CU zet twijfels bij verhuizing gemeente naar Kooypunt

21

Den Helder – Terwijl het college de renovatie van het stadhuis stopzet, zet zij gelijktijdig de verhuizing van de ambtenaren naar Kooypunt wel door. Dat snapt niet iedereen en ook Tjitske Biersteker van de ChristenUnie heeft nog wat vragen. Die zijn schriftelijk aan het college gesteld.

“Uw besluit om de gemeentelijke organisatie te verhuizen van de Drs. F. Bijlweg naar Kooypunt is een ingrijpend besluit voor de gemeente”, stelt Biersteker aan het college. “Op grond van artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet dient de raad bij ingrijpende besluiten voor de gemeente in de gelegenheid te worden gesteld wensen en bedenkingen kenbaar te maken voordat het college van burgemeester en wethouders een besluit neemt. Waarom heeft uw college geen wensen- en bedenkingenbesluit aan de raad voorgelegd? Bent u bereid deze procedure alsnog te volgen en uw besluit tot verhuizing op te schorten?”

“De verhuizing naar Kooypunt was bedoeld als tijdelijke huisvesting voor de relatief korte duur van de verbouwing van de Drs. F. Bijlweg. Nu u op alle seinen voor deze verbouwing op rood hebt gezet, is de datum waarop de locatie Kooypunt wordt verlaten zeer onzeker geworden. Wordt de periode van het huurcontract verlengd en zo ja, tot wanneer? Of sorteert u voor op een definitieve vestiging op de locatie Kooypunt?”

Kosten
“Met uw besluit om de renovatie te stoppen is uw bevoegdheid om verdere uitgaven te doen ten laste van het krediet voor de renovatie komen te vervallen. Daarentegen schatten wij in dat de verhuizing hoge kosten (waaronder ICT) met zich meebrengt. Welke kosten zijn er geraamd voor de verhuizing en uit welk budget worden deze kosten gedekt?”

“U hebt duidelijk gemaakt dat de aanbesteding is mislukt. Het is aan de raad en het college ná de verkiezingen op 21 maart 2018 om te bepalen hoe nu verder. De huisvestingssituatie zal naar verwachting de komende weken geen drastische vormen aannemen ten opzichte van de voorafgaande periode. Het heeft er daarom alle schijn van dat uw college in uw nadagen nog even extra druk wilt uitoefenen op de fracties om spoedig tot een definitief besluit te komen. Waarom heeft u het besluit tot verhuizing niet overgelaten aan de nieuwe raad en het college?”

21 REACTIES

 1. Goed zo mevrouw Biersteker, blijf dit ondemocratisch Koen Schuiling-college maar wijzen, op hun voortdurende buitenwettelijk – en onrechtmatig handelen !
  Op 21 maart gaan wij voor de oppositie naar het stemlokaal.
  Stem massaal, stem CU/Lokaal !

 2. Terechte vragen van de CU. Het partijkartel van de landelijke partijen is helemaal in paniek en doodsbenauwd de verkiezingen te verliezen. Noord Korea aan het marsdiep zou een toepasselijke naam zijn voor dit bestuur. Gelukkig zijn we er nu bijna vanaf.

 3. Wanneer, gaat deze raad , nu eens op zijn strepen staan en gaat doen wat zij moeten doen. Het hele college doet en doen maar waar ze zin in hebben , en deze raad , staat er als een lulletje rozewater bij te kijken, en doen niets.

  • De oppositie binnen de raad heeft te weinig zetels om spijkers met koppen te kunnen slaan fFred.
   Zoals Jonathan hieronder al aangeeft, ligt de oorzaak bij de Stadspartij.
   Het is op 21 maart aan de kiezer om daar verandering in aan te brengen.

 4. Dat komt door de Stadspartij. Die tekenen altijd bij het kruisje omdat ze graag VVD CDA D66 en PvdA willen steunen. Maar gelukkig houdt dat over een Paar weken op.

 5. Biersteker laat weer even zien niet gehinderd te zijn door enige kennis van zaken. Haar onnozelheden beperken zich helaas niet alleen tot dit dossier. Overigens in het kieszog van Wouters die ook alleen maar aannames ventileert. De gemeentesecretaris dient als directeur van de ambtelijke organisatie zich te bekommeren over het welzijn van zijn ambtenaren. Het besluit om dat oude, vervallen, schimmelige, te krappe pand te verlaten lijkt me daarom niet meer dan logisch.

  • Uw onnozele eerste zin klopt niet en verder is de OR van de ambtelijke organisatie het blijkbaar niet met u eens. 😉

  • Barrie, je ventileert nu wel heel veel onzin en aannamen. Het was Tjitske Biersteker die al heel vroeg de problemen van de Kampanje signaleerde.
   .
   Waarom zit woningstichting in een oud pand ?
   .
   Waarom zit de bieb in een oud pand ?
   .
   Waarom zit de kampanje in een oud pand ?
   .
   Vergeleken hierbij is de toendertijd betrokken luxe service flat Zuiderhorn nog een jong gebouw. Bovendien heeft dit gebouw na renovatie een overmaat aan vierkante meters.

   • En het belangrijkste vergeet je. De Gemeente is expert in het laten verpauperen van gebouwen waar ze vanaf willen. Laat het maar verrotten, dan vinden de mensen het niet erg als we gaan slopen of om nieuwbouw gaan zeuren.

  • Iemand die het snapt werd tijd op dit forum. Huisvesting van ambtenaren is geen politiek onderwerp. Dat is gekomen door de VVD wethouder Fritsche die dat ooit heeft toegestaan. Renovatie compleet mislukt en nu nog even snel je eigen onvermogen ventileren en afleiden van het fiasco renovatie welk ook door mevr Biersteker zo werd ondersteunt en blindelings werdt door gezet en onze gemeente ik schat 1,5 milj heeft gekost.

 6. Nu is er een oplossing (Tijdelijk?) voor de gezondheid bedreigende locatie waar ze nu zitten, en die tot nu toe het eenvoudigste is om de gezondheid van de medewerkers te waarborgen, en nu gaan ze weer lopen brullen over regeltjes. Zeuren noem ik dat, u zet de gezondheid van de medewerkers op het spel.

  • O en wat vindt je hier dan van ? :
   ——————————————-
   College stopt aanbesteding stadhuis definitief, verhuizing naar Rabobank gaat door
   Door: Ronald Boutkan Datum:28 feb 18 – 12:39

   De ondernemingsraad is overigens tegen de verhuizing. De OR had het college net gevraagd de verhuizing te annuleren. Dit onder meer vanwege het feit dat er niet voldoende plek is voor alle ambtenaren, zodat met flexplekken moet worden gewerkt. Ook zouden meer ambtenaren vaker thuis moeten werken. Het college negeert de wens van de OR dus.

 7. De argumenten van de OR zijn mij niet duidelijk. Na renovatie van het stadhuis, maar ook met de bouw van een nieuw stadhuis was het toch al de bedoeling dat er flexplekken zouden komen en dat er meer moest worden thuis gewerkt. Nu maar hopen dat de ambtenaren het thuis beter voor elkaar hebben dan in dat “oude, vervallen, schimmelige, te krappe pand.”

 8. Stoppen met dat “zwarte Pieten”, terug naar de “bottomline”: als het huidige gebouw te slecht zou zijn om er 8 uur per dag te kunnen werken, waarom wonen er dan mensen 24 uur per dag in de andere helft van datzelfde gebouw?
  Als dat in deze helft (gemeentehuis) komt door achterstallig onderhoud zou ik zeggen: eigenschuld, dikke bult! De dames & heren zijn hier zelf de schuldige en die schuldigen zitten in hetzelfde gebouw! Oplossing: a.s.a.p. minimale opknap- beurt, zonder tijdelijke verhuizing naar andere locatie. (ruimte zat voor tijdelijk andere werkplek binnen het gebouw). De kwaliteit van verricht werk heeft niets te maken met de kwaliteit van de werk- accommodatie! Als dat wel zo was kwam er geen schip over zee!

  • Oke en het begin was aardig “stoppen met dat zwarte pieten”. En wat doen we dan we geven de schuld aan de ambtenaren die lopen te zeuren. Lekker bezig Cees. Kan ik hier uit concluderen dat de ambtenaren zwarte pieten zijn 🙂

   • Test1234, je kan wel stellen dat de OR de hand in eigen boezem moet steken. Ze hebben zelf het achterstallig onderhoud met lede ogen toegestaan. Je hoorde ze nooit over klimaat plafonds/

 9. Denk om Silvana . Maar waarom niet , Sinterklaas zit ook in de raad. Bij de stadspartij nog wel !

 10. Waarom de reacties niet onder de echte naam? Wel lullig om een schuilnaam te gebruiken. Kom gewoon eerlijk uit voor je mening

Comments are closed.