Ontdek Den Helder beetje teleurgesteld in gemeenteraad

2

Den Helder – Een aantal fracties had voor maandagavond een motie klaar liggen met als doel meer steun voor de website ontdekdenhelder.com. CityMarketing zou er meer mee moeten doen en aan het college werd gevraagd deze wens te ondersteunen. Het resultaat maakt Saskia van Kuik, initiatiefneemster van de site, niet heel blij. De motie werd niet in stemming gebracht nadat wethouder Edwin Krijns had toegezegd dat hij CM zou vragen een link naar ODH op te nemen op Den Helder Online.

Den Helder is volgens de indieners van de motie, de fracties van ChristenUnie, Behoorlijk Bestuur, Beter voor Den Helder, Fractie Vermooten, Sociaal Lokaal en de Vrije Socialisten, gebaat bij een goede promotie van de toeristische, economische en verblijfsactiviteiten. “Den Helder heeft een prachtige promotiesite, die duizenden bezoekers trekt en een professioneel, breed frame heeft waar alle promotiewerkzaamheden op plaatsvinden. Het is niet zinvol om hiernaast een tweede site (doelend op Den Helder Online, red.) te ontwikkelen.” Via de motie wilden de partijen voor elkaar krijgen dat het college in overleg zou treden met Citymarketing om er “bijzonder op aan te dringen om naast de ontwikkeling van de portal, de site van Ontdek Den Helder ook als autonome site te erkennen en te ondersteunen”.

Wethouder Edwin Krijns reageerde namens het college: “Het is een prachtige site die ons veel achtergrond geeft over veel mooie plekken in Den Helder, maar het is wel een particulier, zij het waardevol, initiatief. Als gemeente hebben we er echter ook bescheiden aan bijgedragen. Den Helder Online is een initiatief geweest van het Helderse bedrijfsleven en ook door hen gefinancierd. Ik vind de motie sympathiek en als het gaat om erkenning als autonome site, dat is al gebeurd. Financieel ondersteunen is echter niet aan ons, wel zal ik CityMarketing vragen te linken naar Ontdek Den Helder.”

Het houdt een keer op
Na de toezegging van een link waren de indieners tevreden, Saskia is dat niet helemaal. “Het is echt jammer dat niet begrepen wordt dat mensen niet gratis en voor niets jarenlang kunnen blijven werken, terwijl tevens het bedrijf Smeders voor duizenden euro’s sponsort aan onderhoud en dergelijke om de site in de lucht te houden, dat houdt een keer op. Gelijktijdig is er een soortgelijk product en daar wordt ook weer geld aan uitgegeven. Er wordt dus dubbel geld uitgegeven en dat gaat dan ten koste van een al eerder bestaand product. Het is puur onwil om tot een samenwerking te komen, want elk voorstel tot samenwerking is in het (recente) verleden door CM afgewezen. Met de nu toegezegde link zijn we dus nog lang niet toe aan de extra financiën die nodig zijn om Ontdek Den Helder in de lucht te houden.”

2 REACTIES

  1. Het zou het beste zijn om dat hele Helderse Citymarketing onder de bus te gooien en opnieuw te beginnen zonder familieleden van oud wethouders. Huidig CM kost heel veel geld maar presteert niets. Weg ermee.

  2. Het is ontzettend jammer dat City Marketing de samenwerking uit de weg gaat. Ontdek Den Helder staat als een huis.

Comments are closed.