uitoefenen (3e keer); …. al sinds de ingebruikname van dit kanaal in 1876.

    Een voorloper van de Provinciale Staten (N-H) waren de Staten van Holland en die flikten Nieuwe Diep in wording het zelfde, we schrijven dan +/- 1779; toen waren het o.a. Medemblik, Enkhuizen en Hoorn die hun politieke macht uitoefenden om de ontwikkeling alhier in te perken (de 1e keer).

    Later rond 1822 vlak voor de totstandkoming van het Noord Hollands Kanaal bleef de ontwikkeling van Den Helder als “Onvrij Territoir” ingeperkt, nu onder politieke druk van Amsterdam (de 2e keer).

    “DE NOORD-KOP LOBBY” dient zich dus rechtstreeks te richten op de Staten-Generaal ‘Het Rijk’! …., als onze omgeving zo nodig ontwikkeld moet worden voor toerisme, haven-economisch groei, doorvoer naar Texel en bereikbaarheid van het Marine terrein.

 10. Zaken in verband brengen met elkaar is goed! Maar dan wel goed met elkaar in verband brengen mannen. Er zijn naar mijn bescheiden mening wel degelijk gelden bestemd voor, door het Rijk, verplichte zaken die een gemeente “moet” uitvoeren. En reserves worden naar mijn bescheiden mening aangelegd om schommelingen te kunnen opvangen en zaken in deze stad te verwezelijken. Ook heb ik begrepen dat de meerjarenbegroting aangeeft dat we wederom niet in aanmerking komen voor de artikel 12 status. Ik denk dat ik ga stemmen op een partij die met alles rekening probeert te houden. Ondertussen wordt de stad opgeknapt en vinden er allerlei zaken plaats waar de meeste mensen tevreden over zijn. Behalve natuurlijk een aantal reagluurders hier. Zij vormen een minderheid waar zeker naar geluisterd mag worden. Maar die niet moeten verkondigen dat zij de mening verkondigen van het geheel van inwoners van deze mooie stad. Er blijft altijd wat te wensen over! Anders zou deze stad perfect zijn! Naar perfectie kun je alleen maar streven! Stilstand is achteruitgang! Eenheid is wat we nodig hebben i.p.v. gekibbel van een aantal “beterweters” waarvan men lijkt te bespeuren dat ze het fijn vinden om te klagen. en dat ze daar hun energie van krijgen. Met vriendelijk vragen bereik je meer dan met altijd maar klagen!. Wie goed doet, goed ontmoet!

Comments are closed.