Geld voor topsport voor 1 mei aanvragen

0

Den Helder – Helderse sporttalenten en topsporters kunnen van de gemeente een tegemoetkoming krijgen in de kosten die zij maken voor onder meer contributie, sportkleding, trainingen en deelname aan wedstrijden en toernooien. Een aanvraag hiervoor moet voor 1 mei bij de gemeente binnen zijn.

De nieuwe Topsportregeling gaat het komende sportseizoen in. Zowel jeugdige als volwassen amateursporters kunnen er gebruik van maken. Er geldt geen inkomensgrens. De hoogte van de gemeentelijke bijdrage hangt af van de te maken kosten en bedraagt maximaal € 2.000 per sportseizoen voor structurele kosten en € 2.000 voor incidentele kosten (bijvoorbeeld voor deelname aan een (inter)nationale sportwedstrijd).

Aanvragen voor een tegemoetkoming kunnen digitaal worden ingediend: www.denhelder.nl/subsidies.