Assorgia verwacht snel nieuwe coalitie, met CDA

20

Den Helder – In het LOS/DHA-radioprogramma De Week op Zaterdag (DWOZ) blikten Helderse lijsttrekkers zaterdag terug op de verkiezingen van 21 maart. Iedereen loopt over van goede bedoelingen: samenwerken, verbinden en luisteren naar de kiezer. “Want die is de baas”, aldus Carlo Assorgia van Beter voor Den Helder.

Zijn partij is met zes zetels de winnaar van de verkiezingen. “Binnen een maand treedt er een nieuw college aan”, denkt Assorgia hardop. Zonder wethouders van VVD en D66. En misschien wel zonder wethouder van Beter voor Den Helder. Ondertussen krijgt burgemeester Schuiling de raad eens kritisch in de spiegel te kijken over zijn functioneren als collegevoorzitter.

Assorgia vindt niet dat de lokalen in Den Helder verloren hebben, terwijl lokale partijen landelijk juist vele zetels wonnen. Hij maakt een simpele optelsom: Beter voor DH is lokaal, de Seniorenpartij ook, evenals Gemeentebelangen en de Stadspartij. Dan zit je gewoon weer op 11 zetels. De voorman van Beter wil de PPV met zijn 3 zetels er ook wel bij rekenen en dan kom je al gauw in de buurt van de 15 zetels die de lokalen sinds 2014 in de raad bezetten. “Ja, zo kan je de D66, VVD en CDA ook wel als lokaal bestempelen”, was de tegenwerping van DWOZ.

D66
Henk Mosk zag zijn partij van vier naar twee zetels terugvallen. De D66-veteraan schrijft de halvering toe aan landelijke ontwikkelingen: de afschaffing van de dividendbelasting en het raadgevend referendum. “Het moment en de wijze waarop dit gebeurde is uitermate dom”, haalt Mosk uit naar het D66 smaldeel in het kabinet Rutte III. Maar er is ook een plaatselijke reden en dat is het ‘totale gebeuren’ rond de verplaatsing van een coffeeshop uit de Koningstraat naar de Zuidstraat. De rel kostte D66-wethouder Lolke Kuipers vlak voor de verkiezingen de kop. Mosk: “Hij heeft uitstekend werk gedaan, maar hier was hij niet heel erg handig.”

Gaat Beter voor Den Helder met D66 onderhandelen over een nieuwe coalitie? Onderhandelen? Assorgia wil wel praten, maar dan niet over een wethouderszetel voor D66. Hetzelfde geldt voor de VVD. “Het zou ongeloofwaardig zijn om daarover met die twee te onderhandelen”, onderstreepte de voorman van Beter voor DH. “Wat niet wegneemt dat we ons met hen verstaan over zaken die we gemeenschappelijk hebben. De Helderse politiek moet af van het wij-zij denken, de oppositie versus de coalitie. Goede ideeën zijn gewoon welkom.”

Henk Mosk vindt het prima en noemt het sportpark Ruyghweg als voorbeeld. De vernieuwing ervan zou gezamenlijk opgepakt kunnen worden. Michiel Wouters van Behoorlijk Bestuur (1 zetel) beaamt dit. Assorgia ziet wat dit betreft ook kansen wat de zorg en stedelijke vernieuwingen betreft. Deskundigen die de koppen bij elkaar steken, daar zit de winst in. “In een positieve en optimistische sfeer”, voegt Mosk er aan toe. “Geen chagrijn, maar betere omgangsvormen.”

Rechtse stad
Ook het kersverse gemeenteraadslid voor GroenLinks, Marije Boessenkool, sluit zich daar bij aan. Ze is trouwens wel wat teleurgesteld over het resultaat voor haar partij: behoud van 1 zetel, terwijl GroenLinks landelijk fors won in stedelijke gebieden. “Maar Den Helder is altijd een wat rechtse stad geweest en dat is nu niet anders”, aldus Boessenkool. Op de linkerflank zit weinig of het moet de ChristenUnie van Tjitske Biersteker zijn, die van 1 naar 2 zetels ging. Biersteker is er heel blij mee en beaamt dat haar partij zich zal blijven inzetten voor de aarde, de schepping, de natuur en de toekomst van onze kinderen. “Als dat links is, dat heet het maar zo”, relativeert Biersteker de pluim van Boessenkool.

Remco Duijnker van de Seniorenpartij (2 zetels), met de PVV (3) en Gemeentebelangen (1) een nieuwkomer in de raad. Duijnker had gehoopt op drie zetels, maar is hartstikke tevreden over het resultaat van twee. “Wel teleurstellend voor de nummer 2 Carla van Driesten, die het qua voorkeursstemmen aflegde tegen Ilse Kootkar met haar gigantische persoonlijke achterban.”

Nieuwe coalitie
Het gesprek aan de biljarttafel in buurthuis ’t Kraainennest komt op de vorming van een nieuwe coalitie. Niemand sluit de ander uit. Maar de VVD moet, zoals gezegd, niet tuk zijn op een plek in de wethoudersploeg. Duijnker laat heel vaag doorschemeren daar wel voor in te zijn, zodat Van Driesten alsnog in de raad terugkeert. De CU wil gaan meedenken, maar acht het niet realistisch dat met de PVV zaken gedaan kunnen worden op het vlak van vluchtelingen, armoede en sociale achterstand.

Boessenkool van GroenLinks wil ook meepraten, maar onderstreept de uitgesproken ideeën van haar partij. Daar moet ze natuurlijk wel wat van terugzien in een eventuele coalitie. Overigens hoopt ze op doorbreking van het wij-zij denken. “Hij is voor, dus ik ben tegen. Ik heb me heilig voorgenomen om daar niet aan mee te doen. GroenLinks gaat voor de inhoud, niet het persoonlijke.” En wat vindt Harmen Krul ervan, van het CDA dat nu met vijf zetels in de raad zit en daarmee de tweede fractie in grootte is. Het CDA voelt zich aan de kiezer verplicht om met Beter voor Den Helder het bal te openen. Maar Krul sluit VVD en D66 beslist niet uit.

Oppositie meenemen
Ho, ho, maar het is Beter voor Den Helder die de uitnodigingen verstuurt. Krul beseft dit, maar praten met zijn oude coalitiegenoten moet ook mogen. “We moeten de nieuwe coalitie niet dichttimmeren, de oppositie moet je meenemen.” Maar een coalitie die berust op een meerderheid van 31 van de 31 zetels is ook niet realistisch, stelt DWOZ fijntjes vast. “Natuurlijk niet”, zegt Assorgia, “maar vijf of zes coalitiepartners heb je al snel.”

Of Beter voor DH een of meer wethouders zal leveren is ook een open vraag. “Kan ook nul zijn”, voorziet Assorgia. Hij zegt eerst eens een paar koffieronden te gaan houden. Als eerste met het CDA. “We gaan er op basis van fiftyfifty in, met daadkracht en de wil elkaar wat te gunnen.” De voorman van Beter voor DH schat dat een nieuwe wethoudersploeg zich binnen een maand zal presenteren aan de Helderse bevolking.

Positie Schuiling
Tussen Beter voor DH en burgemeester Schuiling botert het niet. Assorgia vind dat de eerste burger het heeft laten liggen op de (slechte) bereikbaarheid van Den Helder, het Gemini ziekenhuis en de offshore. “Als je niet presteert, dan moet je toch eens kritisch naar jezelf in de spiegel kijken”, raadt Assorgia Schuiling aan. “Wat heb ik in 8 jaar bereikt?” Assorgia weet het antwoord: “niet veel”. Hij vindt Schuiling ook geen verbinder. Harmen Krul daarentegen: “Het functioneren van Schuiling is geen punt voor de coalitieonderhandeling. Het CDA staat naast de burgemeester.”

Wat is over vier jaar een wapenfeit, wil DWOZ weten. Duijnker van de senioren: “een deugdelijk ouderenbeleid”. Boessenkool van GroenLinks: “een nieuw stadhuis binnen nu en een jaar. Laat de bevolking er zich maar over uitspreken”. Biersteker van de CU: “geen armoede meer. Kinderen moeten niet in armoede opgroeien”. Beter voor Den Helder: “Zeestad exit. Het contract ermee loopt eind dit jaar af en dat willen wij niet verlengen”. Krul en het CDA zijn daar geen voorstander van. Hier ligt dus een wapenfeit dat wellicht zwaar bevochten gaat worden.

20 REACTIES

 1. Toch raar dat ik er geen fijn gevoel aan over hou maar misschien zie ik beren op de weg die er niet zijn. Laat ik hopen voor Den Helder dat ik het mis heb.

 2. Natuurlijk wil ook ik iedereen een kans geven, dat is het probleem niet. Het echte probleem is de ondergang van ons politieke systeem. Welk normaal mens wil er nou nog de politiek in? Carlo Assorgia houd ik zeker voor een normaal mens en Harmen Krul ook. Maar Harmen is zo jong en zo onervaren. Hij begrijpt totaal niet wie Schuiling en Zeestad echt zijn en denkt dat alles goed komt als je maar gezagsgetrouw bent. Arm Den Helder….

 3. Ja,de azijnpisser des vaderlands ziet ook lichtpuntjes. Voor mij is dat vooral Carlo Assorgia. Carlo is geen heilige en hij zit met zijn zakelijke belangen in een moeilijke positie. Maar Assorgia is een bruggenbouwer en een man met een goed hart, die ik absoluut vertrouw. Als hij doorgroeit -en die potentie heeft hij zeker- dan zou er in de toekomst wel eens een formeel Assorgiaplein kunnen komen. Vergelijkbaar met de Wibautstraat in Amsterdam. Zet hem op Carlo, zelfs de vermeende azijnpissers steunen je! Maar kijk uit met de Woningstichting…..

 4. Een uitstekende uitzending van de LOS, met heldere vragen, en goede samenvatting hier. Wel jammer dat de actuele kwestie uitzetting Rob Scholte werd overgeslagen: “Mag de ME hem komen uitzetten?” Verder: GroenLinks zat in het college, diende de wens van de kiezer in 2014 te respecteren: geen nieuw stadhuis (beperkte aanpassing huidige stadhuis). Met een referendumvoorstel is GroenLinks gaan zwalken, mede de oorzaak van 1 zetel. En, GroenLinks vindt de burgemeester goed. Wat hij niet is. Iedereen omzeilde wel zijn VVD-functioneren…. het blijft politiek, nietwaar? En hr Assorgia, het “rugzakje” van Geurt Visser is hem zonder hoor en wederhoor en bewijs bezorgd, door een meerderheid in de Raad, plus burgemeester. Dat mag hem niet worden aangerekend.

  • Streep er onder, frisse start en dat geldt ook voor dromer/ras opportunist Geurt Visser; “nieuwe ronde, nieuwe kansen”.
   Een aantal van Flip’s beren doemden al even op in DWOZ ….; soms kun je een beer handelen; soms kun je om de beer heen laveren; soms moet de beer verstandig zijn en wegwezen; en soms moet je in vereniging over de beer heen walsen – jammer voor de beer.

  • De algemene financiën waren op orde. Hij overlegde netjes met Scholte. Wapenfeiten overige wethouders: Financiëel fiasco Schouwburg, idem Kooyhaven, doordrukken coffeeshop, geen idee over gat schouwburg, afbreken goede gebouwen, geen oplossing Scholtemuseum, niet uitvoeren aanpassing huidige stadhuis, aftreden VVD wethouder, aftreden D66 wethouder, wegsturen collega zonder hoor en wederhoor.

    • Toen was hij al de laan uitgestuurd, de Drs Bijlllaan….. het is niet uitgevoerd door sabotage van het college min Kos.

     • Nope. In het interview voor de LOS dd. 16-03 om 20.00 liet de Hr. Reenders zich ontvallen dat de Hr. Visser het eerste jaar van zijn wethouderschap helemaal niets aan zijn taak v.w.b. het Stadhuis had gedaan. Terwijl dit wel in zijn takenpakket zat. Hij moest ook rapporteren, en deed dat ook. Alleen had de partij verzuimd om ook daadwerkelijk de resultaten te controleren. Zoals de Hr. Reenders letterlijk zei; “wij waren naïef”.

 5. In feite is de positie van de burgemeester onmogelijk geworden.
  Het CDA kan dan wel naast de burgemeester gaan staan maar gaat dan voorbij aan enkele belangrijk punten.
  De burgemeester brak 3 jaar geleden de coalitie met een anonieme brief tegen Geurt Visser.
  6 leden van de Stadspartij gingen mee, 5 verzetten zich ( Beter voor Den Helder ) en werden uit de partij gezet.
  Nu na de verkiezingen is Beter voor Den Helder de grootste 6 zetels, van de Stadspartij is niemand meer over en het leidend voorwerp ( Geurt Visser ) is terug in de raad.
  De krediet van deze burgemeester is op.

 6. Als deze burgemeester karakter heeft, zou ik de eer aan mezelf houden.
  En gewoon als een echte kerel( of als vrouw) de eer aan mijzelf houden, en mijn ontslag indienen.

 7. Henk Mosk zag zijn partij van vier naar twee zetels terugvallen. De D66-veteraan schrijft de halvering toe aan landelijke ontwikkelingen: de afschaffing van de dividendbelasting en het raadgevend referendum.

  Wat mij betreft mag D66 helemaal verdwijnen, ze voegt niets toe.

  • Dat is bekend van D33. Altijd is er iets , of heeft iemand anders het gedaan bij deze club . Nooit eens de hand in eigen boezem steken. Altijd maar dat wijsvingertje bij deze doordram partij.

 8. Bodelo, zijn taak van het stadhuis?? Hij zat met drie wethouders en een burgemeester die helemaal niks wilden met aanpassing, renovatie of wat dan ook, alleen nieuw bouwen. Dan kan je niks. Er moest zelfs een raadscommissie aan te pas komen om uitvoering van renovatie te regelen, een gotspe, een college dat een raadsbesluit niet wil uitvoeren treedt normaal af.

   • Om te voorkomen , dàt iemand iets doet of gaat doen, , is ook een vorm van tegenwerken.

    • Dan zou Geurt zijn eerste en volledige jaar steeds zijn tegengewerkt? Nee fFred, Geurt gelooft in zijn eigen verhaal en daar heeft hij nog stemmen mee gehaald ook. Nu mag hij het in de raad proberen, gelukkig heeft hij daar minder huiswerk.

Comments are closed.