Streven naar herstel van vertrouwen

6

Den Helder – Behoorlijk Bestuur streeft naar herstel van het vertrouwen tussen inwoners en bestuur. Onze visie: Behoorlijk Bestuur zal garant staan voor een degelijk financieel beleid en maximale inbreng van de burger

Behoorlijk Bestuur is zich bewust van het feit dat het vertrouwen van de burger in de (lokale) politiek op een dieptepunt is aangeland. De laatste decennia in Den Helder zijn gedomineerd door zwakte en eigenzinnigheid van het bestuur. Dit was met name mogelijk, omdat de vertegenwoordigers in de raad van de coalitiepartijen hun meerderheid hebben gebruikt om diverse plannen zonder degelijke overweging door te zetten.

De burger die vaak andere ideeën heeft over grotere ‘ontwikkelingen’ in zijn omgeving, wordt daarbij buitenspel gezet. Zo zijn belangrijke besluiten genomen zonder dat daar draagvlak voor was binnen de bevolking van Den Helder, hetgeen vrijwel ook altijd heeft geleid tot kostbare (juridische) procedures. Naast gebrek aan draagvlak zijn ook de financiële gevolgen van grotere investeringsprojecten, inclusief exploitatie, op langere termijn slecht bij de besluitvorming overwogen. Dat zal in de toekomst steeds meer tot financiële problemen gaan leiden. Als we niet oppassen zullen lastenverzwaringen voor het bestuur de enige oplossing zijn. De demografische krimp die ondanks alle maatregelen en toezeggingen door blijft gaan zal ook de druk op de lasten opvoeren, omdat we diverse faciliteiten willen behouden.

Op de rem
Behoorlijk Bestuur zal als dat nodig is op de rem trappen. Onverantwoorde plannen kunnen wij niet betalen. Beleid en de uitvoering daarvan moet zijn gebaseerd op accurate en valide gegevens. Uitgangspunt is dat we ons op de toekomst moeten richten maar dat de huidige bewoners hier en nu prettig moeten kunnen wonen.

In de voorziene ontwikkelingen is het onvermijdbaar dat intensieve samenwerking en wellicht samengaan met omringende gemeenten aan de orde is. Eerste stappen om ook de democratische controle in stand te houden, zoals de Noordkopcommissie, zijn van belang. Behoorlijk Bestuur neemt dat serieus en doet daar dus met overtuiging aan mee. Binnen die ontwikkeling moet de belangenbehartiging van het gemeentebestuur zich niet alleen op een onzekere toekomst richten, maar ook op het nu en hier.

Ingezonden door Behoorlijk Bestuur

6 REACTIES

 1. Ja en de coalitie partijen VVD, CDA, D66, PvdA en Stadspartij gaan gewoon door met het bedriegen van de burgers in onze gemeente.

  Opkalefateren stadshart en verschuiving van dat hart naar het oosten, kosten: € 250 miljoen gemeenschapsgeld.
  Eerst lag het hart van de stad op de kruising Spoorstraat-Keizerstraat-Koningstraat en nu ligt het stadshart ergens op de N250, want Willemsoord moest er zo nodig bij getrokken worden.
  Achterliggende gedachte is, het toerisme richting Texel (1 miljoen personen per jaar) volledig exploiteren en extra toerisme aantrekken.
  De verplaatsing van de TESO-veerhaven naar het noord-oosten van het Nieuwe Haven terrein zal dus nooit plaats vinden binnen deze structuurvisie, want dan raak je in één klap een miljoen potentiële melkkoeien kwijt.
  ——————–
  En wat staat er in de verkiezingsprogramma’s:

  VVD: In overleg met de provincie zal gezocht
  worden naar oplossingen voor de problematiek van het verkeer van- en naar Texel via de N250.
  Daarom is de VVD nog steeds voorstander voor verplaatsing van de TESO-haven naar de
  noordoostzijde van de haven (de zogenaamde NO-variant). Dit is de meest verregaande en
  duurzaamste oplossing voor het verkeer van- en naar Texel.
  —–
  CDA:  Het Texel verkeer legt een grote druk op onze stad en belemmerd de haven.
  Daarom blijven wij inzetten op verplaatsing van de TESO door het ontwikkelen
  van de Noord-Oost variant
  —–
  PvdA: HOOFDSTUK 2 • Aanleg ‘Karel Doormanbrug’ in het verlengde van de Ravelijnweg; HOOFDSTUK 5 • De overlast van de verkeersstromen van en naar Texel terugdringen. {noord-oost variant dus. JX}
  —–
  D66: » Toewerken naar op termijn realiseren van de Noordoost-variant
  voor de TESO (verkeer TESO uit de stad!).
  {verder windmolens en alles op de fiets. JX}
  —–
  Stadspartij:  Samenwerken met de provincie en
  regiogemeentes voor verbeterde
  bereikbaarheid van Den Helder
  (N9, N99 en spoorlijn).
  { Hoe de Stadspartij het havenverkeer en TESO-toerisme op wil lossen is onduidelijk, maar dat hoort nu eenmaal bij een onduidelijke partij met 57 speerpunten en zonder plannen. JX}
  ———————————————————————————————————————————————————-
  Mind you, stem dit machtsblok weg op 21 maart !

  • Volgens de peiling op deze website kan dit “machtsblok” momenteel rekenen op 54% van de stemmen.
   Van het “wegvagen” van de coalitie-partijen zie ik vooralsnog bitter weinig voortekenen…..

   • U heeft mogelijk ook gemerkt dat er een aantal partijen zijn die pogen de poll te winnen, ik vind het sinds de start al erg amusant …., nu de verkiezingen nog. 😉

 2. “Dit was met name mogelijk, omdat de vertegenwoordigers in de raad van de coalitiepartijen hun meerderheid hebben gebruikt om diverse plannen zonder degelijke overweging door te zetten.”
  Denk dat dit inderdaad gebeurt is tijdens de beslissing om te renoveren.
  De Heer Wouters heeft als voorzitter van de renovatie commissie zo slecht de financiële situatie ingeschat dat het nu compleet de mist in gaat. Maar Coare ,Welk zo hoog ingeschat is door de commissie, heeft zijn 800.000 al binnen met een paar schetsen.

  Maar ja het stukje onder de kop “op de rem” zegt genoeg over het functioneren van BB.

 3. René van Deutekom (D66) zet een nieuwbouw stadhuis op Willemsoord neer, voor minder dan € 14 miljoen lees ik net in zijn reactie bij het NHD.
  Het klinkt net zo onlogisch als minder Marokkanen …., dat wordt straks nog samenwerken. 😀
  Hier heb je ‘em:
  ——————–
  NHD:
  Rene van Deutekom · Ja dacht het niet maar zou kunnen

  Henk je praat onzin.
  In het bestuursakkoord staat dat de goedkoopste optie wordt gekozen.
  Volgens 2 onafhankelijke buro’s zou de renovatie op 14 miljoen uitkomen en nieuwbouw op willemsoord op minder.
  De stadspartij heeft toen Coare laten opdraven die de renovatie voor 9 milj konden doen. Dus goedkoper als nieuwbouw op willemsoord. Nu het toch veel meer dan 9 milj blijkt te worden is de motie die daarover werd ingediend niet meer relevant of uitvoerbaar.

Comments are closed.