Langer en veilig thuis door samenwerking Omring en VGZ

0

Den Helder – Zorgorganisatie Omring en Coöperatie VGZ, waar Univé Zorg een onderdeel van is, gaan een meerjarige en intensieve samenwerking aan met de ambitie om samen te komen tot baanbrekende oplossingen in de zorg voor ouderen en chronisch zieken in Noord‐Holland Noord. Hierbij hebben zij de gezamenlijke ambitie om ervoor te zorgen dat straks steeds meer mensen langer en veilig thuis kunnen blijven wonen en dat ook de meer complexe zorg bij mensen thuis of dichtbij huis georganiseerd wordt.

In deze samenwerking doen Coöperatie VGZ en Omring dat niet alleen: er wordt (nu al) volop samenwerking gezocht met onder andere ziekenhuizen en huisartsen om de zorg in zijn geheel en vanuit de wensen van burgers te organiseren. De juiste zorg op de juiste plek. Het past in het “Zinnige Zorg programma” van Coöperatie VGZ: betere zorg tegen lagere kosten. In Noord‐Holland zijn de meeste inwoners bij Univé Zorg verzekerd. Univé Zorg maakt onderdeel uit van Coöperatie VGZ.

Omring en Coöperatie VGZ sluiten hiermee een overeenkomst die niet alleen over aantallen en prijs gaat, maar vooral over het verder ontwikkelen van een gezond Noord‐Holland Noord, het verbeteren van de kwaliteit van (keten)zorg en de opvang van de toenemende zorgvraag. Ook maken de twee partijen zich hard voor de uitdagingen op de arbeidsmarkt door het werken in de zorg aantrekkelijk te houden. “Over vijf jaar is 50 procent van Nederland ouder dan 50 jaar. We zien het als onze opgave om dan, maar ook over tien, twintig en vijftig jaar nog steeds de zorg te kunnen bieden die de mensen in onze regio van ons gewend zijn”, zegt Omring bestuursvoorzitter Jolanda Buwalda.

Vraag van de cliënt
“Het liefst bij mensen thuis of dichtbij huis. Met als uitgangspunt de vraag van de cliënt en ruimte voor professionals. Om deze reden nemen we met deze samenwerking het voortouw.” Omring en Coöperatie VGZ willen het langer en veilig thuis wonen een wezenlijke stap verder brengen. Daarom zijn zij overtuigd dat in de toekomst veel meer zorg thuis of dichtbij huis georganiseerd kan worden. Ook als het gaat om zorg op maat voor mensen met een complexe zorg of revalidatievraag waar een multidisciplinaire aanpak en inzet van moderne technologie nodig is.