Alle lijsttrekkers (op 1 na dus) willen ‘gewoon’ de raad in

7

Den Helder – Dat was even schrikken, een lijsttrekker (Geurt Visser) die openlijk aangaf hoe dan ook geen deel uit te willen maken van de gemeenteraad. Wethouder worden OK, maar meer ook niet. Hoe denken andere lijsttrekkers hier eigenlijk over? Willen zij wel de raad in? Den Helder Actueel vroeg alle lijsttrekkers te reageren op vier vragen, te weten:

1-Vindt u dat het wettelijk verboden zou moeten zijn om als kandidaat in meer dan 1 gemeente op een lijst te staan?

Remco Duijnker (Seniorenpartij): Ja

Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur): BB en ik zelf zijn niet zo voor wettelijke verboden in deze zin. Het gaat om democratie. Het moet een burger in Nederland vrij staan waar hij op de gemeentelijst gaat staan. Echter de burger/kiezer heeft er doorgaans geen vertrouwen in dat iemand die niets met de stad heeft ook voor de belangen op komt. Ergo je diskwalificeert jezelf.

Harmen Krul (CDA): Dit is een mogelijkheid die zeker onderzocht moet worden, feit is dat iemand enkel gemeenteraadslid mag zijn in de gemeente waar hij woont. Dus Geurt heeft nooit de intentie gehad om hier raadslid te worden, sterker nog, het mag wettelijk niet eens.

Rachel Post (Sociaal Lokaal): Ik denk dat de kiezer ook zonder wettelijke maatregels in staat is om hier zelf wat van te vinden en aan de hand daarvan wel of niet op een dergelijke lijsttrekker te stemmen. Zelf vindt ik het onlogisch om op twee plaatsen lijsttrekker te zijn, omdat lokale politiek een diepe verbondenheid vereist met de plaats die je wilt verbeteren. Jezelf lijsttrekker maken in meerdere gemeenten lijkt hier niet mee te stroken.

Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder): wat mij betreft mag het wettelijk verboden worden om in meer dan 1 gemeente op de lijst te staan.

Vincent van den Born (PVV): 1- Het is niet wettelijk verboden maar het zou wel beter zijn als dit in de toekomst niet meer toegestaan is. Op twee lijsten plaatsnemen komt zeker niet echt serieus over.

Kees Visser (VVD): Wist niet eens dat het mogelijk was. Je stelt je kandidaat in de gemeente waar je woonachtig bent en waar je een bijdrage wilt leveren als volksvertegenwoordiger. Als het wettelijk mogelijk is, dan is dat best bizar. Het zegt ook iets over loyaliteit.

Peter de Vrij (PvdA): Het is vreemd dat de wet dit toestaat. Wat mij betreft zou dit niet mogelijk moeten zijn.

Lolke Kuipers (D66): Wettelijk verbieden gaat ver, dat zou niet nodig moeten zijn. Maar wellicht kan de wet een update gebruiken. Dit soort fratsen heeft met houding en gedrag te maken. De heer Visser ontmaskert zichzelf wederom, hij neemt het kennelijk ook bij de kiezers niet zo nauw.

Marc Nihot (Helder Onafhankelijk): Je staat voor je stad en je moet als politicus je ook 100% procent in willen en kunnen zetten! Er moet dus een duidelijke keuze worden gemaakt waar je je voor inzet.

Dirk Pastoor (Vrije Socialisten): De kiesraad zegt daarover, bij aanvaarding moet u er wonen. Er zijn landelijk voorbeelden te over. Mocht de kiesraad deze wettelijke mogelijkheid willen schrappen zou daar het zetelroven bij komen. Kortom, in zijn feitelijkheid is deze mogelijkheid kiezersbedrog pur sang. Dat moet het item zijn. In de kamer hoor ik hier nog niets over dat deze mogelijkheid verboden moet worden. Ik vindt van wel, kiezersbedrog.

Tjitske Biersteker (ChristenUnie): het is wettelijk niet toegestaan om in meer dan 1 woonplaats ingeschreven te staan en ook bijna onmogelijk. Daaruit volgt dat je ook maar in 1 gemeente kandidaat kunt zijn, want daarvoor geldt het woonplaatsbeginsel. Ik heb een vraag hierover gesteld aan de griffie en ik wil graag een technische toelichting. Geurt moet een verklaring overlegd hebben waarin hij er mee instemt om zodra hij gekozen is ook feitelijk in DH te wonen. Hij zou dus op voorhand een woonadres moeten hebben, anders kan dit niet op de dag zelf feitelijk zijn. Hij zit dus eigenlijk in een spagaat, omdat zodra hij een woonadres heeft in DH, hij uitgeschreven wordt in Nootdorp.

Pieter Kos (Stadspartij): Ja, natuurlijk. Je kunt nooit meer je belofte nakomen naar 1 van de twee gemeentes, en liegt dus op voorhand. Is ook nog nooit vertoond.

Marije Boessenkool (GroenLinks): GroenLinks vindt het zeer vreemd dat dit mogelijk is. We vragen ons af hoe betrokken iemand bij Den Helder is als je je ook in een andere gemeente verkiesbaar bent.

2- Hoe reageert u op het bericht dat lijsttrekker Geurt Visser alleen in Den Helder politiek actief wordt, als hij wethouder kan worden?

Remco Duijnker (Seniorenpartij): Ik noem dat zwaar kiezersbedrog. Je gaat niet op een lijst staan om alleen dat doel te bereiken. Bovendien pleegt hij ook bedrog dan naar de kiezers in Pijnacker aangezien er een woonverplichting is voor beide functies.

Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur): Dat iemand alleen wethouder wil worden zal wel vaker voorkomen alleen wordt het doorgaans pas duidelijk als de verkiezingen geweest zijn. Geurt Visser is in deze wel eerlijk en transparant.

Harmen Krul (CDA): Ik vind het triest. Ondanks alle verschillen is er één factor die alle kandidaat-raadsleden verbindt, namelijk het hart wat ze voor onze prachtige stad hebben. Blijkbaar ligt het hart van de heer Visser ook ergens anders. Het voelt voor mij alsof er op twee paarden gewed wordt en dat wat wij in Den Helder de B-keus zijn.

Rachel Post (Sociaal Lokaal): Het heeft mijn voorkeur dat de lijsttrekker ook daadwerkelijk zitting neemt in de raad als hij verkozen wordt. Dat is wel zo duidelijk naar de kiezer toe. De heer Visser heeft nu wel het voornemen uitgesproken geen zitting te nemen in de raad als hij gekozen wordt, maar als wethouder hoef je niet op een lijst te staan. Het is dan onduidelijk wat zijn rol als lijsttrekker is. Los hiervan moet elke partij natuurlijk zelf weten hoe het een en ander inricht.

Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder): wethouder is een vak, dus iemand kan alleen voor het wethoudersvak kiezen. Niet mijn keuze, maar we leven in een vrij land en het is wettelijk toegestaan.

Vincent van den Born (PVV): Het is behoorlijk vreemd dat een kandidaat voor de verkiezing van de gemeenteraad al aangeeft daar doe ik het niet voor.

Kees Visser (VVD): Het betreft hier de lijsttrekker van een gemeenteraadsverkiezing, niet van een collegeverkiezing. Om wethouder te worden hoef je niet op een lijst te staan. Zelf ervaar ik het als kiezersbedrog om wel op een verkiesbare plek op een lijst te gaan staan om stemmen te winnen en vervolgens niet je zetel te aanvaarden als je uiteindelijk gekozen bent.

Peter de Vrij (PvdA): Is toch kiezersbedrog. Met veel tamtam je terugkeer aankondigen en dan bij de acceptatie van dd kandidatenlijst even tussen neus en lippen melden dat je ook nog op een andere lijst voorkomt als lijsttrekker. Het is dat er journalistiek goed is opgelet anders had deze charlatan niets hierover gezegd.

Lolke Kuipers (D66): De heer Visser had dan lijstduwer moeten worden en niet als lijsttrekker de kiezer iets wijs willen maken wat je toch niet nakomt. Dat is volksverlakkerij!

Marc Nihot (Helder Onafhankelijk): Iedere Lijsttrekker moet kleur bekennen. En vooraf melden wat zijn of haar ambities zijn. Niet pas na de verkiezingen! Dus ook de huidige wethouders moeten nu duidelijkheid scheppen.

Dirk Pastoor (Vrije Socialisten): Hij hoeft geen lijsttrekker te zijn om als wethouder benoemd te willen worden. Dat hij alleen als wethouder benoemd wil worden is slecht voor het geheel van aanzien voor de stad. De wens van Visser is betreurenswaardig en een ernstige schoffering van het aanzien van het ambt, de stad, het politieke imago. Dan zeggen we nog niets over de recente geschiedenis.

Tjitske Biersteker (ChristenUnie): ik hoop dat de kiezer hier wat van vindt. Hij legt de lat hoog zo te zien.

Pieter Kos (Stadspartij): Het is hier geen speeltuin, het gaat om de toekomst van onze stad en de zorg voor onze inwoners. Doe het graag, of niet.

Marije Boessenkool (GroenLinks): Dat is ter afweging van de partij waar dit speelt. GroenLinks zou dit nooit doen, omdat kiezers stemmen op iemand die ze in de raad willen zien. Om wethouder te worden hoef je overigens niet op een kieslijst gestaan te hebben.

3- U bent zelf ook lijsttrekker, bent u ook wethouderskandidaat?

Remco Duijnker (Seniorenpartij): Ik ben zelf wethouderskandidaat.

Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur): Dit gaat veel te ver op dit moment. BB houdt alle opties open (extern, zelf of iemand van de partij/lijst) en maakt het afhankelijk van het resultaat van de verkiezing en het overleg daarna. Dus inclusief de mogelijkheid zelf wethouder te worden.

Harmen Krul (CDA): Nee, ik ben gevraagd om de forse ambitie van de partij stevig neer te zetten binnen de fractie en de gemeenteraad. Afhankelijk van coalitie, portefeuille en competenties, wordt de juiste wethouder naar voren geschoven om deze ambitie vanuit het college ook vorm en inhoud te geven.

Rachel Post (Sociaal Lokaal): Nee

Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder): Nee

Vincent van den Born (PVV): Nee, ik ben bij deze verkiezingen geen wethouderskandidaat, mijn rol is op dit moment lijsttrekker en fractievoorzitter.

Kees Visser (VVD): Ik ben verkiesbaar als raadslid en afhankelijk van de verkiezingsuitslag zullen we deelnemen aan de coalitie onderhandelingen. Over wethouderskandidaten gaan we het pas hebben als die onderhandelingen ook leiden tot deelname in het college.

Peter de Vrij (PvdA): Als lijsttrekker ben ik ook kandidaat-wethouder, maar er zijn meer kandidaten. Het is afhankelijk van de portefeuille.

Lolke Kuipers (D66): Jazeker!

Marc Nihot (Helder Onafhankelijk): Ik ben geen kandidaat-wethouder. Eerst moet er puin worden geruimd in de gemeenteraad. Het hoogste bestuursorgaan moet weer gaan beslissen in onze gemeente. En die taak kan ik alleen uitvoeren via de raad.

Dirk Pastoor (Vrije Socialisten): Neen

Tjitske Biersteker (ChristenUnie): hoewel de CU twee keer kort deel uitgemaakt heeft van een coalitie, is het geen vanzelfsprekendheid dat we daar de komende jaren ook (weer) deel van uit gaan maken en ik loop niet op zaken vooruit.

Pieter Kos (Stadspartij): Ja

Marije Boessenkool (GroenLinks): Nee. Ik wil raadslid zijn en mijn reguliere baan als docent klassieke talen hiernaast houden. De functie van wethouder vereist competenties die zeer specifiek zijn. Mochten we als GroenLinks een wethouder mogen leveren, dan zoeken we een integer, goed bestuurder van buitenaf.

4- U bent zelf ook lijsttrekker, neemt u na 21 maart (mits er voldoende stemmen zijn behaald) gewoon zitting in de raad voor de komende vier jaar? Zo nee, waarom niet?

Remco Duijnker (Seniorenpartij): Na de verkiezingen, bij voldoende stemmen uiteraard, dan neem ik gewoon plaats in de Raad, ook als dat voor de aankomende 4 jaar is (indien we geen college deelname mogen).

Michiel Wouters (Behoorlijk Bestuur): Ik doe het uit idealisme en met het doel verbetering in en voor den Helder omdat ik hier zelf woon. Ga zeker weer in de raad zitten zoals afgelopen periode.

Harmen Krul (CDA): Uiteraard. Waarom? Omdat ik de stad waar ik opgegroeid ben een stukje mooier wil maken. Omdat er niks mooier is dan een verschil kunnen maken in het leven van mensen. Omdat gemeenteraadslid zijn een eer is en simpelweg omdat ik hou van deze stad, onze stad.

Rachel Post (Sociaal Lokaal): Ja, om alle hierboven genoemde redenen, en omdat sociaal lokaal een aantal speerpunten heeft waar ik (wij) graag invloed op uit willen oefenen.

Carlo Assorgia (Beter voor Den Helder): ik blijf na de verkiezingen in de gemeenteraad.

Vincent van den Born (PVV): Dan neem ik heel graag zitting in de raad als raadslid en fractievoorzitter PVV Den Helder.

Kees Visser (VVD): Ja, net zoals ik dat de afgelopen 4 jaar heb gedaan na het behalen van voorkeur stemmen.

Peter de Vrij (PvdA): Ja

Lolke Kuipers (D66): Vanzelfsprekend! En uiteraard maar in één gemeente… de gemeente Den Helder.

Marc Nihot (Helder Onafhankelijk): Ik ben lijsttrekker geworden van Helder Onafhankelijk! om ons te vertegenwoordigen in de gemeenteraad. Uiteraard ga ik voor een periode van vier jaar, met de optie om daarna nog vier jaar onze partij te vertegenwoordigen.

Dirk Pastoor (Vrije Socialisten): Ja, ziek en zeer buiten beschouwing gelaten.

Tjitske Biersteker (ChristenUnie): na 16 jaar raadslidmaatschap, mag je van mij verwachten dat ik, indien gekozen, mijn plek inneem.

Pieter Kos (Stadspartij): Ja, ik zal hoe dan ook mijn raadszetel innemen. En mocht ik geen wethouder worden zal ik op zoek moeten naar een andere fulltime baan die ik dan hoop te kunnen combineren.

Marije Boessenkool (GroenLinks): Ja, absoluut. Ik ben lijsttrekker om GroenLinks te vertegenwoordigen in de raad.

7 REACTIES

  1. Mijn complimenten voor de gestelde vragen door DHA. Dit geeft zeker voor de stemmers c.q. inwoners meer duidelijkheid voor de Gemeenteraadsverkiezingen in Den Helder en natuurlijk op wie ze niet moeten stemmen. Toch alle Partijen bij deze veel succes toegewenst.

    • Juist op wie ze niet moeten stemmen !!! Klinkt als muziek in mijn oren. Dat heb je goed gezegd Ed. De kiezer zal hopelijk de verradelijke streek die de stadspartij hun kiezers geleverd heeft niet vergeten. Dat mes in de rug van de kiezer , zit nog heel diep en zal jullie tot in eeuwigheid nagedragen worden. Mijn stem krijgen jullie in ieder geval nooit meer.

  2. Ik kan het niet laten om dit nog even te kopiëren;
    “Kees Visser (VVD): H………… Zelf ervaar ik het als kiezersbedrog om wel op een verkiesbare plek op een lijst te gaan staan om stemmen te winnen en vervolgens niet je zetel te aanvaarden als je uiteindelijk gekozen bent.”
    Ik zeg; Kies Kees ……………..

Comments are closed.