Kopgemeenten pakken slechte huisvesting buitenlandse werknemers aan

0

Den Helder – De gemeenten in de Kop van Noord-Holland, Opmeer en de provincie Noord-Holland gaan er samen voor zorgen dat alle buitenlandse werknemers fatsoenlijk gehuisvest worden.

Uit een net uitgevoerd onderzoek blijkt dat in de regio behoefte is aan zeker 6600 huisvestingsplaatsen voor buitenlandse werknemers, terwijl er momenteel maar 3500 plaatsen bekend zijn. Het is voor de economie en leefbaarheid noodzakelijk om de huisvesting van buitenlandse werknemers in de Kop goed te faciliteren, vinden de betrokken gemeenten en de provincie. Voor de economie van de Kop zijn buitenlandse werknemers onmisbaar, nu en in de toekomst.

Tijdens het onderzoek is gebleken dat het achterhalen van feitelijke gegevens moeilijk is, omdat er te weinig over buitenlandse werknemers is vastgelegd. Omdat het belangrijk is om dit goed in kaart te krijgen, is afgesproken een inschrijvingssysteem in te voeren voor buitenlandse werknemers. In de gemeente Westland in Zuid-Holland is dit een effectief hulpmiddel gebleken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteunt dit systeem. Gekeken wordt of dit systeem ook inpasbaar is in de Kop.

Verder onderzoek
De gemeenten en provincie hebben afgesproken vervolgonderzoek te doen naar de behoeften van buitenlandse werknemers om nieuwe huisvesting op hun wensen te laten aansluiten. Daarnaast hebben de gemeenten en provincie afgesproken dat gemeenten op een eenduidige manier handhaven, zodat illegale situaties overal op dezelfde manier worden aangepakt.

De bestuurders van de betrokken gemeenten en provincie realiseren zich dat zij deze problematiek zo snel mogelijk moeten oplossen. Zij erkennen dat grootschalige opvang in de vorm van logiesaccommodaties nodig kan zijn voor de allereerste opvang. Waar en op welke manier moet vervolgonderzoek aantonen.

Kop is aantrekkelijk
In opdracht van De Kop Werkt! en de gemeente Opmeer is onderzoek gedaan naar de kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van huisvesting voor buitenlandse werknemers en wat er in de regio aanwezig is. Daaruit is gebleken dat de Kop van Noord-Holland aantrekkelijk is voor buitenlandse werknemers om te wonen. Dat blijkt ook doordat er 6600 mensen wonen waarvan er 2900 buiten de Kop werken.